genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lasson, Rasmus, Smedstorp, död 27.1.18262015-06-03 19:46

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=60384
2015-06-02 00:21 

His Death record has a rather lenghty description which I am hoping someone will translate for me. The record is Deaths CI:8 1822-1853 page 239. (AD Online AID v101183.b239)
  SVAR 2015-06-02 18:01

I'm adding the picture so you maybe quicker get some help.
Best regards,
Siv

Smedstorp CI:8 (1822-1853) Bild 239 (AID: v101183.b239, NAD: SE/LLA/13356)Klicka för en större bild

2015-06-02_v101183.b239.jpg
  SVAR 2015-06-02 23:04

It reads

 

Januarii 27 dog drängen och Krono Skatte Åbon Rasmus

Lasson på No 8 Gårdlösa, genom vådlig händelse

öster om Listarums by, då han, som berörde dag i

sällskap med dess svåger Jöns Persson från Onslunda

varit i Gyllebo Skog efter bränsle, samt vid fram-

komsten till Listarum saknade ett sitt hästtäcke,

därefter frånspänt ena hästen samt anmodat Jöns

Persson efterse den andra, och ridit ett stycke till-

baka för att eftersöka täcket, icke återkommit,

utan fanns död vid berörde by. Förmodeligen har

hästen stupat, då Rasmus efter allt utseende

kommit på hufvudet af samt brutit halsen

af sig. Hans ålder var 26 år 6 månader och

11 dagar. Han begrofs den 5 påföljande

februarii.

  SVAR 2015-06-03 19:46

A free and not so good translation. Perhaps helpful anyway.
Best regards,
Siv

 

Rasmus Lasson at Gårdlösa No 8 died on January 27.
This day he and his brother in law Jöns Persson from Onslunda had gone to Gyllebo forest for wood (fuel).
When they got to Listarum village one of the horse blankets were missing.
Rasmus asked Jöns to take care of one of the horses and rode back on the other one to look for the blanket.
He never returned and was later found dead.
The horse had probably fallen because it seemed that Rasmus had fallen on his head and broke his neck.
His age was 26 years, 6 months and 11 days. He was buried on February 5.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies