genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Graa, Margareta, Ystad, född 16502021-09-24 11:14

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=59793
2015-04-17 09:35 

är det någon som vet var och när hon är född?
  SVAR 2015-04-18 19:33

Hej Britt-Marie

Jag har nosat på två Graa i min forskning. Oluff Torckilsson Graa född 1693 i Bylycke, Svensköp (M), död 1777-08-24 i Elestorp, Långaröd (M) samt Per Torckilsson Graa född 1697 även han i Bylycke. Jag har inte forskat vidare på dessa ingiften. Det jag vet är att det förekom en borgmästare i Vä, Peder Graa som köpte en tomt därstädes av Mariakyrkan och klostret 1523. Sedan förekommer det en Jens Skriffuer (Graa) med en son Peder Jensson (Graa), sonen ägde fastigheten 1612 då Vä brändes av svenskarna han flyttade därefter till Kristianstad. Det eventuella släktskapet med Borgmästaren Peder Graa har jag inga uppgifter på. Margareta Graa kan komma från Kristianstad/Vätrakten, men det skall bevisas.

Uppgifterna har jag från Tor Flensmark som är av Graa-släkt. Jag och Tor är släkt via den förmodade snapphanen Poffuel Suendsson i Bylycke, därav mina uppgifter. Jag rekommenderar att du söker kontakt med Tor Flensmark.

Ha det gott

Ronny

  SVAR 2015-04-19 15:02

Tack Ronny jag tillhör också den släkten,Graa Weibull Batram.
  SVAR 2021-09-24 11:14

Der findes en Margrethe Ifversdatter Weibull (1673 - ) men hun er måske for ung.

Hendes far var  Ifver Larsen Weibull (1628 - 1703)

Og hendes mor var Margareta Sifversdotter Koefoed  ud af Graae slægten i Ystad.

De to slægter var flere gange gift ind i hverandre. Så der er flere Margrethe.

Jeg savner også en Margrethe som var Gift med en Peder Nielsen Graa fra Ystad. Begge født ca. 1620

Optræder i DK Svendborg efter 1660 

Weibull slægten stammer fra Danmark, fra en lille by / gård i dag Vejbølgård. I Vedsted sogn i Haderslev. Tog til skåne i begyndelsen af 1600

Det er den tyske stavemåde der er brugt på den tid.

Jytte Mikkelsen 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies