genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Hjördis Karin, Danmark, född 19172007-09-13 16:14

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=5969
 

Hej! Jag söker födelseort och ev. dopdag på Hjördis Karin Andersson gift Jansson född den 9 juli 1917 i Malung. Har sökt men finns ej i kyrkböckerna i Malung. Jag tror att hon är född utanför äktenskap och modern Edit Andersson född den 25 nov 1895 i Hyllie församling Limhamn, gift Nilsson 1923 har fött barnet i Danmark. Kan någon ge mig tips om hur jag i ett sådant fall söker i Danmark eller i Sverige vore jag tacksam. Med vänliga hälsningar Sven-Åke
  SVAR

Hej! Om nedkomsten ägde rum utanför moderns hemförsamling (Malung) kan det ha tagit tid (i Danmarks-fallet lång tid) innan hemförsamlingen blev aviserad. Födseln noterades då långt efter nedkomstdatum. Leta därför i första hand längre fram i födelseboken, dvs. i slutet av 1917 eller t.o.m. 1918). En möjlighet är kanske att hon föddes i Tyngsjö (som var egen förs. till 1922, tror jag det var)? En annan framkomlig väg är att följa HKA/J bakåt via flyttningsuppgifter. Med vänlig hälsning Ulf Hj.
  SVAR

Hej Ulf! Tack för Din upplysning det är kanske en bit i puzzlet så jag provar. Ha en bra dag. Vänligen Sven Åke
  SVAR

Enligt Sveriges dödbok 1947-2006 heter den efterfrågade personen Karin Hjördis, inte Hjördis Karin. Enligt samma källa är hon född i Malung. Fast det kan vara fel i dödboken, det är inte ovanligt. Sökning i tillgängliga danska databaser gav inget resultat. Det var inte heller att vänta, om hon "bara" föddes i Danmark. För att överhuvud-taget hitta hennes födelse i Danmark måste man nog ha ganska precisa uppgifter om plats m m. Den danska folkbokföringen är inte på långa vägar så tillgänglig som den i Sverige.
  SVAR

Hej Bo ! Tack för Ditt svar, det stämmer att hon heter Karin Hjördis. Jag skrev fel därför hon tilltalades alltid med Hjördis. Jag tror nog att det blir svårt att få reda på sanningen tyvärr. Hennes yngre syster vet bara att hon föddes i Danmark. Men tusen tack för Ditt svar med vänliga hälsningar Sven Åke.
  SVAR

När jag besökte Malmö Stadsarkiv idag passade jag på att följa Edit Andersson i spåren. Edit flyttade 1913 30/10 från Hyllie till Sankt Petri församling i Malmö (kv Stadt Hamburg, Stora Nygatan 60, upptagen bland "Turistförbundet AB Personal"). I församlingsboken anges att hon bevistade husförhör (fanns de kvar då?) 1914, 1915, 1916 och 1917. 1917 31/12 betecknas Edit som obefintlig. Inget barn finns antecknat tillsammans med Edit. I Obefintlighetsboken 1902-1923 finns inga anteckningar om förmodad vistelseort e d. Om Edit fanns kvar i Malmö åtminstone i början av 1917 förefaller det inte sannolikt att hon skulle ha flyttat till Malung - då gravid - rest till Danmark för att föda barnet och därefter återvänt till Malung. Det verkar mer sannolikt att hon har fött barnet i Danmark och därefter flyttat till Malung utan att anmäla vare sig barnet eller flyttningen till Sankt Petri. Finns det f ö belägg för att hon har bott i Malung? Det fanns en kvinna, tydligen väninna till Edit, som flyttade från Hyllie till Sankt Petri samtidigt, var anställd på samma ställe och blev obefintlig samtidigt med Edit. Men det är egentligen ovidkommande. Du bör försöka ta reda på Edits inflyttning till Malung/Filipstad och följa henne bakåt. Upplysningsvis: Vare sig Edit eller hennes syskon var döpta.
  SVAR

Hej Bo ! Tack för ditt senaste svar det var mycket upplysningar. Edit är min faster och alla hennes syskon är ju inte i livet och de barn som ännu lever vet inte mer om detta men är liksom jag nyfikna på detta. Jag har inte hållit på med släktforskning så länge men har köpt en hel del från Digiarkiv från Hyllie och väntar på mera endera dagen. Jag har också sökt uppe i Dalarna så gott jag kunnat men inte haft någon framgång. Det är nog en svår nöt att knäcka, men tusen tack för det jag fått veta genom Dig. Vänliga hälsningar Sven Åke
  SVAR

Det finns en lucka i folkbokföringen i Malmö för Edit, men jag hittade henne igen. 1916 26/10 inflyttade Edit till Hyllie/Limhamn (till föräldrahemmet) från Malmö Sankt Pauli. 1917 10/10 inflyttade Edits oäkta dotter Karin Hjördis (född 1917 9/7) till Hyllie/Limhamn från Köpenhamn. Givetvis hade även Edit varit i Köpenhamn, men hon var ju redan skriven i Hyllie/Limhamn. Som födelseförsamling för Hjördis anges Köpenhamn. Födelseförsamlingen borde vara Hyllie/Limhamn, eftersom modern var skriven där, men Hjördis finns inte i födelseboken. Den rätta födelseförsamlingen är således Köpenhamn. Malung som födelseförsamling är helt fel. Jag förmodar att Edits senare barn är födda i Malung. 1919 7/10 flyttade Edit och Hjördis från Hyllie/Limhamn till Lundby (Göteborgs och Bohus län), kv Linden 1.
  SVAR

Hej igen Bo! Och än en gång tack för de nya upplysningarna de är snällt av Dig. En halvsyster föddes i Särna. Edit gifte sig den 10 nov. 1923 och hette Nilsson som gift. Du skriver om folkbokföringen från gångna tider var kan jag inhandla sådana uppgifter, jag är novis på detta område men det har blivit som ett gift sen jag kom igång. Från Digiarkiv i Malmö har jag inhandlat kyrkböcker på CD skivor från Hyllie 1861-1936 som jag söker igenom. Jag skulle gärna ha från Dalarna och Jämtlands län också där jag ju hade släkt, vet Du var jag kan finna detta? I Sveriges befolkning från 1970 står det att Hjördis är född i Malung, men då måste de vara fel där också liksom i Sveriges dödbok. Tack än en gång Bo för Din vänlighet Hälsningar Sven Åke

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies