genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lind, , Bäckaskog Slott, 1800-talet2005-06-02 00:45

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=583
 

Min morfars farfar var kunglig trädgårdsmästar på Bäckaskog Slott vid Kristianstad i mitten af 1800-talet. Han namn är lite tveksam - kanske LIND ?! (Han son, der kom til Danmark för 1888, kallade sig Peder Oluf Lind - fødd i Sverige 1852) Finnas översikt över trädgårdsmästare på Bäckaskog ? Kan någon hjälpa mig ? Det är lite svårt fö mig att komma til Sverige, da jag bor i Danmark. M.v.h. Uffe Harhorn, DK-4671
  SVAR

My mother's father's parents, Sissa (Sigrid) Jönsdotter and Nil Nilsson, also worked at Bäckaskog, he as a servant and she as a maid, but later--in about 1880. They later moved to America and took the last name Becklund because Nils wanted a name similar to the beautiful Bäckaskog. I found a book in the university library here, Skånska Herrgårdar efter Roskildefreden, by Hans Hugold von Schwerin , that had some nice pictures of Bäckaskog, but I don't recall there being any gardeners' names. It's even harder for me to get to Sweden--I live In Madison, Wisconsin, USA. Some day, I hope...
  SVAR

Jag har tittat efter trädgårdsmästare på Bäckaskog slott i Kiaby på mitten av 1850 talet, men inte hittat någon av dem som passar in på vad du sökte. Där finns en trädgårdsmästare Lars P Svensson. Han var först gift med Sophie Lundvall från Malmö. De fick inga egna barn men hade en fosterson Alfred Victor Edvin Holm f. 1852. Han adopterades sedan av Svensson. Sophie dog och Svensson gifte om sig med Josefina Lindsten. Deras son Carl Otto föddes 1880. Familjen flyttade till Kristianstad. Sedan kom trädgårdsmästarna Hultberg och Henriksson ( denne flyttade till Danmark senare) Före Svensson fanns trädgårdsmästare Runnberg på Bäckaskog. Han hade bara en dotter. Kanske har du fler uppgifter som kan avgöra vem det är du söker. Kicki
  SVAR

Thank you for your help - especially for the title of the book. If you dream about a trip to Sweden, I hope it will be fulfilled. The southern part (Skåne) is a beautiful area. I have been there several times. May jour dream become true! Regards
  SVAR

Jag har bara några få upplysningar om P.O.Lind och hans pappa: 1. I en dansk folkräkning, 1890, är Peder Oluf Lind trädgårdsmästar på Rønninge Søgaard på Fyn. Han är antecknad som fødd i Sverige 23.02.1852, han er gift med Ane Kirstine Nikoline Hansen och de har en son, Georg Oluf Lind, fødd 24.09.1887. 2. I en dansk översigt över trädgårdsmästare er antecknad at Peder Oluf Linds far är "kungl. Gartner Lind på Bakkeskog ved Christianstad" Ut över det vet jag ingenting.
  SVAR

Hej! Här är några trådar till som kompletterar Kicki Carlbergs intressanta uppgifter: Alfred Victor Edvin Holm f 1852-10-31 Hel. Tref. Kristianstad Fader och moder: Smeden Johannes Holm född 1810-06-11 på St Beddinge No 35, Tullstorp och död i Kristianstad 1857-10-11; gm Sophia Charlotta Lind f 1817-08-25 i Sölvesborg, död 1857-09-10. (Johannes föräldrar och farföräldrar har jag uppgifter på om intresse finns, men tyvärr inte fru Lind) Föräldrarna insjuknar i den stora koleraepidemin 1857. Smeden är troligen den siste bland flera hundra i Kristianstad som dör i denna. Sju minderåriga barn, fem döttrar och två söner, där Alfred Victor är den äldre, får fosterhem bland släkt och andra i Skåne. På Bäckaskog fanns tidigare på 1800-talet avlägsna släktingar till Holms (en jägmästare Christian Suhr), men det är nog bara en tillfällighet att Alfred Victor hamnar där igen. Det finns också bland Holms avlägsnare släktingar två skogvaktare Hultberg på Trolleholm under en stor del av 1800-talet. Det skulle vara intressant att få reda på vilken Hultberg som var trädgårdsmästare på Bäckaskog. Och - är Kicki Carlbergs intresse och insikter fokuserade på Bäckaskog eller kanske trädgårdsmästare på skånska gods i allmänhet? Det senare skulle vara mycket intressant att få veta mer om, och kanske få bidra med information. Vänliga hälsningar Jan-Erik Norne Lund
  SVAR

Jag kan se idén: (koleraepidemin/dödsfall/fosterhem), men ifall Alfred Victor Edvin Holm er född 1852-10-31, kan han inte vara bror till min släktning, Peder Oluf Lind, der är född 1852-02-23. Vänliga hälsningar Uffe Harhorn
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies