genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hansson, Anders, Stävesjö, Anderslöv, född 18142015-04-07 18:35

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=59561
2015-04-06 21:47 

23/4 1814 föds Anders och i födelseboken (Anderslöv CI:1 (1757-1854), sid 309) står det bevisligen att faderns namn är Hans Andersson och modern är Hanna Abrahamsdotter men min fråga är om prästen skrivit fel efternamn på fadern?

I husförhörslängden (Anderslöv AI:1 (1813-1819), sid 95) framgår att Hans Pärsson dör 14/5 1814 dvs tre veckor efter sonen Anders födelse. Änkan Hanna giftiter sedan om sig med Pär Nilsson.

Bouppteckningen efter Hans Pärsson (Vemmenhögs häradsrätt FIIa:64 (1814-1814), sid 54) visar att Anders är Hans Pärssons son.

Är detta en tillräcklig källkritisk granskning som fastställer att Anders fader var Hans Pärsson?

 

  SVAR 2015-04-07 10:27

Det finns väl inget som talar för annat än att det är Hans Pärsson som är fader. Prästen har helt enkelt skrivit fel i födelseboken. Sonens namn är ju Anders och då råkade det bli Andersson på faderns efternamn (min teori)  Hade den nye maken hetat Hans Andersson, kunde man ju haft anledning fundera.  Hans Pärsson dog i "häftig feber", förmodl. lunginflammation.  Han var nog frisk och kapabel att avla barn vid den tidpunkt sonen blev till.

Vad jag vet så finns det väl ingen som kollar om prästen skrivit rätt i födelseboken?

 

Anders A

  SVAR 2015-04-07 11:15

Som vanligt var gifte änkan om sig så snart sorgetiden var gången. Hans Pärsson hade lämnat efter sig tre minderåriga barn, Pär f. 1805, Margareta f. 1807 och Anders f. 1814.  Man undrar över anledn. till att  barnen  Pär och Margareta lämnades bort?

Anders A

  SVAR 2015-04-07 12:31

Tack Anders. Jag undrade också varför barnen lämnades bort. Ska försöka hitta var de tog vägen!

  SVAR 2015-04-07 14:39

Pär f. 26/4 1805 kom till Nötesjö nr 3, Börringe, till en hem.äg. Nils Pärsson (förmodl. en broder till Hans Pärsson)

Margareta f. 26/5 1807 kom till Lindved, Svedala, till  en Jöns Nilsson f. 1799 i Grönby.

Förmodligen  klarade modern inte av familjesituationen efter Hans Pärssons död, utan blev tvingad lämna bort barnen  (det var hårda villkor för den som var fattig vid den här tiden)

Anders A

  SVAR 2015-04-07 18:35

Tack igen Anders!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies