genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016], , Raflunda, 4/5 17252015-03-22 14:30

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=59181
2015-03-21 15:04 

Kan någon läsa till mig om den stora branden i Raflunda 4/5 1725?

Se; CI:I 111/117,

Min anfaders gård Raflunda 18, var med bland de drabbade!

 

 

 

  SVAR 2015-03-21 17:00

Min tolkning:

D. 4 Maji upkom här i Raflunda by hos bon-
den Anders Månson på N 16, wid pass kl 3 efftermid-
dagen den 2dre gånge = 4 bönedagen, en ol˙ckelig wådeld
hwars häfftighet blef af den starka torkan som då en tjd
hade warit, så stor och stark, at den samma Anders Mån-
sons gård N 16, Pehr Matsons gård N 11, Håkan Larsons 12,
Jöran Jönssons N 15, Nils Olssons N 17, Gumme Nilson N 18
Olof Nilson N 19, sehn några hus af Måns Swänsons gård
N 27, Isac Pehrsons Knabes N 8 och Essbiörn Knabes gård
N 10 samt desutom 7 gatehus med en sudwäst i begynnelsen
men sehn nordwäst på 1Ŋ timmas tijd ˙nkel. i aska lade
och stod i samma sudwäst som i begynnelsen war så väl
Prästegården som den öfriga östra delen af byen i stor
fara, och fruchtan och fara wärdt det hade och alt blifwit i
aska lagt om icke Gud af särdeles nåd låtet vädret,
då elden war in mot prästegården, wändt i nordwäst och
der med wändt elden ifrå Prästegården ut åth Tåffterne
och således prästeg. och den öfriga östre dehlen af b˙en nådel.
förskonte, för den häftiga wådelden, Hans Namn ware
?????? ährat och prijsat för denna sin stora nåd och barmhär-
tighet som han förutinnan med os giorde och os nådigt bewijste!
Gud tröste och hugswale det arma bedröfwade folket som
denna stora ol˙cka och för de Guds wredes straff öfvergåt
genom denna ol˙ckeliga och swåra wådelden i hwilken de
eij alena sitt Hus och hem mist, utan all deras ägendom
och timmel. goda är, lagt i sådan hastighet ˙nkel. i aska,
Gud frälse och upräte dem nådel. igen uhr denna sin stora
nöd och älände och lidna skada. och förskona nådel./ denna b˙en
och ???? och wåra fattiga hus och ägendom wijdare för
sådan swår ol˙cka och såndt Gudz wredes straff för Jesu
Christi skull !!!

Kanske kan någon annan räta ut mina frågetecken.

Mvh
Göran

 

  SVAR 2015-03-22 14:30

Tack Göran!

Vad skicklig du är!

Innebörden hade jag klar, men just nedre halvan av texten kunde jag inte få ihop.

Mvh

Berit

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies