genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsson, Karolina, Västra Sallerup, född 1868-04-062015-03-18 20:23

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=59139
2015-03-18 19:43 

Jag skulle behöva hjälp att lokalisera Karolina efter att hon flyttade till Adolf Fredriks församling i Stockholm 1889-10-12 (Adolf Fredrik/inflyttning/BIA:27/bild 224). Jag hittar inte henne i dödboken och har inte tillgång till folkräkningar. Jag har koll på henne före inflyttningen till Stockholm. 

Katharina

  SVAR 2015-03-18 20:13

Enl. Rotemansarkivet står hon som utflyttad 1889 till rote nr5.

Antar att församlingen hette Hedvig Eleonora, fastighet Elgen 17.

 

Anders A

  SVAR 2015-03-18 20:23

Ur Rotemansarkivet
(www2.ssa.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx)

Personuppgifter
Namn: Karolina Jönsson 
Titel: Piga 
Födelseuppgifter: 1868-04-06 (Västra Sallerup), Malmöhus län 
Status: Ogift, Ensamstående utan barn 

Boendeuppgifter:
Gata : Apelbergsgatan,47 
Gata : Kungsgatan,20 
Fastighet : Bryggaren,3 
Littera : H 3 
Församling : Klara 
Arkivrote och stadsdel : 03 (Norrmalm) 
Häftets nummer och tidsperiod : 03185 (1883-1905) 

Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1887-11-18 från rote 05

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1888-11-14 till rote 09

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född: V.Sallerup

================================

Personuppgifter
Namn: Karolina Jönsson 
Titel: Piga 
Födelseuppgifter: 1868-04-06 (Västra Sallerup), Malmöhus län 
Status: Ogift, Utan hushåll 

Boendeuppgifter:
Gata : Östermalmsgatan,36 
Gata : Brahegatan,41 
Gata : Östermalmsgatan,23 
Församling : Hedvig Eleonorae 
Fastighet : Elgen,17 
Littera : H 20 
Häftets nummer och tidsperiod : 09749 (1888-1902) 
Arkivrote och stadsdel : 09 (Östermalm) 

Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1888 från rote 03

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1889 till rote 05

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född: V-a Sallerup#Malmöh.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies