genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Karlsson, Karl Edvin, Stora Malm, född 18972015-01-28 20:57

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=58121
2015-01-25 17:04 

Jag letar efter Karl Edvins fru och hans barn enligt vad jag tror finns det ett antal äkta och oäkta.

Eventuellt finns en hustru med namn Anna Maria

  SVAR 2015-01-25 18:03

Karlsson, Karl Edvin

Vasag 16 D
732 00 Arboga
(Boendeadress 1 nov 1970)

Död 21/4 1972.

Kyrkobokförd i Arboga stadsförs, Arboga kn (Västmanlands län, Västmanland). Mantalsskriven på samma ort.

Född 10/5 1897 i Stora Malm (Södermanlands län, Södermanland).

Gift man (25/5 1919).

Du får beställa kopia av hans bouppteckning för att få namnen på hans barn.

Eva M

  SVAR 2015-01-28 20:57

Hustrun, och mamma till de sex barn som finns på ancestrys "namnindexerade födelseuppgifter, 1860-1941" om jag tittat rätt (och om det är rätt transkriberat)
Allt gott!
Siv


Ur Sveriges dödbok 1901-2013

18960113-6980
Karlsson, Elsa Karolina
Bergsgr 4
732 00  Arboga
Död 23/9 1981.
Kyrkobokförd (1974) i Arboga stadsförs, Arboga kn (Västmanlands län, Västmanland). Mantalsskriven (1974) på samma ort.
Född 13/1 1896 i Hossmo (Kalmar län, Småland).
Änka (21/4 1972).

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies