genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Olofsson Stubb, Håkan, Tunby 23, Smedstorp, levde 16992015-01-28 17:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=58068
2015-01-23 11:51 

Hej!

Har en ana som heter Håkan Olofsson Stubb. Skulle vilja veta om Stubb är ett soldatnamn. Har inte hittat "min" Stubb i soldatregistret.

Maria

  SVAR 2015-01-23 19:32

Maria !

Släkten Stubb finns i flera generationer i Smedstorps sn men jag har aldrig sett dem nämnda inom den miltiära sfären.

Bengt

  SVAR 2015-01-23 19:40

Hej Bengt!

Jag har hittat andra med namnet Stubb som varit soldater men då har de kommit längre norr ifrån eller från Finland. Det var därför jag trodde att även mina Stubb var soldater.

Vet du vad namnet kommer ifrån? Är det ett danskt namn eftersom man slutar använda det på 1700-talet?

Maria

  SVAR 2015-01-23 20:18

Maria !

Namnet Stubb fanns i Smedstorp före svensktiden, alltså före 1658 och har troligen sin upprinnelse som torpnamn. Att släkten tog namnet efter ett torp.

Bengt

  SVAR 2015-01-23 20:28

Bengt!

Vet du vilket torp?

Att jag trodde det var danskt är att jag har på annat håll har en ana som heter Kylling och där säger man att det är danskt. Och "Kyllingarna" liksom "Stubbarna" slutar använda namnet på 1700-talet.

Maria

  SVAR 2015-01-23 21:13

Nej, det känner jag inte till. Det fanns massor av torp i Smedstorps sn.

Bengt

  SVAR 2015-01-24 08:23

Har hittat en Hans Stubb och en Johan Stubb i andra delar av Skåne. Någon som känner till dem?

Maria

  SVAR 2015-01-24 11:10

Bl.a. i Slimminge fanns på 1600-talet en gård som hette Stubbarp. I Slimminge fanns också en släkt Stubb.  Goggla på: Stubb Slimminge.

Anders A
 

  SVAR 2015-01-24 11:35

Tack Anders!

Maria

  SVAR 2015-01-24 13:04

Anders,

Vet du om Susanna Stubb var född Stubb eller gift Stubb?

Maria

 

  SVAR 2015-01-24 14:19

Nej, har ingen uppgift!  Susanna Stubb var visst gift tre gånger, med bl.a. krögaren i Slimminge Hans Persson.  Gissningsvis kan man tänka sig att hennes far hette Stubb och att han tagit namnet efter gården Stubbarp i Slimminge. Om hon hade syskon har inte framkommit.

Anders A

  SVAR 2015-01-24 18:33

Någon som känner befallningsmannen Hans Stubb från Kastlösa som kommer i konflikt med en persementmakare Ribersteen från Malmö. Det tilldrog sig på gästgiveriet i Skivarp och året då det togs upp i rätten var 1691. Jag söker alltså befallningsmannen Hans Stubb.

Maria

  SVAR 2015-01-24 18:56

Har hittat ytterligare en Stubb, intressant nog på Skivarps gästgiveri. Hon heter Ingrid Stubb och var gästgiveriägaren Nils Möllers hustru. Det var de som drev Skivarps gästgiveri 1715 då Karls den XII bytte häst där under den berömda ritten från Skåre läge till Ystad efter Kalabaliken i Bender. Ingrid Stubb bor kvar gästgiveriet efter det Johan de Coeur tar över.

Långt senare c:a 1762 tar Nils Hobro över gästgiveriet i Skivarp. Vi vet ju att Susanna Stubbs barnbarn heter Hobro. Det här är bara en mycket lånsökt koppling mellan namnen Stubb och Hobro. Även Nils barn och barnbarn driver gästgiveriet i Skivarp.

Maria

  SVAR 2015-01-24 19:28

Det var en intressant koppling du hittat mellan Stubb/Hobro och Skivarps gästgivargård! Kan Susanna Stubb och Ingrid Stubb på gästgivargården ev. ha varit syskon?

Anders A

  SVAR 2015-01-24 20:10

Den Nils Stefansson Hobro som är gästgivare i Skivarp är halvbror till klockaren Mats Stefansson Hobro. Mats Stefansson Hobro som kan ha varit gift med Susanna Stubbs dotter.

Vi vet ju också att Susanna Stubbs första eller andre man Hans Persson var gästgivare i Slimminge.

Det är väl mycket möjligt tidigsmässigt att de är Susanna Stubb och Ingrid Stubb var systrar. I så fall var de båda två i början av 1700-talet gifta med två gästgivare.

Maria

 

  SVAR 2015-01-24 20:55

Hans Stubb står omnämnd i Båstad 1700.

Den 11 jan var man i Båstad där befallningsman Hans Stubb inlevererade en rulla på bönder och drängar boende inom en mil från sjökanten i Förslöv, Grevie, Karup, Hov och Barkåkra socknar på såväl de hemman som voro indelta till militären som de ograverade samt frälsehemman och Torekov by och Båstad stad.

Maria

  SVAR 2015-01-24 21:27

Ytterligare en befallningsman Stubb. Släkt med Hans, Susanna och Ingrid?

På barnens wegnar efter Hr Borgmester Jacob Brodssons anledningh och skrifvelse dat. Halmstadh d.7 September 1677 Kongl: Maj:ts och Cronans Befallningsman i Fiähre härad Ehreborna och Wälbetrodde Ambiörn Stubb, dock icke som en förmyndare, utan allenast tillse alltingh richtighet och tillgår eftersom dess slecht och Blodh förwant icke tillstedes war.

Maria
 

 

  SVAR 2015-01-24 21:35

I Göran Hansson Hortsers levnadsbeskrivning hittar jag följande:

" 1696 11/6 klagade befallningsmannen H Stubb hos gen-guv över att J H vid en utmätning befanns ha tagit undan alla de bästa sakerna och sedan rest sin väg, han hade låtit fälla på prästgården och annexens skogar ett hundratal ekar och bokar, som använts till bränning av pottaska, försummat läsa upp kungörelser o. s. v., varefter J H besvärade sig hos biskopen över att Stubb "honom på honeuren toucherat dhet wähl ingalunda tolereras kan". Stubb synes nu ha syftat till att definitivt få J H oskadliggjord

Maria

  SVAR 2015-01-25 13:55

Den här tråden kanske ska delas upp så att den här handlar om Stubb i Smedstorp och den andra utgår från Susanna Stubb i Slimminge.

Någon som kan hjälpa mig och flytta över delar till en ny tråd.

Maria

 

  SVAR 2015-01-28 16:13

Hej!

Jag återgår här till Smedstorps "Stubbarna". Jag har gett Susanna Stubb en egen tråd.

Håkan Olofsson Stubb hade en  far som hette Olof Nilsson Stubb han bodde på Tunby nr.13. Jag vet endast att han gifte sig med Elna Håkansdotter 1658. Elna var född 1640 och dog 1707-04.22 i Tunby. Hennes föräldrar verkar har varit boende i Fulltofta.

Någon som vet vilka Olof Nilssons Stubbs föräldrar var och när han var född?

Maria

  SVAR 2015-01-28 17:12

Maria !

Olof Stubbs hustru heter Elna Håkansdotter

Bengt

  SVAR 2015-01-28 17:27

Tack Bengt! 

Har ändrat ovan.

Maria

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies