genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Fridni, Börstil, levde 19232015-01-24 09:33

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=58052
2015-01-21 20:11 

Fridni Andersson född 1898-09-26 Börstil Uppsala län, bor 1923 i Börstil öarna Kulla. http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0000408_00147 Vart tar hon vägen sen? Tack på förhand
  SVAR 2015-01-21 22:54

Sander, Fridni

Lundgården
740 22  Bälinge

Död 6/2 1979.

Kyrkobokförd (1978) i Bälinge, Uppsala kn (Uppsala län, Uppland). Mantalsskriven (1978) på samma ort.

Född 26/9 1898 i Börstil (Uppsala län, Uppland).

Gift kvinna (23/6 1926).

Hennes död.

Eva M

  SVAR 2015-01-21 22:57

Hon flyttade till Järfälla 20/12  1920. Hon flyttade in från Oscar, Stockholm 6/11 1922. Sen bör hon finnas i nästa bok i Kulla Börstil.

Eva M

  SVAR 2015-01-21 22:59

Den 6 november 1922 kom hon från Oscars församling i Stockholm.

  SVAR 2015-01-21 23:07

Tack.

Då fick jag hennes namn som gift. :)

Det verkar inte finnas fler böcker efter Eva

Jag såg att hon flyttade hem igen från Oscars.

 

 

 

  SVAR 2015-01-22 06:26

Sander, Gustav Edvin

Lundgården
740 22  Bälinge

Död 20/1 1980.

Kyrkobokförd (1978) i Bälinge, Uppsala kn (Uppsala län, Uppland). Mantalsskriven (1978) på samma ort.

Född 1/7 1890 i Vänge (Uppsala län, Uppland).

Änkling (6/2 1979).

Hennes man.

Eva M

  SVAR 2015-01-24 09:33

Tack Eva då ska jag leta vidare i Bälinge.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies