genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson Hallengren, Nils, Nordvästra Skåne, född ca 17452018-03-10 17:14

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=58003
2015-01-20 16:13 

 Nils Hallengren gifter sig 1777 (17 okt) med Maria Matthiasdotter i Grevie, Skåne. I Grevie får de några barn Lena (1778), Magdalena (1780), Matthias (1782) och Eric (1784). Nils heter Svensson Hallengren/Hallgren i födelsenotiserna. Maria kallas Helmuthsd.,  Helmoth och Matthiasdotter. Det ligger nära till hands att hennes far hette Matthias Helmuth.

1801 finns familjen i Kalundborg i Danmark. Nils H. är gjörtler, ungefär förgyllare. Han är 56 år gammal, f. ca 1745. Maria är 46 år gammal, f. ca 1755. Av barnen födda i Grevie bor bara Matthias, 19, hemma. Familjen har fått två barn i Kalundborg Andreas, 6, och Anne Kirstine, 3.

Dessutom finns det två barn som troligtvis är födda i Sverige Lovise Frideriche, 10, f. ca. 1791 och Bodil Chatrine, 8, f. ca. 1793. Dessa barn är inte födda i Grevie och inte heller i Kalundborg. Om det stämmer att L.F. och B.C. är födda i Sverige bör familjen ha utvandrat mellan 1793-1795.

Maria dör 1807 och kallas Marie Helmuth.

Har någon träffat på Nils Svensson Hallengren i sin släktforskning? Eller Maria Matthiasdotter/Helmuth. Eller Matthias Helmuth?

Eva M

  SVAR 2018-03-10 17:14

Hallengreen i danmark. starter med niels Svensson Hallengreen/Maria Matthiasdotter år 1795. alt Hallengreen i Danmark er der fra.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies