genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Strickersson, Thuve, Tängelsås, född 1750 TALET2015-01-13 18:15

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=57788
2015-01-12 18:55 

HEJ. jag söker Thuve Strickerssons fader och moder.Han är förmodligen far till Lars Thuvesson, syskon och annan data. Själv har jag gått i väggen med det här. Hoppas på hjälp..MVH Lars-Erik. PS. Lars TH. är född 1789.
  SVAR 2015-01-13 17:53

Hej Lars-Erik!

 

Inget kul att gå in i väggen:) Jag ska ge dig en tråd att nysta i, men sedan får du jobba själv.

Du kan ju studera vem som sitter på Västraby 3 i Högseröd socken från c:a 1743 till en bit in på 1770-talet.

 

Lycka till!

/Paul

  SVAR 2015-01-13 18:15

Lite hjälp kanske:

Det fanns en Lars Strickardsson som föddes på Västraby nr 3 1767. Hans nämns i en bouppteckning efter sin styvfar Anders Åkesson. Lars mor hette Hanna Tufvesdotter. (Källa: Frosta Häradsrätt F II a:8, Nr 123)

 

Strickard är ett ovanligt namn men förekommer ofta i Högseröd-området och Frosta Härad. Jag är själv ättling till en Knut Strickardsson, ca 1759-1836, (bror till Kjerstin Strickardsdotter som nämndes i TV-programmet "Allt för Sverige" 2014). Knut var son till Strickard Engelsson och Pernilla Knutsdotter i Gudmuntorp. Men jag vet inte om det hjälper dig.

 

/Janne Lövgren

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies