genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Blag, Simon David, , född 1794/17952014-12-28 23:14

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=57207
2014-12-26 12:18 

Har hittills förgäves sökt en Simon* David Blag, enligt skattelängd för Stockholm [Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År 1820, SE/SSA/0031/06/G 1 BA/G 1 BA:28/15 (1820) bild 1513] född 1794-08-26, men enligt lysningsboken [Maria Magdalena EI:5 (1813-1839) sid 126] född 1795-08-16.

Dessvärre verkar det inte finnas någon uppgift om var han ska ha varit född.

Ovan nämnda skattelängd utgör det tidigaste jag har hittat om honom, där han då finns i kvarteret Häckelfjäll i Stockholm Katarina.

Finns det någon som stött på denne man, eller åtminstone efternamnet, före år 1820 ?

  SVAR 2014-12-26 12:26

Han och hustrun får ett son i Katarina 6/8 1827. Simeon Fredric. Försök följa honom framåt och se om födelseort dyker upp senare.

 

Eva M

  SVAR 2014-12-26 12:35

Simon David Blag är född 16/8 1795 i Tyskland enl. inflyttningslängden i Katarina B:5 (nr 9 vet inte om det är nr på s. eller infl. nr). Han är verkmästare.

 

Eva M

  SVAR 2014-12-26 12:52

Det är s. 9 i BI:5 men det står inget om Tyskland. Jag tog uppgiften från namnregistret hos Stockholms stadsarkiv. De kom från Maria församling.

Det står en anmärkning: "Mannen död och änkan för 3die gången omgift -  till affl. 15/4 1830".

Eva M

  SVAR 2014-12-26 13:36

Varför syns inte mina inlägg?

 

 

  SVAR 2014-12-26 15:08

Maria Magdalena kyrkoarkiv, Husförhörslängder, huvudserie, SE/SSA/0012/A I a/29 (1830-1831), bildid: C0055059_00016

s. 5   Här är änkan omgift. Hon har en son Johan Eric Blagh f. 5/1 1821. Kan inte finna hans födelse i Maria M.

Eva M

  SVAR 2014-12-26 16:00

S. D. Blagh finns ju i Katarina Norra 1820. Han är bomullsvävargesäll. Han finns inte i namnregistret till infl.längden. Du får söka honom i hfl. Jag undrar var personen som gjorde namnregistret till infl. 1825 fick Tyskland från. Kan det finnas infl.attester?

Eva M

  SVAR 2014-12-28 15:21

Hej Eva!

Tack så mycket för dina inlägg !

... även om inte jag heller hade sett att det kommit något svar förrens nu när jag öppnade min förfrågan !?

 

Jag fick tips av Solvieg Gavik Husar om att Maud Svensson hade besvarat hennes fråga under Katarina på AnbytarForum. Så i den där angivna inflyttningsnotisen [Katarina BI:5 (1825-1830) Bild 100 / sid 5 (AID: v86898.b100.s5, NAD: SE/SSA/0009)], så står det att Simon ska ha varit född i Tyskland - och av judisk härkomst. Det är alltså på sidan 5 !

Att han fanns noterad även på sidan 9, tillsammans med sin hustru och svärmor, det hade jag också missat  - tack för det !

Den Johan Eric du nämner, torde vara Erik Josef (Blag), som föddes o.ä.1821-01-05 i Katarina. Detta barn torde alltså vara Simons barn med Johanna Christina Lagström/Lagerström (född 1798-06-27). Simons änka fick tydligen ta hand om sin styvson (åtminstone en tid) ! Simon torde även vara fader till Christina Aurora (Blag) som föddes i Katarina 1825-10-01. Att märka - bara dagen innan Simon gifte sig med Gustava Edman !!

Johanna Christinas moder hade för övrigt hand om Christina Aurora Blag (enligt mantal 1835 och 1845)...

Johanna Christina fick sedan ännu en son i Katarina 1828-06-21, Carl Magnus, men eftersom det då inte anges någon fader/efternamn, så torde hon ha fått detta barn med någon annan man.

Detta sitnämnda barn var det (enda) barn som Solvieg Gavik Husar hade till Johanna Christina i sin databas. Så vi samarbetar för närvarande med att försöka reda ut Simon David Blag och Johanna Christina Lagström...

Jo, jag har själv hittat via mantal 1820 att Simon Blag och Johanna Christina Lagström står i följd efter varandra under Häckelfjäll i Katarina. Jämför med att Erik Josef föddes i januari 1821 ...

Så efter informationen om att Simon var tyskfödd och jude - så återstår att se när och vart han kom till Stockholm ?

Som du själv skriver, så har inte heller jag hittat honom som inflyttad till Katarina, åtminstone inte mellan 1822 och 1814 ...

Lika lite som jag hittat honom som ut-flyttad från Solna, som in-flyttad till Solna innan dess ...

Som sagt - Ja är väldigt tacksam för att ha fått hjälp med info om denne Simon Blag :-)

/Jan L

 

  SVAR 2014-12-28 16:24

1820 finns han i mantalslängden för Katarina norra. Han bör rimligen ha kommit någon gång före 1820. Kanske registerades judar på annorlunda sätt.

Gustafva får en son Simeon Fredric den 6/8 1827 i Katarina. Barnet dör samma dag. Det står att fadern är "afliden".

Katarina kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker över äkta barn, SE/SSA/0009/C II/8 (1826-1834), bildid: C0055770_00027

s. 36

Eva M

  SVAR 2014-12-28 16:50

Namnet Blagh har jag sett förekomma i Slovakien.

Jag minns att jag under mina tyskstudier läste en bok "die Weber". Har för mig att handlingen utspelade sig i Schlesien som var ett område med mycket textilnäring. Simon Blagh kan ha kommit från Schlesien. Området ligger väl i dag till största delen i Polen. Tror inte det är så lätt att släktforska där.

Eva M

  SVAR 2014-12-28 20:42

Jo, Simon avled redan 1827-04-26, alltså några månader före detta barns födelse.

Det framgår av hans boupteckning att änkan påpekar att hon "anmälde Enkan sig vara i ett med  lifsfrugt välsignat tillstånd".

Men vad som är än mer intressant är följande passus: "till rättelse för hans Enka Gustava Charlotta Edman och Mannens okända Arfvingar".

Vilket väl torde kunna tolkas som att inte ens han själv hade koll på sin härkomst !?

Därtill att de två barn som han torde ha haft med Johanna Christina Lagström inte räknas heller - för de var ju o.ä., och därmed inte arvsberättigade ...

  SVAR 2014-12-28 20:44

Intresant det där du skriver om Schlesien !

Kan ju vara ett möjligt "spår" till hans härkomst.

... men förklarar inte när/var/hur han kom till Stockholm ...

  SVAR 2014-12-28 21:10

Jag tror mer på att arvingarna är okända för änkan. Sant eller inte?

Eva M

  SVAR 2014-12-28 21:32

Jag fann detta när jag googlade: k. kung. 31 aug 1815 stadgades förbud mot judar att inkomma i riket utan K. M:ts särskilda tillstånd.

Denna förordning gällde fram till 1838. Blagh måste ha  inhämtat tillstånd i ett landskansli att stanna i Sverige.   Det gäller att finna honom i Katarina 1820 för då är han ju där. Det kan ju vara ägaren av en manufaktur som tagit hit honom.   När han bor i kv. Formannen finns det en textilfabrikör Kugelberg som tycks äga huset.

Eva M

 

  SVAR 2014-12-28 22:23

Jo, det är klart att det gäller änkan i första hand, men han kan ju kanske inte ha (kunnat?) nämnt några för henne heller ?

  SVAR 2014-12-28 22:38

Angående stadgan.

Undrar om det skulle gå att hitta sådana tillståndsansökningar i något arkiv isåfall ?

Det verkar finna flera väverier (fabriker), bara i Katarina, men även i andra stockholmsförsamlingar som jag nu tyckt mig se.

En annan tanke som kommit till mig - är med tanke på alla cooperdiekaptener som verkar bo i Katarina - om han kommit med något fatyg till Stockholm ?

Just 1820 verkar ju saknas såsom HFL i Katarina ?

Johanna Christina har jag dock hittat  i HFL 1817, såsom:

I kvarteret Sturen mindre, Tullportsgatan 1¶
hos Tracteur Hallén ...¶
Jungfru Christina Johanna Lagström f 1798

Har dock inte hittat Simon (i Katarina) före mantalsuppgiften om 1820 ...

... alltså, jag har då letat igenom HFL för 1817 och 1818 ...

 

 

  SVAR 2014-12-28 22:39

Angående sonen Simeon - så stå det också Simeon för fadern i födelselängen, men i dopboken [Katarina CIV:1 (1816-1829) Bild 2810] så står det Simon på bägge ;-)

  SVAR 2014-12-28 22:54

Apropo textilfabriker - hittade jag följande mening ur Judarnas Historia (i Sverige):

I slutet av 1700-talet etablerades kattuntryckerier, som utvecklades till textilindustrier. Betydande kattuntryckare var bland andra ...

Så det kan ju mycket väl ha varit som du funderade på (ovan).

 

  SVAR 2014-12-28 23:14

Det tidigaste som jag hittat Simon i HFL (i Katarina) är i kvarteret Bryggaren i 1822 års HFL,

där även fabriksarb. Christina Johanna Lagström finns noterad bara några rader under honom ...

[Katarina AI:51 (1822-1822) Bild 28 / sid 47 (AID: v86797.b28.s47, NAD: SE/SSA/0009)]

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies