genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Seldener, Jöns Henrik, Andrarum, född 1783-18592014-11-19 12:02

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=56345
2014-11-12 23:17 

Hej!

Jag söker alla upplysningar om J.H. Seldener, som finns. Jag vet att han var kyrkoherde i Burlöv, men vem var hans föräldrar, och hur är han släkt med Daniel Seldener född 1754 i Andrarum, död 1792 i Burlöv.

Jag söker även stadsfältskären i Simrishamn, sedermera bruksfältskären vid alunbruket i Andrarum,  Arvid Christoffer Strömbergs härstammning, född ?, död 1778

  SVAR 2014-11-13 20:29

Tyvärr finns där inga födelseböcker för arkivet har brunnit men i mantalslängden 1785 finns där en komminister Seldener i Andrarum så förmodligen är Daniel Seldener far till Jöns henrik

Anita

  SVAR 2014-11-13 22:41

Komministern Daniel Seldener med fam. flyttade sedan till Karlshamn, där Seldener blev barnhuslärare. 13/5 1792 dog Daniel Seldener i Karlshamn. Hustrun Maria Christina Strömberg f. ca 1763, gifter om sig 1793 i Karlshamn med barnhusläraren Sven Stenberg.  Maria är då endast ca 30 år gammal, så det mesta talar för att det också föddes barn.  Går det att hitta ev. födelse, så går det kanske också att hitta var fam. bor i Karlshamn, här bör rimligtvis även den tidigare sonen Jöns Henrik Seldener finnas?

Anders A

  SVAR 2014-11-14 08:56

Tack så hjärtligt för dessa upplysningar, Anita och Anders.

mvh. Royne Eriksson

  SVAR 2014-11-14 11:51

Karlshamn Cl:3  269/262   11/4 1794  föddes Anna, föräldrar (obs!) Svante Stenberg, Maria Christina Strömberg.

Men ingen vägledning var fam. bodde.

Anders A

  SVAR 2014-11-14 12:04

Att Jöns Henrik är son till Daniel Seldener och Maria Christina Strömberg framgår av bouppteckningen efter Daniel Seldener, Karlshamns rådhusrätt och magistrat FIIa:73 (1791-1795) Bild 910 / sid 167 (AID: v157031.b910.s167, NAD: SE/LLA/10105):
1792 den 31 Juli förrättades Boupteckning af underskrefna Rådman med tillkallad wärderingsman H:r Pet: Gabr: Schlyter öfwer qwarlåtenskapen efter Collega Scholæ herr Magister Daniel Seldener som d.13 sidstl. Maij med döden aflidit, till laga skifte och delning emellan dess efterlämnade Enka fru Maria Christ. Seldener, född Strömberg och enda sonen Jöns Hindrich Seldener på 10de åhret gammal...

  SVAR 2014-11-14 12:18

Då var det frågetecknet uträtat!  Svante Stenberg heter han även vid vigseln 1793.

Anders A

  SVAR 2014-11-18 11:14

Tack snälla ni för hjälpen......mvh. Royne

  SVAR 2014-11-18 11:14

Tack snälla ni för hjälpen......mvh. Royne

  SVAR 2014-11-18 15:56

Jag tar tillfället i akt att fråga ytterligare en gång : Jag söker stadsfältskären i Simrishamn, sedermera bruksfältskären vid alunbruket i Andrarum,  Arvid Christoffer Strömbergs härstammning, född ?, död 1778 i Andrarum.

  SVAR 2014-11-18 16:40

Arvid Christoffer Strömberg var stadsfältskär i Simrishamn  1744. Han finns inte i en borgaruppteckning 1742. Troligtvis hade han en militär anknytning. Inga födelsedata finns noterade. Han gifte sig 1744. Man kan väl tippa att han då är ca 25 år gammal och skulle vara född ca 1753.

I en notering om hemvändande krigsfångar från Ryssland 1721-40, nämns en ryttare Jon Strömberg, Norra Skånska Kav.reg., hemkom 1722, ålder 40 år, född ca 1682. "Går till regementet, Majorens kompani".

Han kan, tidsmässigt, vara far till Arvid?

Anders A

 

 

  SVAR 2014-11-18 16:51

Arvid skulle naturligtvis vara född omkring 1719-22, och skulle vara ca 22 år när han gifter sig i Bollerup. (om jag nu räknat rätt i det här hypotetiska resonemanget)

Anders A

  SVAR 2014-11-19 12:02

enl. Runeberg var hustrun Christiana Aspelin född 14 aug. 1727 i Elgaröd.

gifte sig i Bollerup med Arvid nästan 17 år gammal 18 juli 1744.

Arvid var säkert också ganska ung också, gissar jag

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies