genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nyman, Peter, Stockholm, levde 18082014-11-12 21:12

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=56326
2014-11-12 14:37 

På sidan 345 i A:3, 1793-1808,Andra gardes regementet i Stockholm, upptas familjen Peter Nyman född 1769 18/7 i Södermanland Hustru Anna Cajsa Berg född 1776 14/6 i Södermanland. (Borde vara född 1766.) Sonen Johan Peter född 1807 6/2, som 1/2 1809 överförs till barnhuset, med nr 2460. Honom har jag koll på. Vad händer Peter Nyman född 1769, efter år 1809, och varifrån kom han? Det finns en i Nyköping, som kan passa in. Kan han vara rätt? Vad händer Anna Cajsa Berg? Hittar henne inte i dödboken. Varifrån kom hon?
  SVAR 2014-11-12 14:55

1809 var ju ett olycksår för Sverige. Krig och vi förlorade Finland. Fadern kan ju ha dödats. Har du kolla i rullorna för andra gardesregementet? Antar han var soldat.

Eva M

  SVAR 2014-11-12 18:06

Finska gardesregementets kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0005F/C/2 (1791-1812), bildid: C0055489_00070

2a Gardesregementet var med och försvarade Gripsholm 1809. I Finska gardesrementet finns en förteckning över döda. Nyman finns inte med på listan.

Jag kan inte finna boken du hänvisar till men i namnregistret till Svenska Gardesregementet finns hänvisningen. Petter Nyman har nr 62 i 8de kompaniet. Tittar man i generalmönsterrullorna för Svenska Gardesrgementet 1807 saknas gardisterna med höga nr och det står en anmärkning "vakant för kronans räkning". Säker har de lånats ut till andra regementen som förstärkning.

Eva M

  SVAR 2014-11-12 20:54

Hej Eva. Jag är tacksam för alla uppgifter jag kan få. Jag gick in på Arkiv Digital och skrev in Andra gardes regementet. Då dök den där boken upp. Den slutar 1808. Sedan vet jag inte var jag kan hitta en fortsättning. Det är den jag bl.a. söker? Bo Larsson
  SVAR 2014-11-12 21:12

1810 heter regementet Göta Livgarde, om jag inte har helt fel. Barnet f. 1807 är född i Katarina församling men det vet du kanske redan.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies