genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Per, Väsby (Höganäs), född 16972007-07-10 19:12

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=5610
 

I Väsby sogn blev Sissa Persdotter født den 18. september 1755. Hendes far er ifølge DDSS angivet som Per Andersson. Der findes imidlertid 2 forskellige Per Andersson i Väsby sogn på det tidspunkt. Den ene født omkring 1712 og den anden i 1697. Hvem af disse er far til Sissa? Med venlig hilsen Thorben Lundsgaard
  SVAR

Det är svårt att säga vilken som är den riktiga, men Sissa föddes i Buskeröd, och den Per Andersson som föddes omkring 1697 avled i Buskeröd; åtminstone stämmer det åldersmässigt bra, enligt dödnotisen, eftersom han avled av fläckfeber 1772-06-01 och han var då 74 år gammal. Dessutom avled dottern Karna (alltså Sissas syster) 1772-06-03, också av fläckfeber. Den andre Per Andersson avled i Bräcke 1767-03-02, 55 år gammal. Hittade för övrigt en dödnotis för en Sophia, som avled av ålder i Buskeröd 1758-12-25, 70 år gammal. Hon anges vara "Per Anders Sværmoder". Det bör alltså vara hustrun Margreta Olofsdotters mor.
  SVAR

Ja, det bör vara Per Anderssons (född 1697) och Margareta Olofsdotters dotter. Enligt husförhörslängden 1775 har Per Anderssons änka, boende hos Sone Persson i Buskeröd, en dotter Sissa född 1755. Eftersom Margaretas mor heter Sofia bör hon vara den Margareta som föds 1727 13/9 i Väsby by som dotter till ryttaren Olof Cronholm och Sofia Hansdotter. Sofia är ju ett ganska ovanligt namn.
  SVAR

Tak Carin Olofsson og Anders Berg. Jeg er nu blevet ret overbevist om at Sissa Perssons far er Per Andersson (1697-1772). Carin, du fandt Sophia (1688- 1758) som mulig svigermor til Per Andersson. Men kunne det ikke også teoretisk set være svigermor til den anden Per Andersson (1712-1767). Jeg fandt Henning Arthur Nilssons Antavla ifølge hvilken Margreta Olofsdotters forældre hedder Olof Persson og Kristina Nilsdotter (altså ikke Sophia). Desværre er der ikke angivet kilde for disse oplysninger. Henning Arthur Nilssons Antavla kan findes på http://dawn.radient.org/~martin/henning/index.html
  SVAR

Eftersom Sofia dör i Buskeröd borde det definitivt vara din Per Anderssons svärmoder. Du får fråga var Martin Andersson fått sina uppgifter ifrån. Hans mailadress finns på http://dawn.radient.org/~martin/ Han känner väl till Scangen så han kanske kan svara direkt i den här diskussionen.
  SVAR

Att Sissa Persdotters far är Per Andersson 1697 från Mjöhult är jag övertygad om på grund av dopvittnena på Sissas syskon. Sissas syster Ingar född 1758-03-07 "bars af Nils Anders hustru i Miöhult Kirstina: test: hans Nilson i Miöhult," Nils Andersson är bror till Per Andersson född 1697. När det gäller Margareta Olofsdotters föräldrar är det fullt möjligt att jag gjort ett misstag! Jag har letat år 1724 efter Margareta då hon angives vara född då enligt husförhör 1775. Kan jag ha läst fel och det ska stå 1727 i husförhöret? Det finns alltså en Margareta född 1727 vars mor hette Sofia? Och enligt Carin Olofssons fynd nämns alltså en Sofia som Per Andersson i Buskeröds svärmoder. Det verkar ju stämma utmärkt. mvh Martin Svaret er kommet til mig fra Martin og han bad mig bringe det videre her. Thorben Lundsgaard
  SVAR

Mina avskrifter från mantalslängder och katekismilängder om relevanta personer med några kommentarer: ---------------- 1727-1728 på Väsby nr 8 Rytt Cronholms h: [Ryttaren Cronholm själv är frånvarande?] 1742-1744 Buskeröd nr 2 Per Andersson 49 år [Är det vår Per Andersson gift en gång tidigare med en Ingar?] Hust: Ingar 55 pr Son Såne 16 år [Såne tar över hushållet] 1745-47 Buskeröd nr 2 Såne Persson 1748-49 Buskeröd nr 2 Såne Persson ogift dräng Sven piga Margreta [här dyker Margreta upp för första gången i mantalslängderna] 1754-10-30 Per Andersson och Margareta Olsdotter gifter sig. 1758-12-25 dog Per Anderssons svärmor Sofia på Buskeröd av ålder 70 år gammal [Carin Olofsson] 1759 Buskeröd nr 2 Såne Persson hustrun drängen Nils pigan Gunnel inhyst Margreta [varför upptas inte Per Andersson i mantalslängden?] 1764 Buskeröd nr 2 Såne Persson hustrun drängen Pär pigan Karna inhyst hustu Margreta 1765 Buskeröd nr 2 Såne Persson hustrun gossen Hans inhyst hustru Margareta 1766 Buskeröd nr 2 Såne Persson hustrun Barn Anders, Ingar, Kirsti, Gudmund och Sissa [Bråttfällingen?] Hans Nilsson Inhyst Per Andersson hustrun Barn Sissa Ingar och Anders 1773 Buskeröd nr 2 Såne Persson hustrun dottern Ingar son Anders på 15de år 6 Barn Enkan Magretha Olasdotter, 2 barn 1786 Buskeröd nr 2 Anders Sånasson hustrun drängen Gudmun 25 år Jon 25 år piga Hanna 1 Barn Inhyst Enkan Magreta 1787-04-13 Jöns Swensson och Ingar Persdotter (född 1758-03-07 i Buskeröd) gifter sig i Bräcke. 1788-03-16 föddes Elna Jönsdotter i Bräcke (far: Jöns Svensson mor: Ingar Persdotter) vittne Anders Persson i Krapparp [Brodern född 1759-12-09 i Buskeröd?)] 1789 Buskeröd nr 2 Anders Sånasson hustrun dräng Pål 23 år Sockenskräddaren Ola Andersson drängen Johan Inhyst Enkan Magreta 1791 Buskeröd nr 2 Anders Sånasson hustrun drängen Pål 25 år pigan ???? Inhyst Enkan Magareta öfwer 63 år 1791-10-09 föddes Sven Jönsson i Bräcke (f. Jöns Svensson m. Ingar Persdotter) Bars af Nils Nilssons hustru i Krapparp Sissa Persdotter (född 1755-09-18 i Buskeröd, #VÅR ANA#) 1793 Buskeröd nr 2 Anders Sånasson hustrun drängen Jöns 25 år pigan Ellna 3 barn Inhyst Enkan Margareta Öfwer 63 åhr 1794-1798 Hittar jag inte Margareta i Buskeröd eller Bräcke. 1799 Bräcke nr 4 Jöns Swänsson med hustrun 4 Barn Inh mod: Margreta 1799-1809 Nämns ej Margareta inte i mantalslängderna. 1809-02-01 dog Per Anderssons änka Magreta i Bräcke 81 år 4 månader av ålder. 1812-07-08 Ingar Persdotter död av feber i Bräcke 54 år (= Ger beräknat född 1758) ------------------------------------ Margareta Olsdotter flyttade alltså mitten av 1790 talet från Buskeröd nr 2 till Bräcke nr 4 till sin dotter Ingar Persdotter och dog slutligen där 1809. mvh Martin
  SVAR

Per Anderssons svärmor Sofias dödnotis 1758-12-25 finns i Väsby dödbok C:2 1755-1808, sidan 364 (GID 1408.14.20800 om man har Genline-abonnemang). Hon begravdes den 28 december. Notisen finns också på DDSS, där jag hittade den.
  SVAR

Då stämmer Margareta Olofsdotters ålder vid döden 1809 nästan exakt med Olof Cronholms dotter 1727, så den saken är nog helt klarlagd. Kommentarer till dina frågetecken, Martin: * ryttaren Cronholm är själv inte med i mantalslängden eftersom soldater var skattebefriade. * Per Andersson i Buskeröd var först gift med Inger Persdotter (död 1751), och deras son är Sone Persson (1725-1782), som tar över gården. * Per Andersson saknas nog för att han blev överårig och ej skattepliktig, alltså över 63 år. Längre fram i tiden blir mantalslängderna mer innehållsrika och det förklarar att han sedan dyker upp med namn igen. Fast det kan ju inte uteslutas att han faktiskt var frånvarande av någon anledning.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies