genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Pehrsson, Nils, Asmundtorp, född 18402014-10-29 22:41

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=55883
2014-10-29 13:47 

Söker Nils föräldrars födelsedatum och ort. Nils ä'r född 1840-05-09 i Asmundstorp

 

Fadern heter Pehr Nilsson

Modern heter Sissa Pehrsdotter

 

mvh angelika

  SVAR 2014-10-29 20:51

Nils finns i Alfastorp nr 3 tillsammans med sina föräldrar och syskon mellan 1842-1849 (Asmundtorp HFL 1842-1849 bild 99/s 91). Fadern är född 1801 och modern 1806. Jag vet dock inte var de föddes ännu.

Katharina

  SVAR 2014-10-29 21:16

I Asmundtorp HFL 1856-1858 bild 81/s 71 finns deras födelsedatum och födelseorter angivna. Per Nilsson föddes 1798-04-14. Sissa föddes 1806-02-23. Jag kan inte tyda orterna. 

Katharina

  SVAR 2014-10-29 22:41

Hej! ( Råkar ha bott där i krokarna.)

Per Nilsson f. 14/4 1798 i Gudmundstorp.  Sissa Persdotter f. 23/2 1806 i Lilla Hörsta.  Nils  Persson f. 9/5 1840 i Rönneberga.  (vid Rönneberga Backar stod det sista slaget melln Danmark och Sverige)

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies