genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson, Johan Alfred, Skövde, född 18592014-10-30 09:05

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=55866
2014-10-28 22:50 

Hej! Jag söker födelse- och fader upplysningar f'ör Johan Alfred Svensson.

Johan Alfred är son till Anna Kajsa Andersdotter, f. 18/12 1837 i Larv, i hennes första äktenskap.
Anna Kajsa gifter sig andra gången med Pehr Andersson Widing, f. 1/4 1836 i Larv. I Larv's Husförhörsböcker står att Johan Alfred är född 16/10 1859 i Skövde (Larv AI:8 sid 57, Larv AI:9 sid 96). I Sveriges dödbok står att Johan Alfred Svensson är född 16/10 1859 i Skövde Stadsförsamling.
Men jag hittar inte Johan Alfred i Födelse- och dopboken i Skövde Stadsförsamling. Jag har också sökt i Skövde Landsförsamling utan träff.

Något tipp hur jag kan komma vidare?

Bosse

  SVAR 2014-10-28 23:34

Hej!

Sveriges dödbok 1901-2009.  Johan Alfred Svensson f. 16/10 i Skövde stadsförsaml.  d. 31/2 1930 i Sollentuna, gift 7/1 1893

Anders A

  SVAR 2014-10-28 23:43

Vigsel i Skövde.  7/1 1893, Johan Alfred Svensson, murare Tidaholm, gift med Johanna Sofia Petersson, arbetardotter, Hänevägen, Agnetorp.  Lysning 27/12 1892 Agnetorp.

Anders A

  SVAR 2014-10-29 11:38

Det kan ju tilläggas att 14/10 1893, föddes dottern Anna Sopfia i Agnetorp. Så man får väl förmoda att fam då bodde på Hägnevägen, Agnetorp.

Men detta har ju inte gett dig svaret på var Johan Alfred Svensson är född, för i Skövdes födelsebok finns ha inte.  Paret kom från Stockholm 3/12 1892, han från Katarina församl., hon från Maria Magdalena. Han 33 år, hon 23.  Förmodligen har de träffats i Stockholm och vill gifta sig i hemtrakterna. Johan Fredrik har förmodligen haft någon anknytning till Skövde eftersom han finns noterad här, ev. i någon husförhhörslängd.  Någonstans i utflyttn.längderna bör han finnas.

Anders A

  SVAR 2014-10-29 14:04

Vem var Anna Cajsa gift med första gången? Hon kom 30/5 1863 till Larv från Björka? Var ligger Björka?

Anders A

  SVAR 2014-10-29 14:32

Jag undrar om det inte ska vara Bjärka? församling i Västra Götaland. Hittar henne inte i infl.längden i Larv.

Eva M

 

  SVAR 2014-10-29 14:47

Jag tycker att det står att hon flytta till Björke 1857  det ligger ju på gotland men jag finner henne inte

Den 17 feb 1862 var där bouppteckning efter hennes första man enligt vigselboken vid hennes andra gifte

Anita

  SVAR 2014-10-29 14:49

Utflyttad från Larv 30/5 1863, Anna Cajsa Andersdotter, med en son !, flyttar från Björke till ?    (Björke är alltså en plats i Larv, är sonen Johan Alfred?)

Larv B.4 bild 13. 

Inflyttad till Larv 23/11 1863 Anna Cajsa Andersdotter (lämnat attest tillbaka)

Anders A

 

  SVAR 2014-10-29 15:01

Nämnde viss inte tidigare. Fam. Johan Alfred Svensson flyttade 22/2 1898, från Hägnevägen i Tidaholm, Agnetorp, till Stockholm.

Sedan. Det finns en socken, Södra Björke (tidigare Björke)  som ligger i de här krokarna.

Men vem var Anna Cajsa tidigare gift med, och var föddes sonen Johan Alfred?

Anders A

  SVAR 2014-10-29 15:05

Hitta på ett släktträd i Acenstry att hon skulle varit gift 25/2 1859 med Sven Johansson i Hudene kyrka han dog 1/9 1861 men jag hittar inget av det i kyrkoböckerna

Anita

  SVAR 2014-10-29 15:11

När man flyttar inom församlingen skrivs det inte i flyttningslängden. Flytten borde ha stått i inflyttningslängden. ? Inflyttad till Östergården Edums rote.

 

Eva M

  SVAR 2014-10-29 15:24

Hudene kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13224/A I/8 (1862-1871), bildid: C0045787_00211

s. 192

Här finns hon som utom socknen boende. Änka och med sonen som uppges f. i Skövde. Står inte varifrån hon kom. Flyttar härifrån 27/3 1863.

Eva M

  SVAR 2014-10-29 16:20

Va redia ni e! Då går det att konstatera att styvsonen Johan Alfred bor kvar i Larv på soldattorpet på Östergården, tills han 19/3 1886 flyttar till Hedvig Eleonora, Stockholm.

Och alla husfl. berättar att han är född i Skövde. Men finns det inte mer att hämta från Hudene? Kan Johan Alfred vara född i Skövde, men skriven och reg. på annat håll?

Anders A

 

  SVAR 2014-10-29 16:41

Hudene Al:7  (1856-60)  1850/166   Här finns Sven Johansson f. 3/9 1828 i Kjellby med hustrun Anna Cajsa och sonen Johan Alfred f, 16/10 1859 i Skövde.  Men vad står det i marginalen till höger. Det verkar som om man gjort ett "gästspel" i Skövde?

Anders A

  SVAR 2014-10-29 17:00

Nu hitta jag vigsel Södra Björke E:1 bild 19/ sid 29

Anita

  SVAR 2014-10-29 17:32

Södra Björke kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13530/C/2 (1854-1861), bildid: C0046044_00034

s. 51 Här finns hans födelse. Det kan ju vara så att han är f. i Skövde och att det skickats attest till Södra Björke men man har inte antecknat honom i Skövde.

 Faddrarna är från Skövde stad. Han är döpt dagen efter födelsen.  Prästen heter G.A. Haugwitz. Det kan man väl kolla upp om inte prästen fanns i Skövde.

Eva M

  SVAR 2014-10-29 17:56

Eva! Någonting i den vägen tänkte jag mig också att det var, man har sjabblat lite med bokföringen. Men vad står det i anteckningarna i Hudene Al:7  bild 1850  sid  166.

Anders A

 

  SVAR 2014-10-29 18:14

Jag tror att comm är förkortning av communion, nattvarden. Han tog den i Larv 1861 och hon i Skövde 1860.

Eva M

  SVAR 2014-10-30 00:04

Tusen tack för alla tips och bidrag till min forskning.

Jag har nu fått fram födelse- och fader upplysningar f'ör Johan Alfrid Svensson.

Fader är Sven Johansson, född i Stommen, Jällby, Älvsborgs län, den 3 September 1828.  Död i Askersund 1. september 1861.
Johan Alfrid är född 16 oktober 1859 i Hudene. Födelseuppgift finnes i Södra Björke C:2 (1854-1861) sid 51. Här står också hänvsning till husförhörslängd s. 166.
Och i husförhörslängd Hudene AI:7 (1856-1860) sid 166 "Foglavik Järnbanan" står familjen med fader Sven som "Banvaktare" (senare överstruket och ersatt med "arbetskarl")

Jag har också hittat bouppteckning efter Sven Johansson i Gäsene häradsrätt FII:24 (1860-1864) sid 1029.

Bosse W

 

 

  SVAR 2014-10-30 06:09

Egentligen har nog födseln ägt rum i Skövde men den har aldrig skrivits in där. I Hudene husförhörslängd har man skrivit Skövde som födelseort.

Min mor f. 1924 var född i Lund på lasarettet. Hon fick Lund som födelseort, men familjen bodde 3-4 mil från Lund. Mormor som var äldre fick komplikationer och barnmorskan skickade henne till Lund.

Det kan ju ha varit något liknande vid Johan Alfrrids födelse att det fanns resurser i Skövde för kejsarsnitt t ex. Eller så har modern råkat vara i Skövde när det var dags att föda.

Eva M

  SVAR 2014-10-30 06:24

Det finns en stipendiefond i Skövde som heter G.A von Haugwitz fond. Läste någonstans på nätet att den Haugwitz hade varit regementspastor.

Eva M

  SVAR 2014-10-30 09:05

Det här med födelseort kan bli lite hipp som happ, det är inte alls ovanligt. Själv står jag som  född i Trelleborg, min något yngre bror har födelseort där familjen var kyrkskriven, vi är båda födda på BB i Trelleborg. Det beror hel enkelt på att lasarettsprästen i ena fallet missat att skicka avis om födelse och dop till hemförsamlingen.  Vilket sedan ställer till det för släktforskare!

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies