genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]ÅstrÖm, Fridolf, , född 2018-12-22 11:37

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=5573
 

Jag söker uppgifter om Fridolf Åström som föddes på Öja/Landsort, Torö socken i (AB) Född 1826-06-17. I husförhörslängden 1841-1845, Torö socken f: 79. Gåludden anmärkes; "Lots lärling bor hos släktingar i Stockholm." Enligt tradditionen skall Fridolf Åström ha blivit "bildhuggare i Ystad". Troligen dokumenterades denna information 1897 av en vikarierande präst i Torö socken, Herman Södersten. Sökning i Ystads husförhörslängder har inte givit resultat. Finns det någon som kan hjälpa till, som eventuellt har några uppgifter? Med vänliga hälsningar Björn Öberg
  SVAR 2018-12-22 11:37

Hej Björn Öberg! 

Jag håller på med mina brorsbarns anor och de har din Fridolf Åström i sitt träd hans son Gustav Vilhelm är deras mm mf.

Din efterlyste Fridolf hittar du inte i Ystad men i Karlskrona A:1 59 p 353 - han är marinsoldat no 82 i /:e komp. - det finns också en notering om anledningen till att han fick sluta med det jobbet i senare husförhör skrivs han som bildhuggare, Du hittar honomoch fam bl.a i Karlskrona stadsförsamling A:1 28 p 361 Han dog i Karlskrona 1/9 1878. Jag ser att du ställde denna fråga  2007 så du har säkert knäckr nöten nu 2018,men ... 

 Källan är Barbro Sindler-Hult
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies