genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsson, Jöns, Far Till Magnus, Väsby, född 18442014-10-23 12:52

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=55724
2014-10-23 11:42 

Är nyfiken på upphovet till mitt efternamn. Vem är Jöns? Hans "oä" barn var drejaren Magnus Jönsson f 1844-12-09 och Else Jönsdotter, f 1841-10-29, båda i Väsby, Grufvan. Modern var Brita Westerberg, f 1811-08-04 i Väsby.

Klarar inte av att hitta Jöns. Är det möjligt?

Mvh

Ingrid

  SVAR 2014-10-23 12:15

Tittade i DDSS. Barnen har ingen angiven fadern. Britha hade fått tvillingar 1834. Heller ingen far angiven då.

Eva M

  SVAR 2014-10-23 12:27

I hfl Väsby AI:8 p 230 står det att Brita fött oäkta barn," hvarföre undergått hemlig skrift 4/10 1845".

Vad kan detta betyda?

  SVAR 2014-10-23 12:50

Kyrkoplikt kallas den handling genom vilken en statskyrkans medlem, som begått ett brott och därmed förverkat sin delaktighet i församlingen, återupptogs i församlingens gemenskap. Den bestod däri att brottslingen erkände sin skuld, bad Gud och församlingen om tillgift samt utlovade bot och bättring varefter prästen tillsade honom förlåtelse. Kyrkoplikten var antingen uppenbar eller enskild (hemlig). Den uppenbara kyrkoplikten ägde rum inför hela församlingen vid den allmänna gudstjänsten. Enskild kyrkoplikt skedde i sakristian eller i kyrkan före eller efter gudstjänsten i närvaro av några av prästen, ibland av församlingens äldste, utsedda personer.

Det var ju ett brott fram 1855 för ogifta att ha sexuellt umgänge. Umgänge mellan ogifta kallades lönskaläge

Eva M

  SVAR 2014-10-23 12:52

Stort tack Eva.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies