genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bengtsdotter, Karna, ???? Röddinge, levde 18082014-10-24 19:55

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=55549
2014-10-19 15:28 

Söker mer uppgifter om Karna Bengtsdotter som 1808-03-17 födde Jöns Liljedahl i Röddinge. Hon är pigan som födde den oäkta sonen. Det är vad jag kunnat läsa ut av dopnotisen. Undrar också varför sonen får namnet Lljedahl. Undrar också när och var hon är född och vilka som var hennes föräldrar.

Maria

  SVAR 2014-10-19 16:12

Om du googlar på Jöns Liljedahl 1808, så får du upp en släktutredning.

Anders A

  SVAR 2014-10-19 16:15

Hej Anders!

Vilken släktutredning menar du?

Maria

  SVAR 2014-10-19 21:30

Anders,

Menade du Klintebergs släktutredning? Den innehåller ju inte någon information angående Karna Bengtsdotter eller hennes föräldrar. Ej heller någon förklaring till att Jöns heter Liljedahl. 

Maria

  SVAR 2014-10-20 10:38

Hej!

Finns det någon som vet något om Karna Bengtsdotter, mamma till Jöns Liljedahl? Jöns är född i Röddinge 1808-03-17. Jag har inte kunnat tyda något mer i dopnotisen än namnet Jöns och mammans namn Karna Bengtsdotter. Jag vet inte varför och när Jöns tar sig namnet Liljedahl. Det jag söker är information om Karna Bengtsdotter och om det finns något om Jöns far. Vad som händer Jöns senare i livet har jag kunskap om.

Maria

 

  SVAR 2014-10-20 13:05

Det finns ingen fader angiven vid Jöns födelse. Han är oäkta.  Gudmor: Enkan Karna Ola Olsdotter. Faddrar: Åbon Fredrik Rasmusson och Skolemästarens hustru Bengta i Röddinge.

Eva M

  SVAR 2014-10-20 13:23

Maria!

I den här släktutredn. nämns Jöns som snickare. Var i tiden hittade du Jöns med namnet Liljedahl? Det troliga är väl att det är ett "hantverkarnamn" som han tog som snickargesäll.

Anders A

  SVAR 2014-10-20 13:28

Tack Eva,

Vad snällt för jag har inte kunnat läsa. Jag är verkligen tacksam.

Tror du att enkan Karna har varit gift med Ola Ols eller är Ola Ols hennes pappa?

Visst står det bara pigan från Röddinge inte var i Röddinge eller är det jag som läser dåligt?

Tror du att någon av de här personerna kan vara släkt mer henne?

Om sonen står som oäkta så är han faderlös för alltid eller kan det finnas någon domstolsuppgift på faderskapet?

Jag får leta vidare på de här peronerna och samtidigt se om jag kan hitta henne i något husförhör.

Maria

  SVAR 2014-10-20 13:44

Hej Anders!

Det är mycket möjligt att det är ett "hantverkarnamn". I dopnotisen står ju han bara som Jöns. Nästa gång jag stöter på honom är i Husförhören i Övraby då heter han Jöns Liljedahl och är gift med Märta Catharina Villasson. Han står därefter alltid som Jöns Liljedahl utan son-namn antagligen eftersom han inte har någon far. Jag har hittat honom så väl i husförhör i Ystad som när barn föds i Ystad. När han senare bor i Tryde hittar jag honom också bara som Jöns Liljedahl inget annat. Jag har i Övraby husförhör sett att han bott i Malmö. Jag har inte hittat något om honom i Malmö.

Maria

  SVAR 2014-10-20 13:53

Enkan har varit gift med Ola Ols.

Det står bara Röddinge.

Vet inte betr. släktskap.

Kolla i kyrkans räkenskaper om modern har fått betala böter och om det finns någon man som ckså får betala.

Eva M

  SVAR 2014-10-20 14:04

Tack Eva!

Jag hittar att Fredrik Rasmusson 1795 gifter sig med Kerstina Olsdotter Röddinge, han kommer då från Röddinge 28. Enkan Karna Ola Olsdotter skulle då kunna vara Kerstinas mamma. 1808 föds en Nilla Fredriksdotter i Röddinge enligt anbytarförum. Jag får leta vidare och se om de har något släktskap med Karna eller om hon varit piga hos dem.

Förlåt, men jag är novis. Hur och var hittar jag kyrkans räkenskaper?

Maria

  SVAR 2014-10-20 14:07

Malmö S:t Petri kyrkoarkiv, Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol, SE/MSA/00619/A I a/42 (1828-1832), bildid: C0067929_00069

s. 57 i AIa:42

Här finns han som Jöns Edvardsson Liljedahl f. 17/3 1808 i Röddinge - kom från Ystad 1830 - flyttade tll Öfraby 1831 - trolovad med Jungfru Willarsson i Öfraby. Jag tror han är snickaregesäll.

Eva M

  SVAR 2014-10-20 14:10

Kyrkans räkenskaper finns inte kvar för den aktuella tiden.

Eva M

  SVAR 2014-10-20 14:17

Tack Eva!

Det är han!

Har aldrig sett att han hette Edvardsson! Betyder det att hans far hette Edvard?

Han är säkert snickargesäll eftersom han senare står som snickare.

Visste inte att han kom från Ystad till Malmö. Han och Marta Catharina flyttar på hösten 1831 tillbaka till Ystad.

Då borde jag leta efter honom i Ystad före 1830.

Maria

 

  SVAR 2014-10-20 14:20

Hans far eller möjligtvis fosterfar bör ha hetat Edvard.

Eva M

  SVAR 2014-10-20 15:51

Har letat lite men Edvard verkar vara ett ovanligt namn 1808.

Däremot har jag hittat en Ola Olsson i Röddinge som 1772-11-23 gifter sig med en Karna Jönsdotter från Lövestad.

Om min Karna Bengtsdotter ska vara släkt med änkan Karna Jönsdotter så ska ju antingen hon själv vara syster med min Karnas mamma eller ska hennes make Ola Olsson vara bror till min Karnas mamma. Helt enkelt ska Ola eller Karna ha en syster som gifter sig med en Bengt och mamma tilll min Karna.

Letar också efter skolmästaren/skolläraren. Det som jag blir osäker på är om han är skollärare i Röddinge. I de mindre socknarna där det inte fanns så mycket barn så var det ju klockaren som lärde ut. Röddinge har ju inte så många födda varje år så har de både klockare och skolmästare? Någon som vet.

Har inte heller ännu hittat Jöns Liljedahl eller Jöns Edvardsson i Ystad. Han ska ju ha varit bosatt där före 1830.

Maria

  SVAR 2014-10-20 16:45

Han flyttade från Ystad Sankta Maria 1830 från Nr. 323 till obestämd ort.

 

Eva M

  SVAR 2014-10-20 16:52

Eva!

Vad heter han då när han flyttar från Ystad?

Maria

  SVAR 2014-10-20 17:02

Ser, liksom Eva, att Han flyttar från 323  (var det nu var?)  och heter här Jöns Liljedahl.

Anders A

  SVAR 2014-10-20 17:08

Tack Anders!

 

  SVAR 2014-10-20 17:20

Han kom till Ystad St Maria samma år d.v.s. 1830, kom då från Röddinge.

Anders A

  SVAR 2014-10-20 17:29

Tack Anders!

Då bodde han knappt ett år i Ystad, flyttade sedan till Malmö ett knappt år för att sedan gifta sig i Övraby bo där lite hösten 1831 och därefter återvända till Ystad. Såg du något om att han var snickargesäll i Ystad? Står det något datum när han flyttade från Ystad?

Hur hittar jag honom i Röddinge?

Maria

  SVAR 2014-10-20 17:57

Malmö S:t Petri kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/MSA/00619/H II a/13 (1830), bildid: C0068076_00166

hans inflyttningsattest i Malmö nr 145 år 1830. Snickaregesällen Jöns Edvardsson Liljedahl. Kom 1814 från Fränninge till Ystad.

Mantalsskriven för löpande året på No. 323. Det finns en snickare på det numret i Ystad men jag kan inte finna Jöns där. Attesten är daterad 23 juni 1830, Ystad maria.

Ledig till äktenskap efter "skedd pålysning härstädes". Det verkar som det blivit slut mellan honom och flickan.

Eva M

 

  SVAR 2014-10-20 18:03

Han flyttade från Ystad 22/6 1830, och kom dit 17/3 1830. Så det var en kort visit!  Kom från Röddinge, hittar honom inte här i husförhörslängden. Ramsåsa är visst moderförsamling, men hfl. här är absolut oläsbar!

Han står noterad som snickargesäll i Ystad.

Anders A

  SVAR 2014-10-20 18:14

Tack Eva!

Jag är så tacksam!

Han har alltså bott i Ystad mellan 1814 och 1830. Han är allstå bara 6 år när han kommer till Ystad. Kan kan ha kommit ensam som 6-åring?

När står det ledig till äktenskap?

Maria

  SVAR 2014-10-20 18:22

Tack Anders!

Eva hittade att han i Malmö uppgett att han kom till Ystad redan 1814. Kan det vara så att han varit i Ystad flyttat tillbaka till Röddinge och sedan återvänt till Ystad.

Maria

 

  SVAR 2014-10-20 18:34

Se inflyttningsattesten till Malmö. Där står att han "från äktenskapsförbindelse ledig". Han är då 22 år.

Eva M

  SVAR 2014-10-20 18:42

De uppgifter som jag hittade fanns i Ystad St Marias  flyttningslängder 1830. Då är frågan, går det att spåra honom till Fränninge 1814? Det tyder väl på att han som sexårig kom till fosterföräldrar i Ystad? Eller var också modern inflyttad till Ystad 1814?

Anders A

  SVAR 2014-10-20 18:49

Tack Eva!

Är det vanligt att det står "från äktenskapsförbindelse ledig"? Kan man någonstans se vem det tagit slut med? Han gifter sig ett år senare Märta Catharina Willarsson och står i husförhörslängderna i Malmö som trolovad med henne.

Maria

  SVAR 2014-10-20 18:54

Tack Anders!

Vet inte riktigt om jag ska leta efter homom i Ystad eller Fränninge. Vet inte vad som är lättast?

Maria

  SVAR 2014-10-20 18:58

Det står alltid något om personen är bunden av äktenskapslöfte eller ej-. Jag har dock inte sett tidigare "efter skedd pålysning". Det är kanske inte så att han varit förlovad/trolovad med någon annan. Han måste ju själv ha uppgivit att han är trolovad med Jungfru Willarsson för hennes namn nämns inte i attesten.

Eva M

 

  SVAR 2014-10-20 18:59

Fränninge känns som lättare. Det finns inflyttningslängd för 1814 i Ystad.

Eva M

  SVAR 2014-10-20 19:02

Födda i Ystads S:ta Maria församling

                             1748 - 1888

Datum1814-02-21Datum avserfödelse

Barnet

NamnCarolina PetronellaKönkvinna

Äktenskaplig börd utom äktenskapet

Modern

NamnKarna Bengtsdotter

Ålder/födelseår 26

Det här är kanske modern som får ännu ett barn.?

Ett barn Sven föds 1813-04-09 med moder Karna Bengtsdotter, 25. Bor hos Hemmbloms änka.

Se ddss.nu

Eva M

  SVAR 2014-10-20 19:07

Jag har hittat dopnotisen för Jöns andra barn sonen Willhelm Ludwig. W L är född 1833-04-15 i St Maria församling,  Ystad. Jöns står då som snickargesäll. Faddrar är snickaren Anders Wallström och hustrun Lovisa P(någonting) som bar fram barnet, skomakaren Ludwig Liljeberg, snickargesällen Fredrik Malm(någonting) och pigan Elna Mårtensson.

Jag hittar just nu inga släktingar bland faddrarna varken på Jöns eller Martha Catharinas sida.

Ska leta vidare

Maria
 

  SVAR 2014-10-20 19:15

Tack Eva!

Det kan ju stämma med Jöns mamma. Hon var alltså 20 år när Jöns föds i Röddinge.

Vem är Hemmbloms änka?

Vart tar Sven och Carolina Petronella vägen?

Maria

 

  SVAR 2014-10-20 19:17

Vad står det i Fränninge, Vallarum  Al:l  (1813-18)  117/116 ?  Fostergåssen Jöns 1808?

Anders A

  SVAR 2014-10-20 19:27

Anders,

Du har säkert rätt för jag har svårt att läsa.

Vilka är det han bor hos?

Maria

  SVAR 2014-10-20 19:44

Om du tror att barnen kan vara syskon till Jöns, måste du själv försöka finna dem i husförhörslängden. Jag vet inte vart de tar vägen. Jag vet inte vem Hemmbloms änka är.

Kanske ger födelseboken för barnen någon hänvisning.

Jag läser att han är fostergosse hos Bengt Trulsson och hans hustru Båcea.

Eva M

  SVAR 2014-10-20 19:48

Jöns och Marta Catharinas övriga barn heter:

Carolina Beata, Maria Christina, Henric August, Nils Axel, Jöns Fredric Nicolaus och Sofia.

Vet inte om namnen på barnen kan vara någon hjälp.

Martha Catharinas mamma och mormor hette Christina/Kerstina. Marthas pappa hette Niclas därför kanske Nicolaus.

Maria

  SVAR 2014-10-20 19:52

Tack Eva!

Kan Bengt Trulsson vara hans morfar?

Båcea är ett namn jag aldrig sett förut!

Jag börjar leta efter de eventuella syskonens dopnotiser.

Maria

  SVAR 2014-10-20 20:02

Bengt 65 år, hustrun 64, kan väl passa in som morfar o. mormor.

Anders A

  SVAR 2014-10-20 20:04

Tack Anders!

Hur kan jag kolla om de är morföräldrar?

Maria

  SVAR 2014-10-20 20:07

Det brukar stavas Bocea. Har ett svagt minne av att hon hade något med England att göra?

Eva M

  SVAR 2014-10-20 20:09

Eva,

Har du stött på namnet tidigare?

Maria

  SVAR 2014-10-20 20:10

Leta i födelseboken för Fränninge om du kan finna Karnas födelse där.

Eva M

  SVAR 2014-10-20 20:17

Tack för all hjälp Eva!

Då ska jag börja leta där. Tycker det ibland är väldigt svårt att läsa.

Maria


 

  SVAR 2014-10-20 20:19

Den jag tänkte på hette Boudica. Har aldrig träffat på namnet i min släktforskning.

Eva M

  SVAR 2014-10-20 20:21

Eva, Än en gång tack för all hjälp!

Maria

  SVAR 2014-10-20 21:52

Karna Bengtsdotter  ju född ca 1788, frågan är var? Det blir väl att leta i grannförsamlingarna till Röddinge/Fränninge.

Anders A

  SVAR 2014-10-20 22:08

Anders,

Du tror att den Karna Bengtsdotter som får barnen Sven och Carolina Petronella är Jöns mamma? Jag har inte hittat deras födelsenotiser ännu.

Har du sett namnet Båcea tidigare?

Maria

  SVAR 2014-10-21 06:21

Deras födelsenotser finns i födelseboken "oäkta" barn. Det är ju inte säkert att Karna Bengtsdotter är Jöns mor. Det var bara en chansning.

Eva M

  SVAR 2014-10-21 08:18

Skurup Al:10 1855-1860 bild 115/sid 105 har du Carolina med man och barn  hennes förstfödde hette Jöns och en av döttrarna hette Karna går kanske att spåra bakåt för att hitta modern.

Anita

  SVAR 2014-10-21 08:27

Lilla Beddinge Al:8 1871-1890 bild 157 har du Sven där står född 9/5 men jakolla 1840 när han kom från Tullstorp där står den 9/4 så det är rätt Sven

Anita

  SVAR 2014-10-21 09:12

Tack Anita!

Vilken fantastisk hjälp!

Maria

  SVAR 2014-10-21 12:04

Ystads Sankta Maria kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13489/A I/3 (1816-1818), bildid: C0070847_00153

Här finns en Karna Bengtsdotter 12/3 1782. Det står inte var. Hon är gift sen den 23/12 1814 med en Ifvar Andersson. Hon dör i samband med förlossning 23/2 1819 32 år gammal. Det finns en son Jöns f. 1806. Det finns inga fler uppgifter om honom.

I nästa husförhörslängd är Ifvar omgift. Jöns finns kvar och det står Scholaris=elev.

Barnen som jag föreslog tidigare finns inte med. Det kan ju vara så att det fanns mer än en Karna Bengtsdotter.

Ystads Sankta Maria kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13489/A I/4 (1819-1820), bildid: C0070848_00238

  SVAR 2014-10-21 12:26

Tack Eva !

Otroligt bra hittat!

Det här skulle ju också kunna vara Jöns mamma. Jöns flyttar ju till Ystad 1814 och mamman gifter sig där samma år.

Hur tycker du bäst jag går vidare?

Maria

 


 

  SVAR 2014-10-21 13:12

Det är väl tveksamt om detta är rätt Karna. Vid dottern Petronellas födelse 1814 anges moderns ålder till 26 år, och vid sonenen Svens födelse till 25 år. Alltså bör Karna vara född ca 1788.

Anders A

  SVAR 2014-10-21 14:18

Hittade att Karna Bengtsdotter och Ivar Andersson får en son Anders 1816-04-24.

1820-09-11 får Ivar Andersson sonen Johan Fredric. Hans nya hustru är Berta/Beretha Andersdotter. De får ytterligare en son Carl 1823-07-31. Alla sönerna föds i St Maria församling.

Maria

  SVAR 2014-10-21 14:28

Vet inte om jag har fel men det är konstigt att inte någon av Jöns släktingar/halvsyskon är med då Jöns äldste son döps i Ystad.

Maria

 


 

  SVAR 2014-10-21 14:41

Vi vet inte heller om Karna Bengtsdotter som får barnen 1813 och 1814 är Jöns mor. Mitt nya förslag la jag fram eftersom det finns en son Jöns där utan fullständigt födelsedatum. Jag tror att han hade haft det om han varit född i Ystad. Jag misstänker därför att han är född någon annanstans.

Karna B. med de två barnen 1813/14 måste man försöka finna i husförhörslängden.

Eva M

  SVAR 2014-10-21 15:01

Eva,

Jag har letat efter andra syskon till Jöns i och med Karnas giftermål med Ivar Andersson. Jag har som sagt hittat hittat  Anders, Johan Fredric och Carl men inte kommit längre.

Maria

  SVAR 2014-10-21 15:31

Jag ser nu att det inte finns någon hfl 1813/1814. Den börjar 1816.

Eva M

  SVAR 2014-10-21 15:55

OK Vad gör man då?

Maria

  SVAR 2014-10-21 22:27

Den Bengt som fostergossen Jöns bodde hos i Vallarum, Fränninge, hette Tufvasson i efternamn. Han var född 1750-03-17 i Fränninge. Det saknas dessvärre HFL i Fränninge fram tills 1836. Han bodde dock fortfarande i Vallarum som änkeman 1836 (1836-1839 bild 320/s 301). Han dog 1838-04-22 i Vallarum, Fränninge (döde 1830-1846 bild 165/s 365).

Jag har hittat följande barn till Bengt Tufvasson: Pär f 1777-07-10 (födde, s 64) och Jöns 1780-12-08 (s 67). Dåvarande hustrun hette Hanna Påhlsdotter. Jag tror att paret även fick en son (Jon?) som döptes 1770-11-04 (s 58). Alla barnen är födda i Vallarum, Fränninge. Jag har tyvärr inte hittat Karna.

Katharina

  SVAR 2014-10-21 22:46

På nr 323 i Ystad Sankta Maria 1826-1830 bild 245/s 323 står Jöns Ifvarsson Liljedahl f 1806. Ingen födelseort är angiven. 

Katharina

  SVAR 2014-10-21 22:48

Tack Katharina!

Jag får inte riktigt ihop det. Trodde att Bengt var morfar men nu blir jag osäker. Att jag blir osäker beror på att:

1. Du inte hittar någon dotter Karna.

2. Att jag inte hittar någon koppling mellan Jöns och hans morfar eller morbröder. Borde inte någon varit fadder på äldsta sonens dop?

Är förvirrad!

Maria

 

  SVAR 2014-10-21 22:59

Katharina!

Tack!  Det måste vara han!

Visserligen är han född 1808 men det kan ju bara ha blivit fel. Visserligen står han som Edvardsson på andra ställen men han ska ju enligt utflyttningen till Malmö ha bott på 323 i Ystad. Vem bor mer där?

Maria

  SVAR 2014-10-22 03:57

Den sidan tittade jag på men fann honom inte men nu gör jag det. Liljedahl är skrivit ovanför Ifvarsson. Det är bara i Malmö det stod Edvardsson, antagligen en missuppfattning av Ifvarsson. Jöns är gesäll hos snickareänkan Roth tillsammans med andra lärlingar och gesäller.

Den här pojken Jöns har först varit fosterbarn hos Bengt T.  Fosterföräldrarna behöver inte vara hans morföräldrar. Sen har han kommit till sin mor som gift sig med Ifvar Andersson. Jag tippar att Ifvar Andersson är hans styvfar. Kanske kan det finnas något i domboken för Färs härad vem som är hans biologiske far. Det är inte ovanligt att barn får styvfaderns patronym.

Barnen födda 1813/1814 kan ju vara barn till en annan Karna Bengtsdotter. De här barnen bor i alla fall inte på samma ställe som Jöns. Du får försöka finna dem i husförhörslängden som börjar 1816 för att se om de är fosterbarn t ex.

Vad jag också ville säga är att Jöns kanske inte hade någon koppling senare till Ifvar Andersson och sina halvsyskon. Säkert hade han ingen relation med sin mors släkt. Tänk att han var född utom äktenskap, en "oäkting", och därför finns det ingen släkting på Jöns sida som är fadder till hans barn. Faddrar behöver inte alltid vara släktingar.

Eva M

  SVAR 2014-10-22 10:13

Hej Eva!

Tror du har rätt. Det är nog inte konstigt att han varken har kontakt med sin mammas släkt eller med styvfar. Dessutom kallar han sig ju senare i livet endast för Jöns Liljedahl.

Jag får letar vidare efter hans eventuella halvsyskon och se vad det leder till. Kanske kan jag på det sättet få mer information om han mamma.

Dessutom har jag ju nu hans mammas födelsedatum så jag kan leta efter henne även om jag inte vet var hon är född. Karna Bengtsdotter skall ju vara född 1782-03-12.

Jag får också leta vidare och söka mer uppgifter vad gäller styvföräldrarna men är nu inte alls lika sälker på att de är släkt.

Tack för all hjälp Eva!

Maria

  SVAR 2014-10-22 10:58

I bouppteckningen efter Karna nämns där bara sonen Anders borde inte Jöns också stått med där.

Anita

  SVAR 2014-10-22 11:12

Anita,

Jo visst borde han det! Jag trodde vi hade hittat honom eftersom patrynomet Ivarsson!

Står Petronella Carolina och Sven i bouppteckningen?

Finns det några andra släktingar?

Anders var Karnas och Ivars son. Han var född 1816-04-24 i S:ta Maria, Ystad. Jag har hittat honom på ddss.

Maria

  SVAR 2014-10-22 11:14

Betr. arvsregler så var det väl så att ett barn fött utom äktenskap inte ärvde sin mor om hon gift sig. Det var bara barnen i äktenskapet som ärvde. Senare ser man att ensamma mödrar förklarar det utomäktenskapliga barnet som sitt och då fick det arvsrätt efter modern.

Eva M

  SVAR 2014-10-22 11:28

Tack Eva!

Det är något jag inte visste. Jag lär mig något nytt hela tiden. Jöns är alltså troligen Karnas son även om han inte står med i bouppteckningen.

Maria

 

  SVAR 2014-10-22 11:54

Ystads stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv, Bouppteckningar
Huvudserie, SE/LLA/10214/F II/45 (1811-1820), bildid: C0110225_00713

Inlämnad 6 mar 1819. Det står att Karna B. var 34 år. Änklingen Ifvar Andersson uppgav boet och sonen Anders 3 år nämns. Ingen annan nämns. Det verkar som det är hennes fastighet belägen "på SkeppsWarfvet och bestående av 3ne murbindingar". Totalt uppgår boet till 155 Rd 24 Shilling.

Eva M

  SVAR 2014-10-22 12:02

Tack Eva!

Väldigt snällt av dig att leta upp.

Vet du vad SkeppsWarfvet är? Vet du vad ett hus med 3ne murbindningar betyder? Det kan inte ha varit mycket värt då boet uppgick till 155 Rd 24 Shilling?

Maria

 

  SVAR 2014-10-22 12:25

Murbindningar ska det vara. Vet inte vad det betyder. Kanske att huset hade tre bärande fundament? Skeppsvarvet bör ha legat nere vid hamnen i Ystad. Jag är inte så hemma i Ystad. Är bara säker på var Bäckahästen ligger.

Eva M

  SVAR 2014-10-22 13:14

Tack!

Det är självklart det ska vara murbindning.

Jag har själv försökt läsa på om Ystad och tror att SkeppsWarfvet var fattiga kvarter i Ystads utkant.

Maria

  SVAR 2014-10-22 13:35

SkeppsWarvfet jämförs med Revhusen. Revhusen var ett fiskeläger som låg i den sydöstra utkanten av dåtidens Ystad. Enligt uppgifter på den plats färjelägret finns idag. Revhusens sista hus revs för ett drygt år sedan.

Maria
 

  SVAR 2014-10-22 13:50

Var inne på DDSS och tittade på Anders dopnotis. Letade efter släktingar till Karna men hittade inte några.  Såg i stället att rådman Hemberg med hustru och hand. Lundgren med hustru var faddrar. Är det för Karna och Ivar är fattiga? Är det för Karna och Ivar jobbar för dem? Är det felskrivet?

Maria

  SVAR 2014-10-22 16:28

Säkert har Karna och Ivar arbetat hos de här personerna som blir faddrar, hushållsarbete för Karnas del t ex tvätt eller sömnad. Karna efterlämnade en spinnrock, kanske användes den inte bara för eget bruk. Ivar är arbetskarl. Han kan ha kört varor för handlare Lundgren. Ystad var ju en betydande hamnstad.

Eva M

  SVAR 2014-10-22 16:42

Tack Eva!

Jag har inte just nu tillgång till bouppteckningen. Undrar bara om de enda som nämndes var Ivar och Anders.

Maria

  SVAR 2014-10-22 16:59

Det är bara de två namnen som nämns. Sen nämns som kurator för den omyndige sonen Hovrättslikvidationskomissarie Peter Gabriel Ödman. Kuratorn skulle ju bevaka den omyndiges rätt. Han utsågs av rådhusrätten.

Eva M

  SVAR 2014-10-22 17:05

Tack så oerhört mycket!

Maria

  SVAR 2014-10-22 19:37

Skurup Al:4 1825-1830 bild 27/ sid 23 det är det första som jag hittar av Sven men ingenting som säger att han är bror till Jöns

Anita

  SVAR 2014-10-22 19:44

Anita,

Vem bor han hos då?

Maria

  SVAR 2014-10-22 20:15

Ystads Sankta Maria kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester, SE/LLA/13489/H II/4 (1808-1815), bildid: C0070929_00270

Karna Bengtsdotter inflyttningsattest. Hon är f. 12 mars 1782 i Vollsjö

Kom 1810 från Toarp och flyttade 30/9 1812 till Ystad från Öfraby. Mindre välfrädgdad till levernet. Fått två barn men ej för det sista utstått sitt straff. Skatten ansvaras för av Krögaren Nils Larsson i Benestad. Har haft naturliga koppor.

Om Jöns är inräknad i antalet barn vet jag inte. Du får kolla i Toarp och Övraby.

Eva M

  SVAR 2014-10-22 20:19

Bengt Tufvasson och Bålla Andersdotter är hennes föräldrar. Båcea=Bålla. Ibland läser man helt galet.

Vollsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13460/C I/1 (1729-1783), bildid: C0070292_00051

Eva M

 

  SVAR 2014-10-22 20:42

Toarp bör vara Oxie församling.

Eva M

  SVAR 2014-10-22 21:19

Tack Eva!

Fantastiskt jobb!

Maria

  SVAR 2014-10-22 21:19

Det finns nog mer än ett Toarp, själv har jag anor från Toarp, Källstorp. Och det finns visst ett Toarp i trakten av Tomelilla

 

Anders A

  SVAR 2014-10-22 21:24

Anders,

Då får jag börja med Toarp vid Tomelilla eftersom det ligger närmare både Övraby och Röddinge.

Maria
 

  SVAR 2014-10-22 21:27

Karna Bengtsdotter får tjänst 1812 hos handl. Lundgren. Det står 83 - 73 före namnet. Om det är där han bor.

Eva M

  SVAR 2014-10-22 21:29

Ja, det är nog Toarp  i krokarna där borta.

Eva M

  SVAR 2014-10-22 21:31

Det förklarar varför Lundgren med hustru är faddrar till Anders.

Maria

  SVAR 2014-10-22 21:44

Bör då vara Toarps by i Ullstorp.

Anders A

 

  SVAR 2014-10-22 22:42

Tack Anders!

Nu gäller det bara att kunna tyda skriften i Övraby och församlingen som Toarps by tillhör.

Maria

  SVAR 2014-10-22 23:14

Snabbkollade Ullstorp och Toarps by. Otur, hfl. börjar 1813 och Karna flyttade 1810 och inga flyttningslängder.

Anders A

  SVAR 2014-10-22 23:21

Men skulle jag inte kunna kolla om hon får något barn under åren där. Jag har också för mig att Övrabys hfl börja tidigare.

Maria
 

  SVAR 2014-10-23 07:27

Sven bodde i Skurup hos arrendatorn Nils Pålsson och hustrun Karna Nilsdotter.

Carolina kom 1814 från Ystad  till Villie Källehuset där står hon som dotterdotter  där bor torpare Lars Jonsson hustrun Boel Nilsdotter dotter Bengta Bengtsdotter

Villie Al:3 1818-1827 bild 238/ sid230 så jag tror inte de är syskon till din Jöns.Där finns inget husförhör i Ystad 1814 så jag kan inte titta efter modern

Anita

  SVAR 2014-10-23 08:18

Den Karna Bengtsdotter som fick barn 1813 och 1814 i Ystad är säkert en annan person.

Eva M

  SVAR 2014-10-23 10:13

TACK EVA!

Jag är så tacksam för all din hjälp!

Maria

  SVAR 2014-10-23 10:38

Mamman till Sven och Carolina är Karna Bengtsdotter född 1787 i Villie dotter till Bengt Bengtsson och Boel Nilsdotter och det är inte hon som är mor till din Jöns

Anita

  SVAR 2014-10-23 11:02

Tack Anita!

  SVAR 2014-10-23 11:14

Maria,  var du inte på stadsarkivet i Malmö för några månader sen?  Vi satt och pratade med varandra vid var sin dator för vi var ensamma i hela lokalen?

Eva M

  SVAR 2014-10-23 11:56

Eva,

Det var tyvärr inte jag. Jag har faktiskt aldrig varit på stadsarkivet i Malmö. Det kanske blir vid ett kommande Skåne-besök för jag börja få en lista på sådant som bara kan kollas där. Hoppas vi ses då! Än en gång, tack för all hjälp.

Maria

  SVAR 2014-10-23 19:00

En lite sammanfattninga:

Karna Jönsdotter föddes 1782-03-12 i Vollsjö.

Hennes föräldrar var Bålla Andersdotter och Bengt Tufvasson (1750-03-17 till 1838-04-22) i Vallarum, Fränninge.

1808-03-17 föddes sonen Jöns i Röddingen. Jöns bodde hos morföräldrarna i Fränninge tills 1814. Då flyttar han till Ystad och sin mor som har gift sig.

1810 flyttade Karna från Toarp (antagligen byn i Ullstorp) till Övraby för att 1812 -09-30 fortsätta till Ystad. Då Karna flyttade till Ystad står det att hon har två oäkta barn.

1814-12-23 gifte sig Karna med Ivar Andersson i St:a Maria, Ystad. De fick sonen Anders 1816-04-14 St:a Maria, Ystad.

Karna dog i barnsäng 1819-02-23, även dottern dog.

Ivar gifte om sig med Bereta Andersdotter och fick fler barn. Jöns Liljedahl gifte sig, fick 6 barn och blev 81 år.

Jag letar fortfarande efter Jöns syskon som föddes i Ullstorp eller Övraby. Dessutom vet jag fortfarande inte vem Jöns far var.

Tack, alla som hjälpt mig komma så här långt.

Maria

 

  SVAR 2014-10-23 20:57

Jag tror att Karna Bengtsdotter födde en dotter aom hette Kierstena i Fränninge 1802-10-08 (bild 36/s 27). Dock står det att hon var 25 år, vilket inte stämmer med din Karnas ålder. Hon bodde i Wallarum, liksom Karnas föräldrar. Anders Tufvasson och hans hustru Sissa från Wallarum är med vid dopet. Anders skulle eventuellt kunna vara bror till Bengt Tufvasson, med tanke på efternamnet. 

Katharina

  SVAR 2014-10-23 21:37

Tack Katharina!

Karnas ålder har ju varit mycket varierande så det förvånar mig inte att den är fel. Har du sett dottern senare någonstans? Bor hon kvar hos morföräldrarna ? Jöns bor ju hos morföräldrarna tills han är sex år.

Vet du något mer om Karnas bröder Pär och Jöns som du skrev om? Är Hanna Påhlsson mamma til Pär och Jöns och Bålla Andersdotter bara mamma till Karna?

Jag såg någonstans på nätet att Bengts föräldrar kan heta Hanna Carlsdotter och Tufve Nilsson

Maria

  SVAR 2014-10-24 14:31

Jag fann dottern Kjersti på samma sida i HFL som Bengt Tufvasson med fru och fosterson (Fränninge 1813-1818 bild 128/s 115). Dock tycks hon vara dotter till Hanna Bengtsdotter, född 1777-01-31 i Vollsjö. Denna Hanna bor också där och är också dotter till Bengt Tufvasson och Bålla Andersdotter (Vollsjö födde 1729-1784 bild 45/s 37). Hon var alltså syster till din Karna. 

Jag vet inte vem den Bengt Tufvasson är som får barnen Pär och Jöns i Wallarum, men det är inte troligt att det är samma person som Karnas far. 

Katharina

  SVAR 2014-10-24 14:47

Tack Katharina!

Är väldigt tacksam för din hjälp.

Maria

  SVAR 2014-10-24 19:39

Bengt Tufvasson och Bålla Andersdotter gifte sig i Vollsjö 1772-03-22 (Vigsel 1740-1783 bild 11/s 5). De fick sitt första barn Johan 1773-09-12 (Vollsjö födde 1729-1784 bild 43/s 35). Förutom Johan, Hanna och Karna fick de även barnen Sissa 1779-11-29, Carl 1788-06-12. Alla barnen föddes i Vollsjö. 

Ja, det ser ut att stämma att Bengts föräldrar hette Tufve Nilsson och Hanna Carlsdotter. Bengt föddes 1750-03-17 och familjen bodde då i Fränninge (födde 1730-1784 bild 39/s 29). 

Katharina

  SVAR 2014-10-24 19:55

Tack Katharina!

Då har jag hittat tre generationer tillbaka och lite syskon.

Än en gång tack och trevlig helg!

Maria

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies