genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nisstoft, ?, ?, levde 19702015-10-04 10:22

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=55459
2014-10-16 22:21 

Hej,

I Sveriges dödbok finns det två personer som hette Nisstoft födda 1908 och 1913. Det är ett  taget namn i slutet av 1920-talet, ev 30-talet.

Idag finns det ingen med det namnet. Skulle någon med tillgång till folkräkningarna 1970 och 1980 vilja kolla om det fanns fler som då hette namnet? Det kan röra sig om kvinnor som gift sig och som fortfarande lever. Du behöver egentligen bara svar ja eller nej. Är det ja går jag till arkivet och själv läser namnen. Skulle det vara nej, sparar det mig resan dit.

Eva M

Eva M

  SVAR 2014-10-16 22:34

Hej Eva!

Det finns inga fler med det namnet i folkräkningarna 1970-1990.

Forskarhälsningar från Annmargrete Persson

  SVAR 2014-10-17 08:04

Tack för hjälpen.

Eva M

  SVAR 2014-10-17 08:27

Hej Eva M! Paula! Helene Nisstoft var född 1913-09-28. Hon avled i Maria församling Helsingborg 1990-12-09. Jag har ingen uppgift om hon hade varit gift eller ej.
  SVAR 2014-10-17 14:45

Eva, vad jag kan se så finns det bara de två från dödskivan i folkräkningen 1970. Både 1980 och 1990 är det enbart Paula Helene kvar.

  SVAR 2014-10-17 15:28

Tack, jag känner de tvä Nisstoftarna men är ute efter om de hade barn, döttrar, som gift sig senare. Jag ska beställa BOU efter mannen som bodde i Stockholm sen 1927.  Jag har alla uppgifter om honom fram till 1927. Henne är jag inte intresserad av. Han var nog gift två gånger. SNÄLLA plocka INTE fram något före 1927.

Eva M

  SVAR 2015-10-04 10:22

Hej! Paula Nisstoft bodde på Krabbegatan 3 c. Hade en dotter. Jag vet inte om dottern är vid liv. Hon passade mig som liten.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies