genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Pehrsdotter, Karna, Hunnesta (Skårby?), född 1780-21-122007-06-09 23:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=5521
 

ÖNSKAR HJÄLP MED ATT KOPPLA DENNA PERSSON TILL RÄTT FÖDELSENOTIS. Karna Pehrsdotter står i husförhörslängden (Se bild GID;1353.28.25800)enligt min tolkning som född i Hunnesta (en by i Skårby?) 1780-12-21. Om man går in i Skårbys födelse- och dopbok finns det ingen med det namnet som är född detta datum. Däremot finns det två Karna Persdotter som är födda 1780-02-02. Den ena född i Hunnesta (No.17) och den andra i Skårby (centralbyn i socknen?)(No.6). Den Karna som var född i Hunnesta kan det inte vara för hon gifter sig med en Lars Persson från Skårestad 1797. Den Karna som föddes i Skårby (på No.6) skulle det kunna vara, men varför står hon i husförhörslängden som född i Hunnesta och ett helt annat datum?? Den Eric Carlsson som hon står som gift med där är också född på Skårby No.6 och är son till Ladufogden Carl Svan.

Klicka för en större bild

Skaarby_husfoerhoerslaengd_1812-1814.JPG
  SVAR

Bengt Det finns även en Karna Persdotter som föds i Hunnesta 1779-12-21 (GID:1353.23.41000), dotter till Per Persson och Boel Nilsdotter. Jag tror att hon kan vara en lämplig kandidat att kolla vidare på. Jag har i andra socknar ett flertal gånger stött på personer där HFL-ant visat rätt datum, men fel år. I vissa fall har jag kunnat spåra det till att man i HFL övergått från åldersangivelser till födelsedatum. Kanske kan det vara fallet även här?
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies