genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Helberg, Magnus, Skåne, 1772 ?2018-05-04 14:09

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=55118
2014-10-06 16:49 

Folketællingen, Tikøb – Frederiksborg Amt - for 1787 oplyser, at Magnus Helberg, mand er 15 år, og at han er skånsk!.Flere i den husstand er opført som skånsk. Jeg mener nu, han var 18 år, og ikke 15 år.

Han bliver 18. juni 1797 i Tikøb Kirke gift med Karin Nielsdatter – i Danmark kaldes hun for Kathrine.

Karin er født 2. juli 1775 i Øije, Hamneda i Småland.

Magnus Helberg, bøssemager - dør 21. marts 1814, og Karin dør februar 1852.

Jeg har før med hjælp af danske og svenske slægtsforskere fundet frem til, at Karins forældre hedder:

Niels Karlsson, Glada ( soldat ) født 1749 i Småland, og død 16. maj 1818 (Svenstorp Stuvhult,Gøteryd.

Moderen Anna Persdotter er vist født i 1775.

De har 2 børn, som jeg er bekendt med: Karin Nielsdatter og Peter Nilsson, som begge emigrerer til Danmark, nemlig til Hellebæk, Kronborg Geværfabrik. ( Hellebæk er en del af Helsingør ).

Magnus bliver bøssemager, og Peter bliver også ansat, først som lærling.

Magnus dør altså i 1814, kort tid før sønnen, Magnus fødes.

Denne søn, Magnus – bliver også bøssemager.

Det hus, han boede i, er for nylig af Skovvæsenet i Danmark solgt til en privat køber. Huset bliver i folkemunde kaldt for Helbergs Hus.

Kan jeg være så heldig at finde oplysninger om, hvor Magnus Helberg er født, og evt. andre oplysninger?

Jeg har selv forsøgt på forskellige sites, men det er ikke lykkedes mig.

Bendt Bendtsen

  SVAR 2014-10-06 19:14

Du har tidigare haft samma fråga här på scangen, där bl a jag gav dig en del info. Jag försökte infoga länken. Den kommer kanske upp senare.

Eva M

  SVAR 2014-10-06 19:44

Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Hornbæk, Cronborg Gewæhr Fabrique, , 79, FT-1801, B9208

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Magnus Helberg27GiftMandSliber-Mester

Kathrine Nielsdatter26Gifthans Kone

Rebecka Marie Helberg1Ugiftderes Datter

Peter Nielsen15UgiftLæredreng

Här är han 1801 27 år gammal. Födelseår ca. 1774. 1787 åldersangivelse ger födelseår 1772. Har du kontrollerat i dödboken att han inte har föräldrar som dött i Tiköb?

Eva M

  SVAR 2014-10-06 19:54

En Ole Helberg gifter sig i Tiköb 21/9 1760 med Helena Barm. Har du kollat upp honom?

 

Eva M

  SVAR 2014-10-06 22:12

Hej Eva,

Måske har jeg ikke udtrykt mig klart nok. Magnus Helberg - 1814/1894 - har jeg stort set alt på. Hans kone, deres børn osv helt til mig selv.

Mit spørgsmål gik på, hvordan jeg kan finde ud af, hvorfra den første Magnus - 1772/1814 - stammer fra, og hvem, der er hans forældre.

En lokal musæumsinspektør har i en bog skrevet, at Magnus stammer fra Skåne, det kan jeg jo også selv læse i det vi kalder for folketællinger.

Jeg må indrømme, at jeg hele tiden har været af den opfattelse, at det betød, at HAN var indvandret til Danmark. Din ide om, at det måske er hans forældre, udtrykket kommer fra Skåne henviser til, havde jeg ikke tænkt på.

Nu prøver jeg kirkebogen fra Tikøb Kirke - den er meget vanskelig at læse fra den tid, men min kone og jeg gør forsøget.

I øvrigt er jeg meget glad for den hjælp, jeg har fået af jer. Jeg havde aldrig fundet soldaten m.v.

Jeg vil orientere om det, hvis jeg - forhåbentligt - finder mere på danske sider. Jeg har naturligvis også forsøgt en del søgesider, men uden held.

Venlig hilsen

Bendt Bendtsen

 

 

 

 

 

 

 

 

  SVAR 2018-04-23 04:08

Hej Bendt,

The Ole Helberg in Tikob is Ole Alberg

Ole Helberg i Tikob er Ole Alberg

Have you thought of DNA testing to find the orgin?

Har du tænkt på DNA-test for at finde oprindelsen?

I am from Johan Peter Halberg bøssemager i Kronborg Geværfabrik f.1738 from a Svend Halberg and Ingeborg Oka dottor  - He married 3 times and named no child Svend or Ingeborg though he had many children.

Jeg er fra Johan Peter Halberg bøssemager i Kronborg Geværfabrik f.1738 fra en Svend Halberg og Ingeborg Oka dottor - Han giftede sig 3 gange og hedde intet barn Svend eller Ingeborg selvom han havde mange børn.

 

  SVAR 2018-05-04 10:11

Hej!

 

"Han bliver 18. juni 1797 i Tikøb Kirke gift med Karin Nielsdatter – i Danmark kaldes hun for Kathrine."

 

Har nǻgon hittat denna trolovnings- eller vigselnotis? Har kollat i Tikøbs böcker utan framgång.

 

/Paul

  SVAR 2018-05-04 11:38

Dessutom har jag kontrollerat vigselnotisen 1760-09-21 i Tikøb. Jag gör bedömningen att det ska stå Ole Helberg (och inte Alberg) gift med Helena Barn (som har en giftoman (släkting?) Johan Henrik von Barn). Stapeln på stora bokstaven H går samman upptill så att det nästan ser ut som ett A. Däremot är den andra bokstaven e mycket tydlig och i valet mellan Aelberg och Helberg bedömer jag den sista tolkningen som troligast.

/Paul

  SVAR 2018-05-04 14:09

Enemin. 1781-1800 opslag 205 på högersidan. Precis ovanför kluddet.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies