genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Paulsson, Gertrud Ann-Marie, Malmö St Petri, född 16/1 19232014-10-03 19:13

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=55029
2014-10-03 16:50 

Hej!

Problem, som vanligt, att hitta i församlingsböckerna.  Gertrud Ann-Marie Kristin Paulsson är enl. födelseboken  född 16/1 1923 i Malmö St Petri, adress:  Klostret 4,  123,  Var hittar man denna adress?

Anders A

  SVAR 2014-10-03 17:43

Du ska titta på s. 12 i AIIa:73. Där finns de. Kvarteret tror jag ligger i Magistratsvången eller Rådmansvången. I alla fall vid Konsthallen i Malmö.

 

Eva M

  SVAR 2014-10-03 18:05

Hej Anders!

Det är jättelätt att forska i Malmös församlingar och kvarter om man bara vet hur man skall göra. I församlingarna finns ett Topografiskt register. I detta fallet finnner du registret i Sankt Petri, om du scrollar långt ner till efter församlingen skrivna och innan räkenskaper. Där klickar du fram det Topografiska registret och letar efter kvartert Klostret år 1923 (bild 710). Då ser du att det skall vara husförhörsboken AIIa:158 för 1923-1928 och anteckna även AIIa:159 för 1928-1934.

Sedan går du in i husförhörsboken AIIa:158 och letar upp sidan 123. Men, finner då att där finns hon inte och dessutom så är det Klostret V på den sidan.

Gå då baklänges sida för sida tills du kommer till Klostret iV och så småningom finner du Gertrude på sidan 105.

Familjen är inte överstruken och då innebär det att de finns i nästa husförhörsbok. Då går du in i AIIa:159, klickar fram sidan 105 och ser var du hamnar, letar dig fram till Klostret V och så småningom finner du familjen. Du har ju då även antecknat från första husförhörsboken allt som står överst på sidan, för då blir det lättare att hitta.

Lycka till med forsatt forskning i Malmös församlingar hälsar Annmargrete Persson

  SVAR 2014-10-03 18:30

Malmö S:t Petri kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00619/A II a/73 (1917-1923), bildid: 00090566_00117

Svar kallar boken AIIa:73 vilket bör vara den gällande beteckningen.

Jag såg sen sen att boken efter heter AIIa:158. Jag använder NAD när jag söker i Malmö och har då alla församlingsböckerna på skärmen samtidigt. Sen kan jag Malmös kvarter ganska väl. Vet att vissa kvarter låg i t ex Södra Förstadens ytterområden. De flesta kvarteren efter Malmö stadsteater är ganska nya kvarter.

Eva M

  SVAR 2014-10-03 19:13

Tack Eva och Annmargarete.  Nyckeln till adresser heter alltså:  "Topografiskt register".

Att man inte kollat detta tidigare!

Anders A

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies