genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jepsson, Svickert, V Kärrstorp, född 17342022-01-09 20:44

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=54711
2014-09-22 02:44 

Svickert Jepsson i Svedala/Hyby (c1735-1806) var gift med Elna Knutsdotter (1735-1810), som var utomäktenskaplig dotter till urmakaren/klockaren Knut Kinberg (1714-1783) i Simrishamn/Ullstorp. I en av många diskussionstrådarna om Knut Kinberg frågade Ronny Andersson om Svickerts föräldrar och släkt. Vi börjar med föräldrarna. Far- och morföräldrarna följer i separata inlägg, så att källor och slutsatsresonemang kan beskrivas ordentligt utan att inläggen blir för långa. För en beskriving av Svickert och Elnas familj, se http://scangen.se/efterlysningar.php?action=ny&svar=46668 (14.sept.2014).

Enligt husförhörslängden i Hyby (ai1,2) var Svickert Jepsson född i V Kärrstorps socken c1734. Tyvärr finns det en lucka i V Kärrstorps födelsebok från 1708 till 1782. Enligt V Kärrstorps tiondelängd fanns det flera Jeppe i socknen på 1730-talet: Jeppe Jönsson i Kärrstorp, Jeppe Olofsson i Kärrstorp, Jeppe Klingström i Lilla Svedala, Jeppe Ciresson? i L Svedala, Jeppe Andersson i Torkelstorp, Jeppe Dalgren i Torkelstorp, Jeppe Jönsson i Torkelstorp, Jeppe Nilsson i Nyvångshuset, och Jeppe Andersson i Nyvångshuset. I Kärrstorp fanns det också en änka Karna Nilsdotter med dotter Metta Jepsdotter, som alltså varit gift med en Jeppe. En av dessa tio är antagligen Svickerts far, men vem av dem?

När Svickerts barn döps fanns bland många andra faddrarna: Apolona i Fiskarehuset (1767, Svedala C2), Mikael Dalgren (1770, Svedala C2, utan ortsangivelse), Per Mikaelsson i Roslätt (1773, Hyby C3), Per Mickelsson i Roslätt i Skabersjö socken (1775) och Mikael Jepsson i Fiskarehuset vid Roslätt (1778). Det är inte helt uppenbart att dess personer är relaterade, men när man rotar lite finner man att Mikael Jepsson och Mikael Dalgren var samma person, gift med Apolona Persdotter, med en son Per Mikaelsson född 1755. De bodde först i Yddinge, Hyby, och sedan på olika ställen i Skabersjö socken. När man kollar faddrarna till Mikael Dalgrens barn finner man bland andra drängen Svicker i Snapparp (1755, Hyby C2), Svickert Dalgren i Svedala (1763, Hyby C3), Svickert Jepsson i Svedala (1765, Hyby C3), Svicker Dalgren (1782, Skabersjö C1, utan ort) och skogsvaktaren Svicker Jepsson i Fortuna (1784, Skabersjö C1). Mikael var hantlangare vid artilleriet i Malmö, och sedan fiskare. Med Apolona hade han barnen Elsa, Marna 1747, Anna Stina 1749, Marna 1752, Jeppe 1754, Per 1755, Marna 1763 och Jeppe 1765 (Hyby C2,C3). Man skulle kunna tro att det äkta paret var ovänner under åren 1756-62, men luckan i barnaskaran beror på att Mikael de åren befann sig med artilleriregementet i Pommern under det Pommerska kriget. Mikael dör i Skabersjö 1798, 70år gammal, men någon födelseort anges ej. I hans boupteckning nämns Svickert som förmyndare för barnen. Svickert kallas nästan alltid för Jepsson och Mikael kallas nästan alltid för Dalgren, men vid ett par tillfällen får Svickert heta Dalgren och åtminstånde en gång i dopnotisen ovan heter får Mikael heta Jepsson. Av ovansående resonemang kan man dra slutsatsen att de var bröder, och eftersom Svickert anges vara född i V Kärrstorp, så måste fadern vara den husman Jeppe Dalgren som nämns i tiondelängden. Detta styrks även av Mikaels först barn bärs av Jeppe Dalgrens hustru i Kärrstorps sn (1747, Hyby C2).

Svickert måste ju också ha haft en mor. I tiondelängden 1737 nämns att Jeppe Dalgren i Torkelstorp var gift med Britta Katarina. När Mikales dotter Marna döps 1763, bärs hon av Brita Cathrina Dalgren i Snapparp. I mantalslängderna för Nyvångshuset, V Kärrstorp, finner man ryttarhustru Brita (1720), ryttarhustru Brita Catarina (1721), ryttarhustru Brigita Cath: (1722), rytt Dalgrens hustru (1724), ryttarhustru Dalgrens (1725), ryttarhustru Brita (1726), ryttarhustru Brita (1727) och inhyses ryttarhustru Brita (1728). Svickerts mor hette alltså Brita Katarina. Förklaringen till varför hon hade ett dubbelnamn kommer senare.

Jag har inte lyckats hitta någon dödsnotis för Jeppe Dalgren, men han dog antagligen i V Kärrstsorp socken som har en lucka i dödboken 1700-1792. Moderns dödsnotis kan man dock finna, men då måste vi först leta reda på en syster till Svickert och Mikael.

När Svickerts dotter Hanna döps i Hyby 1773, bärs hon av Greta Hans Lars i Aggarps Mölla (Svedala sn). Hans och Greta förekommer i övrigt inte som faddrar till Svickerts eller Mikaels barn, men det gäller att undersöka alla tänkbara spår. Ser man på faddrarna till Hans och Gretas barn så finner vi både Svicket med hustru (1764,69,73, Svedala C2), Mikael Dalgren (1764,75, Svedala C2), Per Mikaelsson (1775, Svedala C2), och Mikaels dotter Elsa Mikaelsdotter (1769,75, Sverdala C2). Då Greta hetter Jepsdotter i efternamn, kan man dra slutsatsen att Greta var syster till Svickert och Mikael. Hans och Greta bodde i Aggarps Mölla åtminstånde till och med 1779 då Hans avlider i sitt 50e år (man kan inte undvika en häxa hur länge som helst!). Året innan, den 25 okt 1778, begravs änkan Brita Catharina i Aggarp, i sitt 85e år. Hon var alltså född c1694, vilket passar bra med avseende på Svickerts och Mikaels ungefärliga födelseår. I mantalslängderna 1777,78 finns ingen Brita Catharina, så hon bör ha bott inhyses hon någon, och Hans och Greta med familj bodde alltså i Aggarp vid denna tid.

Svickert hade ytterliggare en bror, Jonas Jepsson Dalgren, som liksom Mikael var soldat vid artilleriregementet i Malmö, och precis som Mikael gör han en utlandsresa till Pommern under slutet av 1750-talet (mönsterrullor). År 1744 bor han i Snapparp (mtl1745). Han gifte sig 30.9.1744 i V Kärrstorp med NN Persdotter (charta sigilata). År 1747 bor han i Torkelstorp, då han är fadder till Mikaels första barn. Han hade barnen Jeppe (1749-58, Malmö Garnison C3), Elna (1752, Malmö Garnison C3) och Per (1755-55, Malmö Garnison C3). Jonas dör i Malmö 1795, 78år gammal, och var alltså född c1722 (Malmö Garnison C4).

Nästa inlägg blir om Jeppe Dalgrens härkomst.

  SVAR 2014-09-23 17:27

Ang: Jeppe Dalgren i Torkelstorp, V Kärrstorp

Svickert Jepssons far var alltså Jeppe Dalgren. När kyrkböcker saknas i en församlingen får man försöka komma vidare på andra vägar. Som nämts ovan fanns det enligt mantalslängderna 1724,25 en ryttare Dalgren i V Kärrstorps socken. I generalmönsterrullorna hittar vi Jeppe Dalgren under ett rusthåll i Torkelstorp, Månstorps kompani, Norra Skånska Kavaleriregementet. Vid mönstringen den 11 okt 1710 anges det att han var 19år gammal, antagen som ryttare i oktober 1709, och född i Skåne. Han var alltså född c1691. Vid mönstringen den 7.9.1732 anges det att han fått avsked 1730. Ur släktforskningsperspektiv är dock mönstringarna 1713 och 1714 de bästa, då ryttarnas födelsesocken anges, och där finner vi att Jeppe var född i Dalköpinge, strax utanför Trelleborg. Han har alltså fått sitt soldatnamn efter födelsesocknen. I Dalköpinge födelsebok finner vi att Mikael Jepsson i Dalköpinge får en son Jeppe den 2 januari 1692 (C1). Dalköpinge är en liten socken, och Jeppe var det enda barnet som föddes detta år. I katekismilängden 1690 framgår det att modern hette Karin. Att fadern hette Mikael förklarar varför ett av Jeppe Dalgrens barn fick namnet Mikael.

  SVAR 2014-09-28 20:39

Hej

Det var en (två) mycket intressanta utredningar du presenterat här. Jag blev lite ställd av den där Elsa Mikaelsdotter som jag inte hittat någon dopnotis på. I Skabersjö HFL så varierar uppgifterna på födelseåret med tiden men jag håller för troligt att hon är född 1752 som det anges i Skabersjö AI:1, Arkiv digital sidan 79. 21 år 1773. Det stämmer också med hennes fertilitet, hon är i så fall 43 år då hon får sista barnet Kristina. Bedömer att prästen skrivit Marna i stället för Else i dopnotisen, sånt har ju hänt förut.

En sak som fick mig att haja till var att Brita Katarina var mor till Svickert Jeppson med flera. Det måste vara hon som är susceptrix då Jeppa Svickertsson döps, då under namnet Trolle. Har hon koppling till Trolle på Klågerup?

En liten rättelse i ingressen. Greta Jeppsdotter var gift med Lars Hansson, inte Hans Larsson, vid Aggarps mölla, så det var ingen risk för nån häxa där.

Hílsen Ronny

 

  SVAR 2014-09-28 22:02

Ronny: Tack för korrigeringen vad gäller Lars Hanssons namn. Det var visst jag som drabbades av en häxa. Du kan nog ha rätt att det kan ha blivit en felskriving av Marna istället för Elsa i dopnotisen.    - Martin

  SVAR 2014-09-28 22:37

Ang: Svickert Jepssons mor Brita Katarina

Innan vi börjar leta efter Svickert Jeppsons mor, kan vi notera att bland faddrar och gudmödrar till Svickert Jepssons barn finns det en som är lite ovanlig. Äldsta sonen Jeppe bärs till dopet av Brita Cathrina Trolle i Snapparp (1762, L Slågarp C1s27). Trolle var en av Skånes grymmaste adelssläkter, som bland annat höll till i slotten Trollenäs och Trolleholm. I Klågerup, Hyby, bodde ”välborne” Arvid Trolle. Han hade 3 barn födda 1759-62, men ingen av dess har en fadder Brita Katarina Trolle eller någon fadder i V Kärrstorp. Husmannen Svickerts släktingar får vi nog försöka hitta på annat håll.

Svickert Jepssons far hittade vi i de militära handlingarna, men de är inte till någon hjälp för att hitta modern. Då kyrkoböcker saknas för V Kärrstorp, är det värt att titta i grannsocknarna för att se om Jeppe eller Brita Katarina förekommer där. Malmö är inte så där jättenära, men det är där som det blir napp. Den 20 nov 1715 blir Britta Catharina Svirkertsdotter absolverad för begånget lägersmål med räntmästaren Fredrik Stuhre. (S:t Petri C1 s463). Vi har alltså nu en Brita Katarina Svickertsdotter och en Brita Katarina med en son Svickert, och då Svickert är ett mycket ovaligt namn ligger det nära till hands att tro att det är samma person. Tidsmässigt passar det bra, då vår Brita Katarina var född c1694 och gift senast 1720 med Jeppe Dalgren.

Det är nu dags att leta efter en Svickert som fick barn på 1690-talet. I Disbyt finns det överhuvud taget ingen Svickertsson eller Svickertsdotter född vid denna tid, och de enda fyra Svickertsson som nämns är vår Svickert Jepssons fyra söner. När vi letar på Svickertsdotter finns en Elisabeth Svickertsdotter, född 1734 i Skatelöv, Kronobergs län (Per Frisell, Disbyt). Hennes farfar var föraren Svickert Trolle, gift 1693 i Göteryd, Kronobergs län, med Maria Bolman. Endast ett barn nämns, sonen Svickert född 1699 i Göteryd. På sin hemsida redovisar Jonas Malmen ytterliggare två barn till Svickert Trolle, Johan och Kristina, men ingen Brita Katarina (www.stromshall.se/farmor/pa3ca8e86.html). I Kronoberg Genealogisk Förenings databas över födelseböcker i Kronoberg län, finner man tre barn till Svickert Trolle: NN döpt 2.12.1693 i Hamneda (detta är sonen Johan, men namnet nämns inte i födelsenotisen), Kristina döpt 7.2.1697 i Göteryd och Svickert döpt 10.4.1699 i Göteryd, men igen, ingen Brita Katarina. Skam den som ger sig. Det finns en lucka i barnaskaran 1695, och orginalkällor är mycket bättre än databaser, och då blir det napp. I Hamneda döps den 7.6.1695 flickan Brita Cathrina Svickertsdotter i Torsgården, Horn. Inga föräldrar nämns i födelsenotisen, men Svickert Trolle bodde just på den gården enligt mantalslängderna.

Den Brita Katartina Trolle i Snapparp som bar Svickert Jepssons äldste son till dopet i Lilla Slågarp var alltså barnets farmor, Brita Katarina Svickertsdotter Trolle.

Brita Katarinas far, Svickert Trolle, var förare, fänrik, fanjunkare, och löjtnant vid Kronobergs Regemente. Han var son till Jonas Trolle och Maria Gyllenieroth (fc1639, d1703 i Traryd). Jonas var kapten vid Kronoberg Regemente, och hade en skånsk anknytning på så sätt att han var vid Landskona fästning när den intogs av den danske kungen in augusti 1676. De svenska soldaterna fick fri lejd och Jonas tog sig via Riga till Stockholm. Därifrån skickades hans kompani till Jämtland. Sommaren 1679 är han tillbaka i Småland (Kronobergs Regemente mönsterrullor).

Brita Katarinas farmors far, Svickert Nieroth, har också en skånsk anknytning. Han deltog i det brutala överfallet av Skåne under Horn’s krig 1644-45. Svickert Nieroth dödades under detta fälttåg, dock inte av Skåningarna, utan av den svenske översten Henrik Horn, (www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllennieroth_nr_573).

Med undatag av ovanstående tillfällen höll sig Brita Katarinas familj borta från Skåne, så deras övriga äventyr passar bättre för ett annat forum än här på Scangen.

- Martin

  SVAR 2022-01-09 20:44

Läser med jääätttestort intresse om Svickert Jeppsson. Han är nämligen min morfars, farfars-farfars far. Jag tackar för inläggen om honom och vet ni mer får ni gärna kontakta mig på "gateway.europe@telia.com".

Mvh

Lars Pettersson

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies