genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Staffansson /Stephansson, Wellas /Willatz, Simrishamn, född 16952015-03-21 10:52

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=53834
2014-08-25 14:33 

Är det någon som har uppgifter om Wellas Staffansson. Han var skomakarmästare i Simrishamn och gift med Ingrid Eriksdotter. Jag söker både hans och hans hustrus föräldrar. 

  SVAR 2014-08-31 09:23

Är det verkligen ingen som vet om Wellas Staffansson var född i Simrishamn. Vet att han var född 1695 men inte var.

Var han släkt med klockaren Willatz Mortensson? Wellas Staffanssons barnbarn Peter Niklas Wellasson blev klockare i Övraby.

Är Willatz ett svenskt, danskt eller tyskt namn?

Maria

  SVAR 2014-08-31 16:07

Maria !

skall Willats vara född i Simrishamn bör han vara son till Staffan Nilsson eller Staffan Christensson. dessa två är de enda med namnet Staffan som finns i staden 1698 och 1699, vad jag kan se. Du kan själv gå igenom dessa längder då de är tillgängliga online under Österlens släktforskarförening

Namnet Willats tillhör icke de vanligaste i området men finns i Ö Vemmerlöv sn, ett stenkast från Simrishamn. Det är kanske där han är född. Mtl, katekismi och jb finns för socknen, dock inga kyrkböcker så tidigt.

Bengt

  SVAR 2014-08-31 16:45

Tack Bengt!

Österlens släktforskningsförening var något jag inte visste om.

Vet inte om Wellas är född i Simrishamn eller ej. Däremot gifte sig Wellas i Simrishamn 1725.

Maria

  SVAR 2014-09-01 10:28

Är det någon som vet vem Willatz Mortensons föräldrar var?

Kan det vara en ledtråd att Elna Catharina Wellasdotter är fadder till glasmästaren Sven Petterssons dotter Hedvig. Elna Catharina gifter sig med smeden Hans Möller. Hans som senare blir rådman i Simrishamn.

Vet inte om man kan hitta något mer om man tittar på faddrar till  Wellas Staffanssons barn Erik och Elna Catharina. Eller om man tittar på faddrar till Erik och Elna Catharinas barn. Alla verkar vara döpta i simrishamn men jag har haft svårt att läsa/tyda texten.

Maria

 

  SVAR 2014-09-01 15:13

Maria !

Klockaren Willats Mårtensson är boende på nr 10 i Ö Vemmerlövs by enligt mtl 1710. Jag vet dock inte vilka han föräldrar är men prova att gå igenom tillgängliga längder för socknen samt bouppteckningsregistret som finns sökbart hos Ad-online.

Då Willats är klockare kanske det finns klockaremål gällande honom. Domstolshandlingar för Järrestad härad finns avskrivna och tillgängliga under Österlens Släktforskarförening här online.

Bengt

  SVAR 2014-09-01 15:35

Tack Bengt!

Jag letar vidare.

Upptäckte att Hans Möllers styvmor var dotter till Tala Willatsdotter och därför barnbarn till Willatz Mortensson. Hans Möller var Elna Catharaina Willatsdotters man.

Upptäckte också att Sven Perssons hustru var en annan dotter till Tala Willatsdotter. Elna Catharina var ju innan sitt giftemål med Hans Möller fadder till Sven Persson och hans hustru Kerstina Nilsdotters  dotter Hedvig.

Det måste finnas någon koppling (släkt) mellan Elna Catharina Willatsdotter och Tala Willatsdotter alltså mellan Wellas Staffansson och Willatz Mortensson.

Maria

  SVAR 2014-09-04 11:52

Hej!

Födelseannonsen över Erik Wellasson,Wellas Staffansson och Ingrid Eriksdotters son, finns i Simrishamns födelsebok 1726.  Jag har svårt att tyda texten och skulle behöva hjälp eftersom jag tror och hoppas att faddrarna kan hjälpa mig att hitta Welllas och Ingrids ursprung och släkt.

Maria

  SVAR 2014-09-04 13:53

Bengt!

Har på Österlens släktforskningssida hittat att Wellas och Ingrid 1728 har en gosse Christåpher. Kan det indikera att Wellas är son till Staffan Christensson?

Maria

  SVAR 2014-09-04 14:23

Har hittat ytterligare en son Petter som verkar vara född efter Erik. Han står nämnd i förteckningen över Simrishamns invånare för 1733.

Senare samma år förlorar Wellas all sin egendom vid den stora branden i Simrishamn. Han verkar dock några år senare bygga en ny bostad.

Wellas får sitt borgarskap i Simrishamn den 23 september 1723.

Maria
 

  SVAR 2014-09-04 15:12

Om man ska leta anfäder genom namn så heter Wellas Staffansson och Ingri Eriksdotters barn, alltså de som jag känner till:

Christåpher, Erik, Peter och Elna Catharina.

Sonen Erik och hans hustru Sissela(Cecilia) Pärsdotters barn heter 

Peter Niclas, Jacob, Catharina Ingrid, Johanna Constantia och Cecilia.

Maria

 

  SVAR 2014-09-04 17:35

Har själv med hjälp av Österlens släktförenings förteckning över invånare i Simrishamn kunnat tyda några av faddrarnas namn vid Erik Wellassons dop.

Mattis Sundberg,

Oluf Holm,

Quartersmästare Dahlmans hustru (det finns en Lars Dahlman i Simrishamn men det står inte något om att han är kvartersmästare)

(något som jag inte kan läsa) Brasks hustru.

Hedvi Hans (något jag inte kan läsa

och Agnetha Holm

Finns det någon som vill hjälpa mig att tyda resten?  Finns det något släktskap mellan faddrar och Wellas Staffansson och hans hustru Ingri Eriksdotter?

Maria

 

 

  SVAR 2014-09-05 10:06

Känner någon till Mattias Sundberg som levde i Simrishamn i början av 1700-talet? Är nyfiken eftesom han var löftesman då Wellas Staffansson gifte sig med Ingrid Eriksdotter. Dessutom var han fadder då deras son Erik döptes. Jag letar efter Wellas och Ingrids släktingar och tänkte att han kunde vara en av dem.

Maria


 

  SVAR 2014-09-05 16:38

Har hittat att Mattias Sundbergs fru heter Anna Eriksdotter. Är det någon som känner till henne? Är det så att hon är syster till Ingri Ericdotter.

Har också upptäckt att Kvartersmästaren Brask fru/änka är fadder flera gånger. (om jag lyckas läsa födelseboken rätt) Jag vet att hon är dotter till Staffan Nilsson i Simrishamn. Kan det ändå vara så att Wellas är son till Staffan Nilsson?

Maria

  SVAR 2014-09-07 20:18

Jag har hittat att Wellas och hans fru 1728 har en gosse Christåpher boende hos sig. Är det alltid en son när det skrivs man fru och gosse ?
 

  SVAR 2014-09-26 20:28

Jag läste någonstans att det fanns någon slags domstolsprotokoll/anteckningar efter den stora branden i Simrishamn. Någon som vet var jag kan hitta dem?

Maria

  SVAR 2014-09-28 18:29

Är det inte någon som känner till skomakarmästaren Wellas Staphensson och hans hustru Ingri Ericsdotter i Simrishamn. Dessutom undrar jag över gossen Christåpher.

Maria

  SVAR 2015-01-13 11:59

Hypotes, som jag nämnt ovan är Una Brask fadder till Wellas barn. Kan hon vara Wellas syster?

Una är nämligen född Staffansdotter. Hon är dotter till Staffan Nilsson och hans hustru Mätta och ska vara gödd 1686.

Una är som sagt född Staffansdotter, byter sedan som sin två bröder namn till Terenberg/Ternberg, gifter sig först Castenberg och därefter Brask.

Jag har hittat att Una har två bröder Nils och löjtnanten Terenberg,

Vid förteckningen över boende i Simrishamn(mantalslängder) 1708 finns det även en son  Anders (inte helt wettig) Staffansson boende med Staffan Nilsson och hans hustru. Vid tidigare mantalslängder har inte barn varit inkluderade och vid nästa mantalslängd 1714 finns inte Anders med och Mätta står som änka.

I katekesimilängden för 1697-06-28 i Simrishamn finns handelsman Staphan Nilsson, hustru Mätta, son Truett Staphansson och tiensd: And: Staphansson.

Visserligen kan Truett vara sonen som senare kallas löjtnanten eller är han liksom Anders en indikation på att Staffan och Mätta har fler barn än Una, Nils och löjtnanten.

Det här är bara en hypotes som utgår från att Una Brask är fadder vid flera av Wellas barns dop och att hon är det eftersom hon är syster till Wellas. Det konstiga som dock motsäger min hypotes är att Wellas till skilnad från Truett och Anders aldrig nämns. Wellas ska vara född runt 1695.

Maria

 

  SVAR 2015-01-15 15:15

Vill någon hjälpa mig att läsa namnen dopvittnen till Petter Wellasson och Ingrid Catharina Wellasson föruton fru/änkan Brask. Vill någon hjälpa mig att hitta gossen Christoffers födelsedatum och hans dopvittne.

Tack, oerhört snällt!

Maria

  SVAR 2015-03-21 10:52

Hej !

Söker födelseannonsen för gossen Christopher. Varför hittar jag den inte?

1728 bor Wellas Staffansson, hans hustru Ingrid och gossen Christopher tillsammans.

Wellas och hans hustru har gift sig 1725 och fått sonen Eric 1726.

Varför står inte Eric med i längden över bonde i Simrishamn?

Varför hittar jag inte Christopher? Är han inte Wellas och Ingris barn?

Maria

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies