genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lundberg, , Finja Församling, 1700-1800 någonting2007-05-21 16:44

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=5303
 

Jag försöker ringa in Ola Lundbergs liv.Söker födelsedata, plats,föräldrar. Han var dräng, sedan vad jag förstår ryttare vid Kongliga Norra Skånska cavalleriet och majors companiet. Bosatt i Påarp där äktenskap med Bengta Åkesdr. Därefter en Anna Trulsdr. (Ola Lundberg hade troligtvis en son som också hette Ola Lundberg). Vigdes samman med Kjerstina Jönsdotter (1760-1817) i Björstorp i Finja församling (Tyringe Möllans ryttarehus nr 66). De fick 1797 09 14 sonen Måns Lund (min länk) sedermera artillerist och gift med Karna Jönsdotter. (Hennes föräldrar hette Jöns Nilsson och Bengta Nilsdotter något annat vet jag ej om dem)
  SVAR

Karin! Det finns i Skånes knektregister en möjlig Ola Lundberg. Han skall vara född 1752? och blev inskriven 1772 i de militära rullorna. Hans rusthåll var Påarp 1. Ola tillhörde majorens kompani i Skånska husaregementet. Jag hoppas detta kan vara en tråd att nysta vidare i. Mvh/MJ
  SVAR

Tack! Är det något annat man kan utläsa av detta register? Enligt mina tidigare uppggifter hade han tillsammans med Bengta Åkasdotter dottern Karna 1774 12 27 samt sonen Åke 1779 05 15. Ryttare Ola Lundberg (ca. 1750) fick sonen Ola 1782 05 09 inom äktenskapet med Anna Trulsdotter (d.1782 05 09) i Påarp i Välluvs socken. Så troligen är det fråga om samme Ola. Jag har ännu en uppgift att en ryttare vid namn Ola Lundberg (troligen född 1758) var gift med en Kiersti Hansdotter. Skulle det kunna vara vår man (ytterligar födelsedata) och ytterligare en hustru? Skulle verkligen behöva lite vägledning vad gäller denne man! Är det någon som kan hkälpa mig? Ingela
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies