genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Åslund, Erik, Gudmundrå, född 18182014-08-04 13:05

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=53446
2014-08-03 22:05 

Västernorrland 

Gudmundrå 

Födde (Births) 

1795 - 1852 (C:3)

sid 94 vänster sida, tredje från nedersta, Vad står det?

  SVAR 2014-08-03 22:23

Föräldrar: torpare  Eric Åslund och hustun Märta Ersdotter i Jettesta.

 

Eva M

  SVAR 2014-08-03 22:29

Faddrar: Bonde Jan Hansson och dess hustru Catharina Ersdotter i Östby

Torpare Pehr Söderberg och dess hustru Anna Ersdotter i Jettesta

Bonde Jån Jånsson i Jettesta

Bondedotter Brita Greta Hansdotter ibid.

Eva M

  SVAR 2014-08-03 22:42

Är det hon? http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps267/ps267_386.htm

  SVAR 2014-08-03 22:49

Vet man vilka dessa är?

  SVAR 2014-08-04 07:30

Menar du faddrarna? Du får söka i husförhörslängden för att finna dem? Catharina Ersdotter kan vara moderns syster. Eva M
  SVAR 2014-08-04 11:21

Gudmundrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010049/A I/1 (1820-1829), bildid: C0032860_00098

Modern Märta Ersdotter var f. 31/1 1783 - dog 8/1 1826 enl. husförhörslängden. Det är s. 58.

Eva M

  SVAR 2014-08-04 12:27

Till sist är det här samma person skulle vara barnbarn då tror jag:

Anna Lisa

Kön:KVINNA

Födelsedatum:9 feb 1860

Födelseort:Gudmundrå, Västernorrland, Sweden

Fader:E Åslund

Moder:S Olsdotter

Moderns födelsedatum :cirka 1824

Moderns ålder:36

GID:100022.69.2200

Förtecknings/Fichenummer:SC-1111

Volym:
Och person nr 2;

ANNA Elisabet Åslund f. 1860 i Gudmundrå V.n. l.

  SVAR 2014-08-04 13:05

Du får själv titta i födelseboken och husförhörslängden när hennes föräldrar är födda och hur släktskapet bakåt ser ut.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies