genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Melin, Johanna Elisabet', Fjällbacka, död 19362014-06-01 21:26

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=52314
2014-05-14 08:00 

Marriage? Matthias L Mellin uüüo
  SVAR 2014-05-14 09:07

Namn

Mellin, Matthias Leonard

Hemförsamling

Qwille moder

Hemort

Lössgård

KontraktVikornes Södra

Län

Födelseår

1818

Födelseförsamling

Bro Göteborgs- och Bohuslän

Yrke

Inhyseshjon Kustsergeant f.d.  (lodger ex-coastal sergent)  from Census 1880.

Her death:

Melin f. Olausdotter, Johanna Elisabet

Fjällbacka nr.17

Död 27/4 1936.

Kyrkobokförd i Kville (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Född 18/7 1848 i Kville (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Änka (16/5 1890).

Don´t know if to answer in English or not. She became a widow 16 May 1890.

Eva M

 

  SVAR 2014-05-14 13:12

Kville är moderförsamling i Kville, Bottna, Svenneby och Fjällbacka pastorat och tillhör Göteborgs och Bohus län samt Göteborg stift. Fjällbacka utbröts från Kville 1882 och blev då egen kapellförsamling. - Till Kville sn överflyttades 1886 de i jordeboken för Tanums sn uppförda lägenheterna nr 1 N.Väderöarna och nr 2 S. Väderöarna.
Större delen av arkivet förstört genom eldsvåda 1904 20/2..

Kyrkböckerna är till viss del rekonstruerade från 1860. Det står inte när de är gifta.

Sonen Gustaf Adolf f. 1875

Cecilia Elisabeth f. 1876

Martina Helena f. 1879.

Johanna E.s o.ä son Olof f. 1869.

Mellins syster Josefina Mellin  f. 1827 i Bro.

s. 75 i AI:1 Kville.

 

Eva M

 

 

 

  SVAR 2014-05-14 13:17

Gustaf Adolf f. 15/3 1875 står också som oäkta men med Mellin som far.

 De gifte sig 7 juli 1876.

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/561 (1876), bildid: A0036060_00113

Eva M

  SVAR 2014-05-14 13:41

Granqvist f. Melin, Cecilia Elisabet

Fjällbacka 15

Död 5/12 1966.

Kyrkobokförd i Fjällbacka kbfd, Kville kn (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Född 21/5 1884 i Fjällbacka (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Gift kvinna (21/3 1908).

Denna person är dotter. Bor med modern 1900. Cecilia Elisabeth 27 dec. 1876 har säkert dött före 1900.

 

Eva M

  SVAR 2014-06-01 21:26

Hej!

Tack för alla upplysningar! Jag har även sett att Cecilia Elisabeth Melin (Granqvist) föddes 1884 och M L Mellin står som hennes fader. Hon hade även en bror, vilken föddes 1882. Han hette Gustaf Adolph och drunknade i en brunn som varit snötäckt.  År 1890 vid M L Mellins bortgång levde endast Cecilia Elisabet Mellin av barnen. Detta framgår även av den annons som jag fann i Bohusläningen (tidning) där det står att kustsergeanten M L Mellin efterlämnade en omyndig dotter och en syster förutom frun Johanna Elisabet Mellin.  

   

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies