genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Anders, Gärarp, 19112014-05-11 10:52

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=52189
2014-05-08 10:10 

Efter många timmars bläddrande i mikrofilmade Ystads Allehanda på Kungliga Biblioteket har jag till slut funnit att min morfar Anders Nilssons gård Gärarp Nr:5 brann ner i februari 1911. Vidare fann jag en notis om att en 11-årig skolgosse erkänt att han tänt eld på gården. Anders Nilsson sålde Gärarp Nr:5 till Salomon Ringqvist 1911 och flyttade först 1913 med familjen till Hedeberga. Nya frågor dyker nu upp.

  1. Vad hände med den 11-åriga skolpojken? Anmälan hade gjorts till kronolänsmannen i orten. Är detta något man kan söka ?
  2. Byggde Anders Nilsson upp gården innan den såldes? Behövdes byggnadstillstånd ? Går detta i så fall att spåra ?
  3. Var bodde familjen mellan 1911 och 1913 då man flyttade till Hedeberga ?

Tacksam för alla tips som eventuellt kan ge svar på frågorna

Kjell 

  SVAR 2014-05-10 15:29

Här får du en lite pusselbit hämtad ifrån Gods och gårdar del 8 Kristianstads län södra (tryckt 1944:

Bollerup Gärarp nr 5

postadress Sventorp. Tel 23 Bollerup

Areal: Total 10 har åker. Tax.v. 20000.

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Manbyggn. uppförd 1911, renoverad 1942. Ekonomibyggnad uppfört 1911. 2 hästar, 5 kor, 3 ungdjur, 20 svin, 35 höns. Reakt.fri besättn. [Jag vet ej vad det är.] Gården till släkten 1913 genom köp av nuvarande ägares fader. Sonen tillträdde 1940.

Ägare: Hubert Ringqvist f.1910. Son till Salomon F. Ringqvist ohh Kerstin f.Hansson. Gift 1941 med Herta f.Persson. Barn: Henny född 1941.

Så om man skall rätta sig efter Gods och gårdar då byggde din morfar Anders Nilsson upp gården igen år 1911 innan den såldes till Salomon Ringqvist år 1913. Tänk på en sak med uppgifter ifrån Gods och gårdar. Bokserien tog med alla gårdar som var taxerade till minst 20000 så när den summan står inskriven då kan det betyda att gården kanske var värd mindre men skrevs som lite högre för att få med sin gård i boken! Fast det lär finnas några fall där bonden angav gårdens värde till 20000 trots att alla grannar visste att den var värd mer!! Exakt hur det var i detta fallet det vet jag inte.

  SVAR 2014-05-11 10:52

Tack Magnus för svaret !

Vet inte riktigt varför jag fått för mig att gården såldes 1911. Skall naturligtvis vara 1913. Det framgår ju av församlingsboken Bollerup AII:1 sid 162 att Salomon Ringqvist flyttade från Skårby till Gärarp 1913-04-18. Får tydligen vara lite mer noggrannare i mitt fortsatta forskande.                                                  

Än en gång hjärtligt tack !

Kjell

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies