genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Åkerfält, Jon/John, Tottarp, död 17542014-04-21 21:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=51823
2014-04-20 12:02 

Jag behöver hjälp med att finna bouppteckning efter Jon/Jon Åckerfält, död i Tottarp 1755. Jag har letat in Bara Härads bouppteckningar från 1754-1755 men hittar ingen. Hur långt efter upprättades bouppteckningar? Gjordes bouppteckning efter alla?

mvh

Anitca Persson

  SVAR 2014-04-20 16:47

Efter riktigt fattiga gjordes inte bouppteckning. Jag tror att man kunde göra bouppteckning efter fattiga när den efterlevande maken/makan  dog, om det fanns något i boet då. Detta kunde ju ske flera år senare.

Någon form av anmälan till häradsrätten av en fattig persons dödsfall gjordes nog,  men jag vet inte var sådana anmälningar arkiverades.

Jag har sett särskilda protokoll med dödsboanmälningar, inte från 1700-talet men från början av 1900-talet.

Eva M

  SVAR 2014-04-20 17:00

Det finns namnregister till bouppteckningarna i Bara härad 1664-1810. Hans namn finns inte med, varken på förnamn eller efternamn.

 

Eva M

  SVAR 2014-04-20 17:14

Dödslistor kallas visst anmälningarna om dödsfall. På svar är dessa listor inte scannade ännu.

 

Eva M

  SVAR 2014-04-20 17:28

Tack Eva! Ja, det blev ju lite knivigt nu. Han hade ju barn, men som du skrev, så var han nog fattig. Åckerfelt är nog det ryttarnamn han fick. Frågan är hur jag ska kunna gå vidare och hitta när han föddes och var.. hittar inget i Görslöv där han var ryttare och inget i Tottarp. Förmodar att hans far bör ha hetat Jonsson/Johnson i efternamn, men vet inget mer. Några tips.?
  SVAR 2014-04-20 18:14

ÅCKERFELT JonSläktnamn: -

Född: -

Död: -

Antagen: 1722

Avsked: 1741

Aktnummer: SD-07-0089-1730

Regemente: Skånska Dragonregementet

Rote: Nordanå 7

Kompani: Östra Sallerup

Socken: Görslöv M

Torpnummer: SD-07-0089

Källa: Centrala soldatregistret

Här är han. Generalmönsterrullorna kan kanske ge något.

Eva M

  SVAR 2014-04-20 18:36

Jag tittade i Tottarps dödbok 1755-1783. Jag kan inte finna hans död 1755?

Eva M

  SVAR 2014-04-20 21:09

Hej igen! Fel av mig, han dog i Tottarp 1754, den 5 maj.  Uppgifterna från generalmönsterrullorna har jag redan. Men mycket mer kan jag inte få ut av dem eller så missar jag värdefull information? Jag vill försöka hitta hans födelse ort för att sen kunna spåra vidare bakåt. Och försöka hitta hans mor och far. 

Men men jag vet inte vart han flyttade efter avskedet 1741. förmodligen fick han inte stanna kvar i torpet och vart tog han då vägen. Och varför hamnade han i Tottarp? När han dog 1754, var han 55 år gammal och hans äldste son, Åke var då 22 år. Men jag hittar inget noterin i flyttade. 

Ska jag börja söka i byarna runt om, Knästorp, Burlöv osv?? Många frågetecken..

Mvh

Anitca

 

  SVAR 2014-04-20 23:22

En liten bit till ditt pussel kommer här: I Generalmönsterrullan 1732 nämns de tre hemmanen som höll ryttaren 113, alltså Jon Åckerfelt: Nordanå nr 6 och 7 i Görslövs socken och Kabbarp nr 11 i Tottarps socken. Jon kanske inte alls flyttade så långt efter avskedet. Enligt Tottarps dödbok bodde han i Kabbarp då han dog 1754.
  SVAR 2014-04-21 10:18

Ger faddrarna till Jon Åkerfelts barn någon ledtråd? De är ju ofta släktingar.

Namnet Åkerfelt kan antyda att han är född på någon ort där -åker- ingår i namnet. Det var vanligt att man tog namn på det sättet.

  SVAR 2014-04-21 10:45

I Skåne finns det 218 ortsnamn där åker ingår. Åkarp ligger nära Burlöv och Tottarp.

Eva M

  SVAR 2014-04-21 13:00

Jag tackar för hjälpen! En hel drös med faddrar har jag barn på, men enbart namnen ger ingen ledtråd:

Ingeborg Nils JörNs , som höll barn nr 1.  Åke

Ingeborg Sörens, Nils Olssons hustrunoch kvinnfolket Chriestensa höll barn nr 2. Lars, Faddrar är Per Nordström, Christer Larsson.

Anna Nils Jörans höll barn nr 3, Per och faddrar var Per Nordström, Christer Larsson, Karna Christens och Elisabeth Jeppes från Burlöv.

Anna Nils Jörans höll barn nr 4, Marna och faddrar var Nils Olsson, Per Nordström, Marna Per Ols och Karna Christens..

Inbillar mig att Jon/Johns far bör ha hetat Jonsson/Johnsson i efternamn och då kan jag plocka bort herrarna ovan. Och då återstår kvinnorna, om någon av dem kan vara Johns mor eller syster...

Tänker jag rätt?

  SVAR 2014-04-21 20:07

Varför bör Jons far hetat Jonsson? Alla Jon är inte namngivna efter sin farfar. :)

  SVAR 2014-04-21 21:27

Ja, jag trodde det var så, eftersom det följt genom släkten...Jons Åkckerfelts äldste hette Åke Jonsson och hans son Jon Åkesson, och sen igen Åke Jonsson och John Åkesson och Åke Jonsson för att slutligen komma till min morfar Hilbert Åkesson, men han hade två bröder där den ene fick namnet...John Åkesson.

Så jag inbillar mig att John/Jons far åtminstone hetat Åke, men det behöver ju inte vara så, givetvis inte. Hela Åke-grejen börjar kanske inte förrän Jon Åckerfelts son döps till Åke...

Men jag ska kanske inte stirra mig blind på det? Det är svårt det här..

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies