genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016], Läshjälp Jon Åkerfelt, Görslöv, 17442014-04-03 09:24

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=51253
2014-03-27 21:18 

behöver även få hjälp med att tyda vad som står om Jon i Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 947 (1744-1744) Bild 3980 (AD)
  SVAR 2014-03-29 00:07

Min tolkning:

Jon Åckerfelt förderfwad
af Torrwärk (reumatism o ledvärk) och derföre
effter dess begiäran med
Rusthållarens Samt˙cke
afgådt på Recruterings
mötet d. 7 November 1741,
I stället samma dag anta-
gen
Isach Hallberg .... ...

Hästen 20
åhr gammal
odugel. effter
Rusthåll:s be-
giäran d. 12
Februar˙ 1743
I stället an-
akaffat sam-
ma dag ett
guhlskijm-
lat Stoo,
7 åhr.

Hälsningar
Göran

  SVAR 2014-03-29 11:24

Hej Göran! Tack för hjälpen! Kan du möjligtvis även hjälpa mig att tyda texten i Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 944 (1724-1724) Bild 1900 (AD. Jag får fram att han är 26 år då, men texten är svårtydd. Men vad betyder siffrorna i kolumnerna till vänster? Vet du om det även finns typ "inskrivningsrullor" man kan hitta? Fast det finns kanske också i de har Generalmönsterrullorna? Tack än en gång för din värdefulla hjälp!
  SVAR 2014-03-29 17:26

Jag kan kanske hjälpa till. Siffran längst till vänster är Ryttarens nummer. 113 i detta fallet. Så kommer Rusthållarna: Nils Jöranssons, Nills Ohlssons ock Jöns Nillssons Swentienare för Crono Rüsthållet Nordanå. Jon Åckerfelt. På bild 1630 ser du rubrikerna för kolumnerna. De två följande siffrorna är Rusthållsräntans summa. Därefter kommer ryttarens ålder och tjänsteår: 26 år och 2 år. Han är Skåning. Hästen Brun med stiern och Snopp, 17 åhr. På andra sidan står: Allemark tagit en dehl utj Rusthållet, sielf anskaffat Jon Åckerfelt, 24 åhr gl. Skåning, approberas.
  SVAR 2014-03-30 21:26

Tack Jan-Erik! Fattar inte hur ni kan tyda skrifterna så bra? Helt otroligt! Inte utan att jag är avundsjuk :-) Nu får jakten gå vidare på Jon Åckerfelt. Hör famlar jag i blindo, ör jag har inte en susning om var han kan vara född. Finns det typ inskrivningsrullor, dör man ska kunna hitta mer om Jon? Som var han kan komma ifrån? Med vänlig hälsning Anitca
  SVAR 2014-03-30 21:56

Träning ger färdighet :-) Jag är inte så bra på militära rullor, men tror inte att det finns någon sådan som du letar efter. Namnet fick han troligen som just Ryttare nr 113. Det kan mycket väl vara så att han är född i närheten, kanske t.o.m. i Nordanå och att han är son till någon av rusthållarna, eller nära släkt. Känner du igen deras namn från andra källor? Finns de som dopvittnen till Jons barn? Bouppteckningar efter Rusthållarna osv. En lång väg att gå, men det kan ge resultat om du kört fast.
  SVAR 2014-03-30 22:12

Hej igen. Då har jag kommit fram till att Jons son bars till dopet av Ingeborg Nils Jörans, det bör ju vara Rusthållaren Nils Jöranssons hustru. Men då är min nästa fråga...vad var en rusthållare för något. Så någon av rusthållarna kanske kan vara hans far... Jag hoppas jag kanske kan få återkomma med fler frågor. Nu får släktforskningen vila några timmar.
  SVAR 2014-03-30 22:45

I korthet: Åboar och Hemmansägare gick ihop och höll en indelt soldat med ett soldattorp, kläder, mat och militär rustning. Ibland även en häst. För detta slapp de grundskatten. Se gärna wikipedia.se för mer detaljerad information. Det var inte ovanligt att någon av Rusthållarna hade en son i lämplig ålder och att då bli skattebefriad för att försörja sin son var något man ville utnyttja. Så en bra början är att leta just i området och bland Rusthållarna. Men naturligtvis finns det ju undantag och en var Wilhelm Mobergs "Rasken", där ju en utomsocknes kom in och tog en planerads sons plats i soldattorpet.
  SVAR 2014-03-31 08:47

Hej igen!

Värdefull information som verkligen kan hjälpa mig! Ska leta vidare på herrarna Nils Jöransson, Nills Ohlsson och Jöns Nilsson. Återkommer säkert med fler frågor och är tacsam för hjälpen jag fått av herranra Lövgren och Svensson. Enormt imponerad av ert kunnande!

 

mvh

Anitca

  SVAR 2014-04-02 22:26

Hej igen! Nu tror jag att jag kanske har funnit någon notis till om Johan Åckerfelt. Kan någon hjälpa mig att tyda det som står i Görslöv Kat:1 bild 13, sid 407, Femte namnet uppifrån tror jag ska vara Johan Åkerfelt.. Vad står det mer? och är det samma notering som står i Görslöv Kat:1 bild 7, sid 397. Femte namnet nerifrån
  SVAR 2014-04-03 06:16

Tyvärr står det R˙ttaren Johan Örfeltt och under honom Hüstrü Jertrüd. (Bild 13, s 407) Samma Örfelt på bild 7, sid 397.
  SVAR 2014-04-03 09:24

Oj....det var ju synd! Ja, då får jag leta vidare...suck!

Tack för hjälpen Jan-Erik!

mvh

Anitca

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies