genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Aldorph, Christopher, Simrishamn, levde 17372014-08-24 23:25

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=50989
2014-03-20 08:33 

Hej alla

Det här är en ny efterlysning. Det här vet vi:1737 Christopher Aldorph bor i Rotan 1 nr 3 i Simrishamn. På samma adress bor ägaren Holger Månsson Areschoug (en av Simrishamns rikaste släkter), Hans släkting Hans Månsson Areschoug ibm, Nils Hansson Cimberg ibm, Christopher Aldorph ibm, Lars Swensson Kinberg ibm, Knut Michelsson Kinberg ibm.Alla är handelsmän Rotan 1 nr 3 liknar ett handelshus.http://www.osterlen.com/slaktforskning/Simr1737.htm

1740-04-02  Gifter sig Christopher med änkan Anna Andersdotter Paradis i Simrishamn C:1 (1724-1759) Bild 135/sid 265 AD.

1740-12-05 föds Knut M. Kinbergs andra barn Elna Magdalena. Här är Christopher Aldorph dopvittne.

Nu söker vi vem är denne Christopher Aldorph, när är han född, vilka är hans föräldrar och varför tar han hand om Knut M Kinberg när Knut tar avsked på sin tjäns hos Jonas Grund i Malmö 1736? Knut eller hans föräldrar måste ha känt varandra sedan tidigare.

Örjan

  SVAR 2014-03-20 13:16

Hej Örjan!

Denne Christer Aldorph bör vara en intressant person i sammanhanget. Problemet är väl att det inte räcker med kyrkboksuppgifter, utan man måste gå till domböcker, stadsräkenskaper, bouppteckningar etc. för att komma vidare.

Jag hade ett litet inlägg om en företrädare till urmakaren Grund som levde på 1600-talet i Malmö. Uppgifterna hämtade från en gammal bok med titeln: "Vardagsbilder från 1600-talets Malmö", en helt otroligt detaljbeskrivning av enskilda människors liv. Dessa uppgifter var framtagna av en f.d. stadsarkivarie A U Isberg. Jag är också övertygad om att det finns liknande material betr. Simrishamn. Men! Alla vet att det fordras en hel del kunskaper och förmåga att läsa gammal text för att komma vidare här.

Anders A

  SVAR 2014-03-20 15:01

Och så denne ständigt återkommande Lars Swensson Kinberg! Vilken realation hade han till Knut, var dom överhuvudtaget släkt?  Märkligt är att varken Lars eller hans hustru fanns med vid något dop av Knuts barn  - dom bodde ändå nästgårds!  Denne Lars Kinberg borde också synas i sömmarna. Kan det ha funnits två bröder, Michael och Swen Kinberg, fäder till Knut och Lars?

Anders A

  SVAR 2014-03-20 15:11

Christopher Aldorph verkar inte bo kvar i Simrishamn i mtl 1742.

Simrishamn MTL:1 (1742-1800) Bild 20 / sid 1742 (AID: v173179b.b20.s1742, NAD: SE/LLA/13336)

En ledtråd att följa upp är den (syster??) Anna Maja Aldorf, jungfru på Maltesholm, som gifter sig 1736 28/12 i Östra Sönnarslöv med tullskrivaren Hans Roos.

Östra Sönnarslöv CI:1 (1692-1773) Bild 118 / sid 248 (AID: v105069.b118.s248, NAD: SE/LLA/13528)

  SVAR 2014-03-20 15:17

Repeterar Anitas svar från en gammal Kinbergstråd:

 SVAR 2013-05-21 18:17

Jag sökte i soldatregistret och fann då en  Christopher Aldorph ( om det är samma som  i
inläggen  vet jag ej )
Skånska dragonregementet rote:Maglehem 1 kompani Östra Sallerup
antagen 1742 och avskedad 1743 dock står där ingert när och var han är född

Anita

 

  SVAR 2014-03-20 15:25

Repeterar också följande kommentarer från Niklas Hertzman och Anita Johansson:

 

Niklas Hertzman - 2013-05-20 12:59

Det finns en jungfru Anna Maja Aldorf på Maltesholm som 1736-12-28 gifter sig i Östra
Sönnarslöv med tullskrivaren Hans Roos. I boken "Stora Sjötullen & Lilla Tullen i Skåne,
Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765" av Gunnar Bergström står att Hans Roos
var tullinspektor vid Lilla Tullen i Helsingborg, född omkring 1711 i Lund och död i Helsingborg
1764 (begr.28/10). Gift med Anna Maja Aldorf (Ohldorph). Barn: Hans Henrich född i
Simrishamn 1738 22/1; Jacob född i Simrishamn 1739 3/2; Jöns född i Lund 1741 4/3; Gertrud
Elisabeth döpt i Helsingborg 1743 29/8.

Anita Johansson - 2013-05-20 13:20


Tullinspektor Hans Roos är fadder till Knut Kinbergs dotter Ana Maria som föds 1738 och
Christina Nordblad (Knuts hustru) är fadder till Jacob Hans Roos son som föds 1739

 

  SVAR 2014-03-20 16:27

Här är Christopher Ahldorf i GMR 1744, då han redan avgått ur tjänsten, vilket tyvärr innebär att vi inte får reda på ålder, födelseplats etc. Närmaste tidigare GMR är från 1737.

Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 947 (1744-1744) Bild 1800 (AID: v437195.b1800, NAD: SE/KrA/0023)Klicka för en större bild

2014-03-20_ahldorf_gmr_1744.JPG
  SVAR 2014-03-20 16:36

Det handlar om nummer 8 vid Svabesholms kompani under Södra Skånska Kavalleriregementet (beteckningarna i soldatregistret är anakronistiska). Jag läser texten så här:

"Fendrich Bengt Öhbergs S[ven]t[jäna]re Johan Cronman afgåt på H: Grefven och Generalen Lewenhauptz befallning d. 4 febr. 1742, i stället samma dag antagit Christopher Ahldorph, som sedermera kommit öfverens med Rusthållaren, det han sätter för honom en duktig karl, enligt Ahldorphs Memorial af d. 10 Mars 1743, i stället antagen d. 19 Mars 1743 Petter Gröndahl

för Esperöd"

 

Uppgifterna till höger gäller Petter Gröndahl.

  SVAR 2014-03-20 18:00

Jag letade i mantalslängden 1742 och 1744 i Södra Mellby, där Esperöd ligger, utan att finns Christopher Aldorph. På nr 1 i Esperöd finner man avskedade fänriken Ödman (som han stavas här), så det är rätt Esperöd.

(var soldatregistret fått Maglehem ifrån vet jag inte)

  SVAR 2014-03-20 20:35

Hej alla

Det är otroligt så mycket information som kommit fram under några timma tack Anders B.Då är det ännu en soldat vi söker jag tänker på Södersten. 

Då vet vi att 1737 är Christopher Aldorph handelsman i Simrishamn- 1740 gifter han sig med Anna Andersdotter Paradis - 1742 bor han i Simrishamn och samma år blir han antagen vid Södra Skånska Kavalleriregementet. Vad som händer därefter 1743 vet vi inte ännu. Nu har vi lite att jobba med.

Anna Maja Aldorf på Maltesholm där Maltesholm är ett slott i Skåne  som bygdes av Malte Juel och hans hustru Anna Ramel 1635-1638. Nästa ägare blev Malte Ramel som dog 1752. Av detta framgår att Anna Maja Aldorf tillhörde personalen om hon fanns på slottet Maltesholm. 

Örjan

  SVAR 2014-03-20 22:10

Som kuriosa kan nämnas att änkan Anna Andersdotter Paradis tidigare var gift med Hans Areschoug i Simrishamn. Han blev stamfar för andra grenen av andra grenen av mäktiga släkten Areschoug.
Hans Areschoug dog 1737-07-02. Tillsammans hade de sonen Johannes. Denne blev sedermera framstående glasritare (gravör) vid Skånska Glasbruket (Henrikstorps Glasbruk söder om Perstorp).
Johannes var där en av de ytterst få yrkesskickliga hantverkarna av svenskt ursprung. De flesta glasblåsarna och glasritarna stammade från väl sammanhållna släkter av tyskt ursprung. Johannes
fick i sin tur (med glasritardottern Anna Barbro Svedler) bl a sonen Johannes (född 1757-02-05 i Perstorps fs). Denne Johannes blev omsider kyrkoherde Lilla Slågarp...
 

  SVAR 2014-03-21 09:11

Jag kan tillägga att Holger Areschoug gifter sig 1729-06-18 med Cicilia Paradis i Simrishamn. 

Jag tycker att det är konstigt att Christopher Aldorph tar värvning 1742 som enkel soldat efter att ha varit handelsman i Simrishamn och gift sig 1740-04-02 med Simrishamns första dam Anna Andersdotter Paradis änka efter den förmögne Hans Areschoug.

Jag skall kontakta soldatregistret och beställa kompleterande uppgifter på Christopher Aldorph om sådana uppgifter finns. 

Örjan

  SVAR 2014-03-21 10:16

Gör ett försök med soldatregistret men var beredd på att de mest troligt bara har samma uppgifter som jag la ut på bilden ur generalmönsterrullan ovan. Soldatregistret består nämligen av dessa uppgifter och sällan något mer.

Ni med tillgång till släktutredningen om Areschoug, får man några tips om var Anna och Christopher tog vägen efter 1740? Annas barn i förra giftet hade väl inte lämnat föräldrarhemmet än, så var dessa Areschoug-barn gifte sig borde kunna vara platsen där Anna och Christopher bodde?!

  SVAR 2014-03-21 15:56

Jag har sökt i Areschoug Släktbok på över 200 sidor.

Hans Areschoug f.1691 i Simrishamn, d. 1737-07-02 i Simrishamn gift med Anna Andersdotter Paradis. Hans och Anna får 10 barn det sista född 1736. Se bif. bild.

Jag återkommer med kommentarer. 

ÖrjanKlicka för en större bild

2014-03-21_Hans_Areschoug.jpg
  SVAR 2014-03-22 13:15

Tack Örjan. Upptäcker att Släktboken finns som pdf på nätet:

http://www.arreskow.se/Sl%C3%A4ktregistret%20pdf/Slaktboken.pdf

 

Det är överraskande att så lite är känt om så många av barnen, och att släktföreningen inte känner till när Anna Andersdotter Paradis dör.

  SVAR 2014-03-22 19:47

Både Knut Michelsson Kinberg, Aldohrp och Lars Svensson Kinberg bodde 1737 i samma fastighet i Simrishamn. Aldohrp och Lars Kinberg noterade som handelsmän, Knut var ju urmakare, eller var han också involverad i någon typ av handel? Vad var det för slags affärer de sysslade med? Det kan väl inte ha varit så framgångsrikt, och familjerna Areskoug hade ju mer eller mindre monopol på all handelsverksamhet i staden vid den här tiden. Aldorph valde att bli soldat, Knut siktade på en klockarebefattning, Lars Kinberg flyttade till Vanstad och där kunde han väl knappast bedriva någon handelsverksamhet, vad livnärde han sig på? Blev han bonde o. hem,ägare, går det att få bekräftat?( han nämns inte som handelsman fortsättningsvis i Vanstads kyrkböcker, inte ens vid sin död 1758) Att de här tre familjerna på något sätt kände varandra är ju klart, men på vilket sätt? Men alla tre måste väl ha erhållit burskap i staden, det måste väl finnas registrerat.

Anders A

  SVAR 2014-03-22 20:50

Jöns Aldorp född 1789-01-24 i Gladsax husförhörslängd (se bild) och Anders Paradis finns i Sökbara register - Bouppteckningar 1781-05-04 Fila:4:80 järrestad. Det här kan vara Anna Andersdotter Paradis far eller Anders Paradis, hustru, 1 piga finns också i mantalslängd Simrishamn 1698 rotan 2 (österlens släkt och folklivsforskarförening)

Örjan Klicka för en större bild

2014-03-22_Joens_Aldorph_Gladsax-AI-1-1800-1814-Bild-6-sid-5.jpg
  SVAR 2014-03-22 21:30

Gladsax AI:1 (1800-1814) Bild 6 / sid 5 (AID: v99166.b6.s5, NAD: SE/LLA/13109)

Jag läser det till:
Herr Doktor Olof Bergklint
Fru Fredrika Lovisa Lind
S Gustaf Vallentin
S Jöns Adolph (Adolf)

Det är väl något jag missar men vad har yngste sonen
för anknytning till Christopher Aldorph/Aldorf?

Allt gott!
Siv

  SVAR 2014-03-22 22:21

Ja det var ju tråkigt,  Adolph var ett förnamn i det här fallet. Har du stött på någon Adolph i efternamn. Vi har en soldat Christopher Aldorph i soldatregistret men vi kan inte hitta när han föds eller dör och undrar om det är samma Christopher som lever 1737 i Simrishamn Rotan1 nr 3, han gifter sig 1740-04-02 med Anna Andersdotter Paradis i Simrishamn. Vi behöver all hjälp vi kan få återkom gärna. 

Örjan

 

  SVAR 2014-03-23 07:16

från familysearch.org

Aldorph
En sökning på Aldorph ger bara personer födda på 1800 och 1900-talet

Aldorf
f 1600-talet:
Adolphus Aldorf från Preussen som väl idag hör till Tyskland
f 1700-talet
29 personer födda i Tyskland, England (1 person) och Tjeckoslovakien
(jag har inte kollat om orterna ligger i nuvarande Tjeckien eller Slovakien).

Aldorff:
f 1600-talet
4 personer födda i Preussen
f 1700-talet
17 personer födda i Preussen, Baden, Bavaria, Bayern och eventuellt någon mer del av Tyskland.

Sannolikheten att han kom från Tyskland verkar rätt stor,
alternativt att han tillhör "andra generationen".
Allt gott!
Siv

  SVAR 2014-03-23 09:28

Tack Siv B

jag har också sökt på FamilySearch men på Paradis och Stora Herrestad verkar vara ett centrum för Paradis. Årtalet är fel men orten kan vara rätt även för Hanna Andersdotter gift med Christopher Aldorph 1740 i Simrishamn

Födda Stora Herrestad CI:2 (1806-1861) Bild 34/57 Anna Catarina, B38/65 Olof, B44/77 Anders, B58/105 Christina och B126 Kersti.Klicka för en större bild

2014-03-23_Anna_Catarina_Stora-Herrestad-CI-2-1806-1861-Bild-34-sid-57.jpg
  SVAR 2014-03-23 13:50

Antagen soldat 1742
Hur gammal kan han äldst respektive yngst ha varit då
eller har vi någon annan ledtråd angående vilka år han kan tänkas vara född?

  SVAR 2014-03-23 14:40

Altdorf/Altdorph kan väl också vara varianter på samma namn, eller hur?
Hur är det med Haldorf/Haldorff/Haldorph? Ibland verkar prästerna ha
skrivit rent talspråk i böckerna och ett H i början kan mycket väl vara ett tyst H.

  SVAR 2014-03-23 15:03

Hej Siv

Soldater som blir antagen första gången brukar vara 20-25 år gamla Christopher skulle då vara född ca 1717-1722. 

Örjan

 

  SVAR 2014-03-23 15:33

Siv 

Jag har bestält kompleterande uppgifter på Christopher från Soldatregistret. Dom kommer troligen i början av vecke,  om det nu finns något mer än antagen och avsked.

Örjan

  SVAR 2014-03-23 16:43

Om han hade hetat Aldorph i födelseboken hade vi säkert hittat honom vid det här laget
därför tänker jag att han nog är skriven med sonnamn efter sin far

Jag provade orterna nedan, inte många träffar alls.

Finns det fler förslag på församlingar att kolla?

 

Christopher född 1715-1725 i orterna
Simrishamn
Simris
Järrestad
Östra Nöbbelöv
Gladsax
Perstorp
Oderljunga
Östra Sönnarslöv
Everöd
LyngsjöKlicka för en större bild

2014-03-23_Christoffrar.jpg
  SVAR 2014-03-23 17:50

Jag tror att du fått med det mesta. Titta på stavning på:

Anders Bergs inlägg 2014-03-20 16:27 Ovan

Östra Sönnarslöv CI.1 (1692-1773)  bild118/SID 248 Vigda

Simrishamn CI:1 (1724-1759) Bild 135/sid 265 Vigda

Soldatregistret aktnumer: SD-04-0008-1742 Aldorph Christopher

Förteckning eller rulla Öfver Borgerskapet i staden Cimbrishamn [år 1737] Österlens släkt och folklivsforskarförening.

Du kanske får nya infallsvinklar

Örjan

  SVAR 2014-03-23 18:33

Betr. Paradissläkten är detta en stor och känd "hantverkarsläkt" på Österlen. Vad jag sett finns det ingen utförlig släktutredning (konstigt nog!) på denna släkt. Men bl.a. Gert Påhlsson (mycket erfaren släktforskare) har skrivit en del om släkten på Anbytarforum 2008.  Det har också, på samma sida. Rolf Rasmusson gjort, han nämner bl.a att det i Södra Götaland lär finnas ca 10 !? orter med namnet Paradis. Anders Paradis d.ä. är i vart fall född ca 1665 och inflyttad till Simrishamn 1688 där han samma år erhöll burskap.

Anders A

  SVAR 2014-03-23 22:04

 När och var Aldorph för första gången dyker upp i handlingen lär väl visa sig. Betr. namnet Paradis vill man ju gärna att den släkten skall ha tillhört Österlen sedan Hedenhös!  Själv tycker jag mig, som Skåning, ha bra koll på socknar och orter här. Den enda plats med detta namn, som jag känner till, är ett område i Nordöstra Skåne i närheten av Åhus, och mellan Åhus och Simrishamn är det inte så värst långt. Men när man valde sig ett namn så kunde man väl också hämta detta från ex.vis ett hemman eller rent av en backstuga.

Anders A

  SVAR 2014-03-23 22:24

Enl. rulla över borgarna i Simrishamn 1737-                                                       Christopher Aldorph. Bor i staden. Vunnit burskap den 3 mars 1736 till att handla med små kram och specerier.

Anders A

  SVAR 2014-03-23 22:28

Samitidigt nämns också i borgarrullan Tullskrivaren Roos.

Anders A

  SVAR 2014-03-23 23:38

Lite om kramhandlare.

Kramhandlare= minuthandlare, krämare. Handlade med diverse, i huvudsak importerade varor som:  kryddor, sprit, tyger, knivar, järnvaror, glaspärlor, ringar o.dyl. Försäljning av varorna skedde även på kringliggande landsbygd och på marknader.

Under vissa tider var det förbud att importera och sälja s.k. onyttigvaror, då florerade smuggling i omfattande skala längs   kusterna.  Kramhandlaren hade ingen större status bland städernas övriga handelsmän. (det kan kanske ha varierat tid över?)

Varifrån importerade Aldorph sina varor? Från Tyskland? Från Danmark via Bornholm?

Anders A

 

  SVAR 2014-03-24 09:22

För att Siv och vi övriga skal bli uppdaterad på vad vi söker så lägger jag ut en sammanställning på vilka vi söker och med övrig information. Jag lägger bilderna på två inlägg. Siv kom gärna med även på den andra tråden också med Knut Michel Kinberg.  

ÖrjanKlicka för en större bild

2014-03-24_MTL_Simrishamn.jpg
  SVAR 2014-03-24 09:24

Här kommer bild Händelser Lars Swensson

ÖrjanKlicka för en större bild

2014-03-24_Haendelser_Lars_Swensson.jpg
  SVAR 2014-03-24 10:47

Om vi ska försöka hålla oss till Aldorph så kan jag nämna att jag i helgen har gjort lite försök i källorna att finna Christopher och hans hustru Anna Andersdotter Paradis genom styvbarnen.

1) glasritaren Johannes Areskoug dyker första gången upp 1747 i mantalslängden på glasbruket i Perstorp, men saknas där 1745 (lucka 1746). Han gifter sig 1746 i Perstorp. Hittar inga spår av mor och styvfar i mantalslängden.

Fundering: lite överraskande yrkesval av handelsmannasonen från Simrishamn. Kan det ha varit tysk anknytning genom styvfadern som gjorde att han hamnade bland de tyska glasarbetarna i Perstorp?

2) Susanna Areschoug dyker upp i mantalslängden 1754 i Åhus nr 54, nämns utfattig och kallas kvinnfolk eller kvinnsperson. Hon måste alltså fött ett oäkta barn. Hittar inte heller här några spår av mor och styvfar i mantalslängden. Susanna blir gift i Åhus, först 1756 10/1 med lotsdrängen Jöns Persson, och sedan som sjömansänka 1761 8/8 med mjölnaren och änklingen Andreas Rosenlöf. Susanna dör som hospitalshjon i Ystad Sankt Petri 1791 29/1.

Fundering: det har inte gått så speciellt bra för åtminstone en del av styvbarnen, trots namnet Areschoug. Man kan fråga sig om det beror på styvfadern Christopher Aldorph, vars yrkeskarriär som kramhandlare och sedan gemen ryttare inte imponerar speciellt.

 

Lämpligt är att fortsätta undersöka styvbarnen. Någonstans borde föräldrarna dyka upp!

  SVAR 2014-03-24 11:29

Hans Areschoug dog 2/7 1737 och efterlämnade bl.a. änkan Anna Andersdotter Paradis, som 1740 gifter om sig med kramhandlaren Christopher Aldorph.  Man skulle här tro att änkan ärvde ett välbärgat bo och att då även den blivande maken kom på "grön kvist".  Men något lurt verkar det ju vara här. Finns det någon bouppteckning efter Hans Areschoug  som ev. har något att berätta om detta?

Anders A

  SVAR 2014-03-24 12:54

Hittar inge bouppteckning efter Hans Areschoug. Det måste ju inte vara så att alla dessa Areschougarna  var framgångsrika affärsmän!

Betr. Christopher Aldorph. Han verkar ju vara svår att hitta på Österlen. Han och Knut Kinberg var, vad jag förstår, ungefär jämngamla. Kan det inte vara så att dom båda fanns i Malmö samtidigt, att dom varit kompisar där, och att Aldorph skall sökas i Malmö?  Har kikat lite i födelseböckerna där för att ev. kunna skymta namnet Aldorph där, men de här böckerna är svårlästa. Hittar i vaje fall inte namnet i Tyska församlingen.

Anders A

 

  SVAR 2014-03-24 14:03

Som bidrag till främst Anders Bergs goda inlägg kan man notera att Johannes visserligen föddes som äldste son i en mäktig Areskougsfamilj.
Men, Johannes fader, Hans Månsson Areschoug, dog redan år 1737, när Johannes var ca 14 år (och med flera yngre syskon). Sen drabbades Simrishamn av allvarliga storbranden 4/8 1741..

Varför hamnade Johannes bland tyskättade glashantverkarna på Glasbruket i Perstorp? Det kan tyckas vara långt avstånd? Glasbruket ägdes och drevs av mäktiga familjen Adlersten.
De levde och bodde länge på Gärsnäs slott ganska nära Simrishamn. Adlerstens hade intressen i Simrishamn. Och släkten Areskougs hade markintressen i trakterna av Gärsnäs.
T ex bildade man år 1793 Areskougska fideikommisset av fyra gårdar i Järrestads härad…

Kan man tänka sig att tonårige Johannes via kontakter fick stöd och utbildning av Adlersteens? Och sedan ganska kvalificerat arbete Adlersteens Skånska Glasbruket?
(Kanske även Johannes ett par år yngre bror Holger fick ett liknande stöd? Holger född omkr 1725 blev omsider fabrikör i manufakturbranschen i Stockholm där han dog år 1774).


I Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum finns en hel del arkivalier och foton som handlar om Gärsnäs historia. En stor del av arkivalierna handlar om Gärsnäs slott.
Har någon kollat vad som där, på Österlens museum, ev finns bevarat från 1700-talets första hälft?

[F ö motiveras mitt intresse bl a att glasritare Johannes Areskoug år fick en son Johannes/Johan.
 Denne Johannes/Johan blev på 1770-talet på Landskrona Skola jämnårig skolkamrat med min förfader Abraham Thornberg. Båda blev omsider kyrkoherdar på Söderslätt…]

mvh
/Arne Thornberg, Perstorp  SVAR 2014-03-24 14:54

Bouppteckning efter Hans Månsson Areschoug (död 1737-07-02 i Simrishamn), finns under [ Simrishamns Rådhusrätt och Magistrat (1702-1739)].
Källa AID: Simrishamns rådhusrätt och magistrat FIIa:2 (1702-1739) Bild 950 / sid 175 (AID: v158494.b950.s175 ). 
Därifrån tolkas beträffande barnen efter den bortgångne: Ur bouppteckning efter Hans Månsson Areschoug (död år 1737):

…Rådman Lorenz Meijer tager sig förmynderskapet för sönerna Johannes och Holger Areschoug,
Christian Pletz för äldsta dottern Jungfru Dorothea Catarina Areschoug,
Holger Areschoug för döttrarna Anna Greta Areschoug och Caisa Areschoug,
Carl Areschoug för dottern Susanna Areschoug och sonen Lars Areschoug...


Mycket mera information finns i denna BoU beträffande det till synes välbärgade hemmet.

Mvh

/Arne Thornberg

  SVAR 2014-03-24 15:51

Tack skall du ha, fattar inte hur jag kunde missa den!  Är dålig på att tyda texterna, men det skulle vara intressant att veta om Christ

opher Aldorph gjorde ett "kap" när han gifte sig med den betydligt äldre änkan. Men vad hände sen med änkans arv?  Vad man kan se föddes det inga barn i  Anna Paradis nya äktenskap, men hon var ju ca 40 år vid denna tid. Och av vilken anledning lämnade Aldorph handelsmannaverksamheten för att skriva in sig som soldat?                                                                                                                  Okej! det är kanske inga uppgifter som berättar om var Aldorph kom ifrån, men kan ju ge en bild av den här lite kufiska personen som förmodligen haft en tidig relation till Knut Kinberg.

Anders A

Anders A

  SVAR 2014-03-24 16:05

Jag tror att även Aldorph kom från Danmark kanske Tyskland.

Eftersom han hnadlade med importerade varor så hade han nog sin kontakter

Anita

  SVAR 2014-03-24 16:27

Tack för alla mycket intressanta inlägg, nu är vi betydligt klokare men huvudfrågan är fortfarande olöst. Vad tror du Arne om att Holger Areschoug som ägde fastigheten iSimrishamn Rotan 1 nr 3 som låg alldeles intill Kyrkan. I Fastigheten bodde som Ibm Hans Areschoug, Nils Cimberg, Christopher Aldorph, Knut Michell Kinberg, Lars Svensson Kinberg. Kan det varit ett handelshus och dom arbetade tillsammans i samma företag. 

Vi har kontakt med Österlens Museeum och fått en del information, men det finns säkert mycket mer att hämta där.

Örjan

 

  SVAR 2014-03-24 17:14

Det kommer till lite pusselbitar efterhand. Vi vet nu att den här trion, Aldorph, Knut- och Lars Kinberg drev gemensam? handelsverksamhet i en fastighet ägd av en Areskoug. Sedan kan man notera att den här trion "sprängdes" ungefär samtidig och alla tre flyttade från staden. När var det den här fastigheten brann ner?  Kan det här "handelshuset" på något sätt råkat i konflikt med den mäktiga Areskougklanen? Märkligt att det inte skall dyka upp någon ledtråd till de här tre gubbarnas härkomst.

Väntar på att Gudrun ev. kan ha hittat någon Aldorph på Bornholm eller på den danska sidan.

Anders A

 

  SVAR 2014-03-24 18:08

Fastigheten Rotan 1 nr 3 brann inte upp 1741 men Knut har flyttat 1739 till  Rotan 2 nr26 och Lars bor på Rotan 4 nr 11. 1740 när Chrisopher A gifter sig med änkan Anna har jag ingen uppgift om men 1742 är Christopher inte kvar på Rotan 1 nr 3 och finns troligen på soldatbostället om han då är soldat. 

Örjan

  SVAR 2014-03-24 18:33

Örjan!

2/4 1740 vigs Christopher Aldorph med änkan Anna Andersdotter Paradis.

Men nu något lite nytt!   i Gladsax  Cl:2  dyker både Christopher och Anna Paradis upp  ett par gånger somm fadder o dopvittnen.  1742  23/17.  1746  26/20.  1749  29/23.  Det verkar som om dom då bor i Simrishamn.

Då bör dom väl finnas även i Simrishamn som dopvittnen?

Anders A

  SVAR 2014-03-24 20:25

Äntligen lite goda nyheter. Då vet vi att Christopher var på plats i Gladsax 1742-11-04, 1746-03-16 och Anna 1749-07-18. Men varför heter hon inte Aldorph i efternamn när hon gifte sig 1740-04-02 i Simrishamn. Om Christopher är soldat kan då springa på dop 1742 och 1746?

Örjan 

  SVAR 2014-03-24 20:41

I Gladsax finns en Aldorph i manalslängden 1744. Det finns extra noteringar i marginalen kan någon läsa detta?

Örjan

  SVAR 2014-03-24 21:05

Han fick ju avsked från det militära redan efter ett år, 1743!   Jag hittar inte honom i mantalslängderna i Simrishamn, så då har han och hustrun hamnat i Gladsax!  Nej, jag tror att hustrun behåller namnet Paradis livet ut. Så då får vi väl kolla Gladsax lite extra. Men jag fick för mig att i Gladsax Cl:2 29/3  1749, stod Anna Paradis från Simrishamn? Men det kan ev. betyda att hon var född där.

Anders A

  SVAR 2014-03-24 21:32

Hör inte marginaltexten till sidan 24 istället för 16 där Christopher finns?

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 2 / sid 1742 (AID: v173108.b2.s1742, NAD: SE/LLA/13109)

  SVAR 2014-03-24 21:33

Åh, jag kanske är på fel år förresten
Var ser man årtalen i mantalslängden?

  SVAR 2014-03-24 21:37

Svårläst

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 5 / sid 1744 (AID: v173108.b5.s1744, NAD: SE/LLA/13109)Klicka för en större bild

2014-03-24_v173108.b5.s1744.jpg
  SVAR 2014-03-24 21:41

Är det han som står ovanför Winberg här med eller?

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 8 / sid 1747 (AID: v173108.b8.s1747, NAD: SE/LLA/13109)

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 11 / sid 1748 (AID: v173108.b11.s1748, NAD: SE/LLA/13109)

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 14 / sid 1749 (AID: v173108.b14.s1749, NAD: SE/LLA/13109) Näe, om det står Aldorf ovanför Winberg så liknar förnamnet mest Nils tycker jag. :P

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 17 / sid 1750 (AID: v173108.b17.s1750, NAD: SE/LLA/13109) och här har det blivit ett annat namn ovanför Winberg

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 20 / sid 1753 (AID: v173108.b20.s1753, NAD: SE/LLA/13109) I No 22 står det Nils Christoffersson och dotter där? Barn och barnbarn eller ingen koppling? Tycker bara att Christoffer verkar vara ett ovanligt namn här

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 23 / sid 1754 (AID: v173108.b23.s1754, NAD: SE/LLA/13109)

  SVAR 2014-03-24 21:43

Christopher Aldorph finns:

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 2/sid 1742, Bild 5/sid 1744, Bild 14/sid 1749 AD

Anders Kan du läsa marginalanteckningarna.

Örjan

  SVAR 2014-03-24 21:58

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 5 / sid 1744 (AID: v173108.b5.s1744, NAD: SE/LLA/13109)
Står det inte tiggerskan i vänsterkanten?

  SVAR 2014-03-24 22:02

Gladsax MTL:1 (1742-1830) Bild 2 / sid 1742 (AID: v173108.b2.s1742, NAD: SE/LLA/13109)

Vid No5 står det väl brukad av Christopher Aldorph
och No22 står han med dräng, hustru och piga

  SVAR 2014-03-24 22:34

Går vi sedan till bild 14 sid. 1749 så finns han här, med text i högermarginalen, tror att det bl.a. står utfattig.  Sedan har jag inte hittat honom framåt i mantalslängderna. Antingen har han flyttat eller så har han hamnat på fattighuset.  Och han är knappt 40 år gammal!  Var hustrun tagit vägen är oklart, hittade inte henne i den senaste mantalslängden. Hon finns antagligen hos något av sina 7 barn!?  Så det verkar inte ha gått så värst bra för Knuts f.d. kompanjon! Tror fortfarande att  Christopher och Knut var bekanta sedan Malmötiden, och att Christophers föräldrar kom, antingen från Tyskland eller Danmark. Aldorph är def. inget svenskt namn! Sedan är det frågan om deras föräldrar också var bekanta med varandra?  Örjan, kan du ställa upp på de tankegångarna.

Anders A

  SVAR 2014-03-25 07:02

Absolut det verkar tänkbart. På sidan 14 så står det utfattig men det står också artelleri och det ser ut som han bor hos Ryttaren Rosenström. Vem är nu detta är det adel? I bland ligger lösningen närmare än man tror. Kan Anders B hjälpa oss med marginalläsnigen.På sidan 5 finns Ryttaren Olof Winberg vem är det i det här sammanhanget.

Örjan

  SVAR 2014-03-25 07:32

Men då stämmer det ju att det sod i födelsen där Anna var fadder att hon bodde i Simrishamn så då bor de inte tillsammans .

Där var väl något av barnen som bodde i Simrishamn.

Det blir att leta i dödböcker i kringliggande församlingar eller vad säger du Anders A.

Anita

  SVAR 2014-03-25 07:59

Har sökt och hittat Rosenström i AD Sökbara register vigda där finns massor av Rosenström. Det står inget förnamn i Gladsax men det verkar vara en riktig militärsläkt.

Vigda Lars Rosenström+Elisabet Pärsdotter artilleriet Malmö garnisonsförsamling 1738-10-14

Nils Rosenström+Elna Rasmusdotter artilleriet Malmö garnisonsförsamling 1748-12-28

Jöns Rosenström+Christina Söderström kungliga husarregementet Malmö garnisionsförsamling 1789-05-03 

Örjan

  SVAR 2014-03-25 11:51

Härligt att vi fått korn på Aldorph i Gladsax! Lite läsövningar:

I mtl 1742 och 1744 bor dom i Carlaby i ett onumrerat gatehus ("on ghs"). Ingen notering i marginalen 1742 (uppgifterna gäller 3 nov 1741 då Aldorph ännu inte tagit värvning som ryttare) men 1744 står "Man hantlangare under artilleriestaten i Stockholm, hustrun tiggerska". Det var alltså till artilleriet han begav sig när han tog avsked från ryttaretjänsten.

I mtl 1749 dyker de upp i ett onumrerat gatehus sist under Gladsax by. "Man g[amma]l och afskedat artillerist samt utfattig"

Det är alltså verkligen inget välbärgat hem detta. Kan ändå branden 1741 i Simrishamn ha slagit undan fötterna för familjen och tvingat Aldorph att gå in i militien. Nu fick vi också en förklaring till att styvsonen Holger hamnade i Stockholm.

Att familjen står i anslutning till ett par ryttare i mantalslängden betyder troligen inte något speciellt.

  SVAR 2014-03-25 11:53

Vad blir summan av det hela? Det verkar som om denne Aldorph är något av en "främmande fågel", namnet har inte skymtat i något annat sammanhang, i varje fall inte i Österlenförsamlingarna. Det går väl att hitta både hans och Anna Paradis dödsnotis, men det ger väl inte något. Om det överhuvudtaget sedan finns någon bouppteckning efter Aldorph som skulle kunna ge något är väl tveksamt. Intressant är, som Örjan för fram, om den här Rosenström kan vara en tidigare bekant till Aldorph, med ev. anknytning till Malmö. Och att det skulle kunna hittas en koppling till namnet Aldorph och Knuts föräldrar.

Ett stort bekymmer i det här letandet efter Knuts anor är, enl min enkla mening, att det inte gått att härleda Knuts och Lars Kinbergs släktrelation. Har det egentligen lagts ner något "krut" på detta?  Alla är väl överens om att namnet Kinberg inte var etablerat i Skåne omkring 1700.  Men, okej, spåret Aldorph är väl inte kört i botten, han kan ju inte ha dykt upp från ingenstans!
Anders A

  SVAR 2014-03-25 12:17

Ja, något hände efter det att änkan Anna Paradis gifte sig med Aldorph. Hon borde ju inte gått lottslös från det förmögna Areskougshemmet? Går det inte att utläsa något mer i bouppteckningen? Där framgår ju bl.a. att släkten Areskoug blev förmyndare för barnen! Hur skall man tolka det? Att Aldorph på ett eller annat sätt blev avpolleterad och änkan miste sin arvsrätt?  Och att Aldorph härefter blev militär och gjorde en vända i Stockholm?  Men det ger inget besked om Christpher Aldorphs liv före det han kom till Simrishamn.

Anders A

  SVAR 2014-03-25 12:26

Att den avlidnes släktingar blir förmyndare är "standard procedure".

För den som orkar och har tid är den naturliga fortsättningen att kolla om det finns rullor för artilleriet i Stockholm för åren 1743-1749. Där kanske man får både ålder och födelseplats för Aldorph!

  SVAR 2014-03-25 13:08

Vid äktenskapet med Anna Paradis fick ju Aldorph "överta" en barnaskara på 7 barn födda mellan 1721-36. Var finns familjen redovisat med dessa barn? Flyttad familjen till Stockholm?  Det finns inga barn redovisade i mantalslängderna i Gladsax!

Ett spår efter Aldorph (Aldorf)  är ju en syster? Anna-Maja, som gifter sig 1736 i Ö. Sönnarslöv med Hans Roos. Om det nu ev. går att spåra henne bakåt?

Arkiv Digital har ju ett sökbart register med bl.a. vigslar. De enda Aldorfare som dyker upp här är just Kristoffer och Anna-Maja Aldorf.

Anders A

  SVAR 2014-03-25 13:22

Anders A! Jag skrev 24/3 14:54 bl a följande om barnen till den änkan Anna Andersson Paradis:

…Rådman Lorenz Meijer tager sig förmynderskapet för sönerna Johannes och Holger Areschoug,
Christian Pletz för äldsta dottern Jungfru Dorothea Catarina Areschoug,
Holger Areschoug för döttrarna Anna Greta Areschoug och Caisa Areschoug,
Carl Areschoug för dottern Susanna Areschoug och sonen Lars Areschoug...

Detta innebär med stor sannolikhet att barnen hamnat hos respektive förmyndare.
(Och intressant är t ex att äldsta barnen INTE tas hand om någon Areschoug).

Samtidigt finns barnens moder kvar i närheten. Och är naturligtvis fortsatt intresserad
av att på olika sätt stödja sina barn... På den tiden fanns inte nutidens "skyddsnät".
Och samtidigt påverkades många av storbranden sommaren 1741. Och samma sommar
beslöt sig rikets (Sveriges) makthavare för att förklara krig mot Ryssland. Sverige anföll...

F ö anser jag att man kan tolka BoU så att änkan definitivt fick en rejäl av arvet.
Men, samtidigt hade hon många barn - som hon nog ville fortsätta stödja...

Mvh
/Arne Thornberg

 

  SVAR 2014-03-25 13:38

Inte för att jag tror det leder vidare, men följande har Österlens släktforskare tagit fram om tullskrivaren Roos.  Född 1711 i Lund. Antagen till tullverket 1735 som tullskrivare i Simrishamn (hade bl.a. uppgifter att tillse att importerade varor erlades med tull). 1740 tullskrivare i Lund. 1743 transporterad till Helsingborg, 1751-57 ordinarie tullinspektör där. 1762 pensionerad med 200 daler i årlig pension. Död 1764 i Helsingborg. Gift 1736 i Ö. Sönnarslöv med Maja Aldorf (Oldorph)  Barn: Hans Henrich f. 1738 i Simrishamn. Jacob f. 1739 i Simrishamn. Jöns f. 1741 i Lund. Gertrud Elisabet f. 1743 i Helsingborg.

Frågan skulle i så fall vara om man någonstans kan hitta fler uppgifter om Maja Aldorf? Hon dog förmodligen i Helsingborg, kan det ev. finnas en bouppteckn med uppgifter ?

Anders A

  SVAR 2014-03-25 14:07

Alla omyndiga barn fick en förmyndare om fadern dog, men det betyder inte att de fysiskt togs om hand av sin förmyndare. Meningen med förmyndarna var att barnens arv efter den döde fadern skulle säkras och inte t ex förskingras av en styvfader. Därför hade förmyndarna barnens arv hos sig i form av så kallat "barngods" och det var naturligt att det var faderns släktingar som fick denna uppgift.

Christopher Aldorph gjorde alltså inte med automatik något klipp genom att gifta sig med Areschougs änka! Hennes arv borde han dock haft kontroll över, eftersom han genom äktenskapet blev hennes förmyndare. Kvinnor var ju endast myndiga som änkor vid denna tid.

När det gäller mantalslängden ska man komma ihåg att detta är skattelängder, inte någon fullständig folkräkning. Minderåriga barn nämns oftast inte, barnen blev skattepliktiga först vid 16 års ålder. Även äldre som av någon anledning blev skattebefriade kan vara utelämnade i mantalslängden, även om de bodde i socknen. Ju tidigare längder, desto större risk att personer saknas på detta sätt.

  SVAR 2014-03-25 14:11

Här kommer Hans Roos dödsnotis 1764-10-28.

ÖrjanKlicka för en större bild

2014-03-25_Hans_Roos_Helsingborgs-stadsfoersamling-(Maria)-FI-2-1751-1818-Bild-60-sid-54.jpg
  SVAR 2014-03-25 14:36

Här är Christopher Ahldorph ur Artilleriregementets rulla för 1744!

Ålder 32 år och 7 månader, i tjänst 7 månader, född i Skåne, är gift och är urmakare! "Siuk i staden" är noterat.

Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1681 (1744-1744) Bild 3970 (AID: v482219a.b3970, NAD: SE/KrA/0023)Klicka för en större bild

2014-03-25_ahldorf_artillerireg_gmr_1744.JPG
  SVAR 2014-03-25 14:43

Hur som helst. Aldorph synes inte ha förvaltat hustruns arv på bästa sätt! Hur det stod till med hans handelsverksamhet vid giftermålet är ju oklart. Men när han ganska tidigt noteras som utfattig kan man väl anta att hustruns släkt gripit in på ett eller annat sätt som förmyndare för barnen.

Christophers syster Anna-Maja gifte sig 28/12 1836 i Ö. Sönnarslöv med tullskrivaren Hans Roos. Roos var då 25 år gammal, man kan anta att hustrun var några år yngre, född omkr. 1715. Det har väl tidigare gått att fastställa att Christopher var ungefär jämngammal med Knut Kinberg d.v.s. född omkring 1715.  Anna-Maja noteras som jungfru på Maltesholms slott.  En förflugen tanke,  kan det vara så att fadern också hade någon slags befattning vid slottet och skall sökas här?

Anders A

  SVAR 2014-03-25 14:45

Tack Anders Berg för bra förtydligande! :-)

Mitt eget inlägg, 13:22 idag 25/3, var förhastat. Ursäkta. Betr förmyndarna för äldsta barnen till änkan Anna Andersdotter Paradis så fanns, naturligtvis,
stark släktkoppling även där. Äldsta sönerna, Johannes och Holger, fick som förmyndare sin "farbror" Lorenz Meijer g m deras faster Barbro Areschoug.
(Som hastigast kollade jag f ö BoU efter Lorenz Meijer. Det verkar som att Johannes Areschoug var med bland arvtagare om det stora arvet [även] där).
/Arne

  SVAR 2014-03-25 14:47

Se på ---! Urmakare! 

Anders A

  SVAR 2014-03-25 15:06

Anna Maria Alldorph är född ca 1706 hon finns i husförhör Helsingborg Maria Al:1 1709-1774 bild 151/sid 329 där är hon 68 år

Anita

  SVAR 2014-03-25 15:35

Tack vare Anders B:s inlägg så klarnar bilden av Cristopher Aldorph. Född ca 1712, jämngammal med Knut. Med notering: Sjuk.  Vad sjuk innebär i det här fallet kan ju vara att han måste lämna det militära. Sjuk på den tiden var det inte nådigt att bli, då var det inte långt till fattighuset om det inte fanns någon familj som stöttade. Och Areskougarna såg väl som sin främsta uppgift att sörja för Hans Areskougs barn.

Kollade som hastigast födelseboken i Ö. Sönnarslöv, men ingen Aldorf där!

Anders A

  SVAR 2014-03-25 17:00

Då blir det (som vanligt) ytterligare lite frågor och spekulationer. Tullskrivaren Roos kom till Simrishamn 1735, gifte sig året därpå i Ö. Sönnarslöv. Tänkbart är att han träffade sin tillkommande i Simrishamn, hennes bror Christopher bodde ju här. Och nu visar det sig plötsligt att han var urmakare! Det kallar man sig väl inte utan vidare? Var gick han i lära? Mycket talar väl för att urmakaregesällerna Knut och Christopher kände varandra från Malmötiden.  Kan fam. Aldorph ha flyttat till Malmö från Tyskland/Danmark med en son som då var utbildad urmakare? Sedan hamnade de båda ungefär samtidigt? i Simrishamn. Praktiserade de överhuvudtaget urmakaryrket i Simrishamn? Började de, trion Knut, Lars och Christopher, istället att syssla med importerade kramvaror?  De står ju alla tre noterade som handelsmän. Urmakaryrket verkade i vart fall inte vara någon bra födkrok i Simrishamn!  Av de här tre kompanjonerna verkar Knut ha klarat sig bäst, med någon kontakt som "krattade manegen" fram till klockarejobbet i Ullstorp.  En fråga är, var Knuts och Christophers resp. föräldrar bekanta med varandra?  Om inte i Malmö, var kan vi i annat fall tänka oss träffa på Christopher Aldorf och hans syster Anna.Maja?

Anders A

 

  SVAR 2014-03-25 17:10

Anna-Maja, var det ett namn som man döpte döttrarna till i Tyskland resp. Danmark?

Anders A

  SVAR 2014-03-25 17:26

Får väl snart be om ursäkt för alla inlägg!  Men det var ju så att under gesälltiden. och det gällde väl förmodligen också urmakarelärlingar, att det mer eller mindre i skråordningen var krav på s.k. gesällvandringar där man hos olika mästare skulle tillgodogöra sig nya kunskaper och rön i sitt yrke.  Det är väl inte alltför långsökt att tänka sig att Knut och Christoper kan ha träffats vid ett sådant tillfälle?

Anders A

  SVAR 2014-03-25 17:59

Det är ju väl känt att de här gesällvandingarna kunde bära långväga bort. Och betr. urmakare var det väl så att det var ganska glest mellan den tidens urmakarmästare. Jag vet faktikt inte hur det var i Skånestäderna. I vilka städer var urmakarskrået etablerat?

Nu lovar jag att inte återkomma med inlägg på en stund.

Anders A

  SVAR 2014-03-25 18:01

Jag har en bild på personalen på Maltesholms Slott.Anna Maja Aldorfs föräldrar kan varit anstälda på slottet och bodde i personalbostaden tillsammans med dottern AnnaI. I vigselnotisen står det Anna Maja Aldorf på Maltesholn inte från Maltesholm. Kan någon läsa personerna så att vi inte missar något.

ÖrjanKlicka för en större bild

2014-03-25_Aldorfs_foeraeldrar_oestra-Soennarsloev-MTL-1-1742-1800-Bild-3-sid-1742.jpg
  SVAR 2014-03-25 20:07

Är Altdorf en ort eller vad?
Var det därifrån de kom?

Bland planscherna står det under Tyskland
men enligt Wiki är det en stad i Schweiz

Åh, det finns Altdorf bei Nürnberg också :)Klicka för en större bild

2014-03-25_Altdorf.jpg
  SVAR 2014-03-25 20:27

Örjan, inga namn som ser intressanta ut på Maltesholm 1742, tyvärr.

  SVAR 2014-03-25 20:39

Hej Siv! Jag har också kollat på var ev. namnet kom ifrån och har hittat det samma som du. Men jag höll på att missa  vad Anders B skrev i sitt förra inlägg: Urmakare, född i Skåne. Så det är i Skåne och ingen annan stans vi skall söka efter Christophers födelseort. Sedan det här om handelsman/urmakare i Simrishamn. Vad jag förstått så importerades de flesta klockor från Tyskland vid den här tiden, och då bedrev väl urmakaren också någon typ av handelsverksamhet?  Sedan är det klart dokumenterat att Aldorph i mars 1736 erhöll burskap i Simrishamn för handelsverksamhet, var då vad som framkommit redan urmakare. Hur var det med Knut o. Lars,  är det dokumenterat när och för vad de erhöll burskap?

Örjan!  jag hittar inget om någon Aldorph på Maltesholm!  Anna-Maja var ju vid denna tid gift och hade väl lämnat orten.

Anders A

 

  SVAR 2014-03-25 22:01

Jag vill påminna om att Knut Michelsson Kinberg som var urmakare i Simrishamn flyttade 1744 till Ullstorp och fick tjänsten som Klockare i Ullstorp och Bollerup. Knut avveklade sin verksamhet i Simrishamn, verkstad och verktyg eller sålde den till sin vän Christopher Aldorph som då kallade sig urmakare, men det gick inte så bra han var ju inte utbildad till urmakar som Knut var under åtta år i Malmö.Christopher blev ju också "sjuk i staden" och då var det inte lätt att försörja sig och hustrun.

Någon tidigare kontakt mellan Knut ochChristopher eller deras föräldrar måst ha förekommit. Man sitter inte i Malmö och söker jobb i Simrishamn med en alldeles okänd person. Någon telefon fanns ju inte heller på den tiden.

Örjan 

  SVAR 2014-03-26 11:13

Christopher Ahldorph var alltså "sjuk i staden" (Stockholm) den 28 september 1744, och i GMR 1749 får vi reda på att han fått "Kongl. Krigz Collegii afskied" 31 oktober 1745 (se bild). Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1684 (1748-1748) Bild 3880 (AID: v482222.b3880, NAD: SE/KrA/0023)

Vi söker nu efter föräldrar till

  1. Anna Maria född ca 1706 (tidigast belagd som jungfru 1736 på Maltesholm)
  2. Christopher född ca 1712 (kanske februari 1712) i Skåne, tidigast belagd när han får burskap som kramhandlare i Simrishamn 3 mars 1736


Klicka för en större bild

2014-03-26_ahldorf_artillerireg_gmr_1749.JPG
  SVAR 2014-03-26 19:06

Anita hittade ju Anna Maria (Maja) Aldorph boende i Helsingborg, (Maria) som änka 1774, 68 år gammal. Tullinspektören Hans Roos dog här 1764. Jag trodde jag skulle hitta Anna Marias dödsnotis i dödboken för Maria församl., jag följde den till 1789, men hittade henne inte (kan ha missat)  Hon kan ev. ha flyttat till något barn på gamla dar. De flesta barnen föddes i Simrishamn, men jag vet inte vart dom tog vägen. Och det är väl föga troligt att det skulle ge någon ny ledtråd. En bouppteckning efter Anna Maria kunde kanske ha gett något. Frågan är var i Skåne syskonen Aldorph först dök upp. Själv skulle jag gissa på Malmö. och att Knut och Christopher träffades där. Men jag klarar inte av att läsa födelsboken omkr, 1712 i St. Petri.  Var det här Knut och Grundh höll till?

Anders A

  SVAR 2014-03-27 10:57

Betr. Knut o. Christopher, och lite med facit i hand, tror jag att det var Knut som från början hade högst social status av de båda. Det syns vid dopen och där närvarande faddrar o. dopvittnen. Det var Knut som hade, vad man kan se, den mest gedigna utbildningen.  Sedan, betr. dopvittnen, har jag    för mig att Knuts hustru genomgående står antecknad som Christina Nordblad?  I en dopnotis,  Simrishamn Cl:l 62/115 finns som dopvittne Stina Kinberg, men det måste väl vara Knuts hustru som avses.  Har sedan en känsla av att Christopher Aldorf i första hand skall sökas i Malmö, där St Petri födelsebok måste kollas av någon som klarar av att läsa texten. Det är ju åren kring 1712 som är viktiga både när det gäller Knut och hans kompis.

Anders A

  SVAR 2014-03-27 11:30

Det finns personregister till i stort sett alla kyrkböcker i Malmös församlingar. De är fotade av Arkiv Digital.

  SVAR 2014-08-24 19:30

Hej!

Är ni redo för lite spännande nyheter:)

Jag tror mig nämligen veta var Christopher Aldorf kommer från och vem som är hans föräldrar.

Ja, det är väl bara att köra på.

Klockaren Knut Andersson i Fru Alstad vigs i Fru Alstad 1703-12-02 med Margaretha Christophersdotter Bötcher född c:a 1670 i Malmö. Hon avlider 1718 och efterlämnar två barn;

dottern Anna Maria född 1705-03-20 i Fru Alstad

sonen Christopher född 1711-12-11 i Fru Alstad

Alstad på tyska, ja ni fattar....

Spännande också att det var i grannsocknen Västra Alstad som Knut Kinberg spred sin vildhavre:)

/Paul

  SVAR 2014-08-24 21:03

Bravo Paul

Det måste  ju vara  bevis  att Knut och Christopher har känt varandra tidigare kanske ävven föräldrarna kände varandra

då får man kanske söka i grannförsamlingarna

Anita

  SVAR 2014-08-24 21:42

Ett uppslag att nysta vidare på:

 

Efter klockare Knut Andersson tillträder en Michael Olthin tjänsten som klockare vid Västra och Fru Alstads socknar. Han blir gift 1727 i Fru Alstad med änkan Elna Knutsdotter. Han tituleras "studios ehreborne vehlactade karll" vid vigseln så han bör ju finnas med i en matrikel någonstans, kanske Lunds Universitet? Han dör 1752 i Arrie och är beräknat född 1688.

Det intressanta här är då dels vem är han? Men det är kanske än mer intressant vem är hon?

Klockare Knut Andersson var först gift med en Marna Sörensdotter född c:a 1644 som lämnar in 1702 i Fru Alstad. (Vad var det nu Sara Catharina Öhrbergs moder hette? Elena Sörensdotter - en syster?) I några mantalslängder omkring år 1700 nämns att Knut Andersson har en dotter Elna född c:a 1685, men någon vigsel för henne har inte påträffats i Fru Alstad.

Nu över till min teori.

1. Dottern Elna kanske lämnar hemmet i samband med att fadern gifter om sig.

2. Hon blir gift någonstans - eller hellre (för att kopplingen till Christopher Aldorf ska vara ensidig d.v.s. enbart genom mödernet) - blir ställd i grossess  å okänd ort och framföder där sonen Knut.

3. När så Knut Anderssons andra hustru avlider 1718 sker ett närmande mellan far och dotter som efter några år kommer hem till Fru Alstad med sin lille son Knut.

4. Knut söker någon som kan ta över klockaresysslan och då blir Michael Olthin ett perfekt parti för hans dotter "enkan" (ja, ta det med en nypa salt) Elna,

5. Därmed har vi en relativ förklaring till Knut (Mickelsson) Kinberg.

/Paul

  SVAR 2014-08-24 22:34

Bravo Paul!

Mycket intressant. Det skulle i så fall också ge en "förklaring" till varför Knut Kinbergs förmenta dotter ("snedsteg") år 1735 fick namnet Elna. Efter farmor...
Förslagsvis bör domkapitlets handlingar för Fru Alstad vid den tiden granskas. Där kanske finns ytterligare klarlägganden...

F ö gifte klockare Knut Andersson på nytt om sig år 1719 12/8 (AID: v109331a.b560.s52). När lämnade han sin klockartjänst?

/Arne

 

 

  SVAR 2014-08-24 23:25

Ytterligare ett par pusselbitar:

 

Knut Andersson och Marna Sörensdotter har ytterligare två döttrar:

Karna född c:a 1680 gm Mattis Jespersson i Fru Alstad 1699. Paret bor något år kvar i Fru Alstad och får barn där pigan Elna Knutsdotter är vittne. Sedan c:a 1705 flyttar paret till Ugglarp Nr 5 i Anderslöv (kyrkobok saknas där) där man stannar till c:a 1715 för att sedan återvända till Fru Alstads socken och Domme by där man får ytterligare ett par barn utan att någon tänkbar Elna Knutsdotter närvarar.

Ingar född c:a 1690 gm korpral Jöns Mörck i Fru Alstad 1714. Paret bor kvar i Fru Alstad och får ett antal barn, men ingen Elna Knutsdotter närvarar vid dopen (däremot ofta Karna Mattis Jespers och vice versa). Vid något dop omkring 1720 medverkar även en piga Anna Maria. Vem kan det vara? Jag menar att det är moderns halvsyster Anna Maria Aldorf. Paret lämnar Fru Alstad c:a 1722 för att därefter bosätta sig i Arrie där ytterligare barn föds. Arrie, där konstigt nog Michael Olthin som blev gift med "enkan" Elna Knutsdotter 1727 i Fru Alstad avlider 1752. Slumpen? Tror inte det.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies