genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Karlsson, Astrid Hillevi, Malmö Caroli, född 191909172014-01-24 22:08

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=49534
2014-01-23 19:28 

Vad står i anm. kol. mer än Wetterling. Längst ner på sidan
  SVAR 2014-01-23 19:30

  SVAR 2014-01-24 10:05

s. 157 i födelseboken. Jag har försökt tolka det men inte kommit på vad det betyder.  Trodde det hade någon koppling till församlingsboken s 218 ,  s 238=Jerusalem XIII (1914-1919 resp. 1919-1925) och sen Nils s 111 (1917-1928).

Jag tittade på adresserna: Grönegatan och V. Dalgatan. V. Dalgatan och Ö. Dalgatan var riktig slum. Gatorna försvann i slutet av 50 talet/början 60-talet när man förlängde Drottningatan. Alice Lyttkens har i första delen av sina memoarer beskrivit fattigdomen i bl a Dalgatorna. Hennes far Dr. Cronquist hjälpte de fattiga i Malmö.

 

Eva M

  SVAR 2014-01-24 10:26

Intressant info. jag fick. Anledningen till min fråga är att jag följer en Wetterling som gifter sig med Astrid Hillevi 1943. När jag då fann namnet Wetterling vid hennes födelse så undrade jag om det fans en kontakt redan då.
  SVAR 2014-01-24 11:10

Nu när du säger det. Det ser ut som anmärkningen är skriven av någon annan än den som skrev in födelsen.

 Var gifte de sig?

Eva M

  SVAR 2014-01-24 13:19

Vet inte, AD har inte böckerna från 1943. Har följt Astrids mamma som är omgift och bor I Malmö,Hästhagen,-24, sen hittar jag inte mer där. Jag förstår din tanke men kn inte gissa vad han skulle skrivit.
  SVAR 2014-01-24 20:45

Det står nog Augustenfrid 22 b som låg i Östra Förstadens ytterområde vid Lundavägen och som tillhörde Caroli förs. Tidigare stadsäga 55.

Eva M

  SVAR 2014-01-24 22:08

Tack Eva, men hittade inget ikväll, fär leta vid ett senare tillfälle.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies