genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Ersson Malmlöf, Erik, Stockholm, född 17882014-01-07 16:09

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=49141
2014-01-04 23:33 

Letar efter när familjen tar namnet Malmlöf.Familjen flyttar 1834 till Lovö (Brännkyrka husförhör AI:9 1831-1835 sid 7.) då heter de bara Ersson. I Brännkyrka A:1 13 (1851-1855)s.269 heter de Malmlöf Ersson helt plötsligt. (Vet en massa om dessa se tidigare tråd om Fanny Malmlöf) är bara de här åren och när namnet Malmlöf läggs till som jag är nyfiken på.
  SVAR 2014-01-05 11:11

Hej!  Du vill alltså veta var och när Eric Ersson blev antagen som skomakarlärling och när han sedan som gesäll tog namnet Malmlöf? Lärling blev han vid ca 14 års ålder och gesäll vid 20-22 års ålder, sedan var det fritt ram för honom att välja ett lämpligt "hantverkarnamn", svårare än så var det inte. Så här gjorde man vid den här tiden det var nästan en regel att man som yrkesutövare bytte ut sitt "sonnamn", man ville helt enkel profilera sig med ett "eget" namn som avvek från ex.vis Ersson (Ericsson) , som hundratals andra bar. Sedan var det upp till var och en av barnen att kalla sig, i detta fall. Ersson/Ersdotter- eller Malmlöf.

Anders A

  SVAR 2014-01-05 11:35

Vid den här tiden var det också så att de flesta yrken sorterades in under skråväsendet och det var i städerna skråämbetena fanns, det fanns inte fri etableringsrätt för en hantverkare. Undantag fanns för vissa kategorier på landsbygden, som ex.vis smeder, sockenskräddare och sockenskomakare. År 1846 blev det fri etableringsrätt för yrkesutövare. Det är möjligt att Ersson fanns i Skrårullorna" och skomakarskrået fanns i det här fallet i Stockholm. Så det var kanske här Eric Ersson lärde till skomakare.  Läs gärna mer på nätet om skråväsendet.

Anders A

  SVAR 2014-01-05 18:46

Ok bra ide där Anders. Det är bara det att hela familjen, dvs Min erik erson + föräldrar  och syskon tar sig namnet. pappa Ersson född 1888 är inte skomakare. Frågan är bara när. De flyttar till Lovö kan inte hitta dem där.

  SVAR 2014-01-05 18:46

  SVAR 2014-01-05 20:01

Han finn si Solna Ala:13b 1837-1843 bild 830/sid 287 står han som Malmlöf

i Skå Al:6 1835-1840 bild 2000/sid 191 står en anteckning att han kallar sig Malmlöf

Anita

  SVAR 2014-01-05 20:17

Lovö AI:13 (1830-1835) Bild 2610 / sid 257 (AID: v87921.b2610.s257, NAD: SE/SSA/1532)Klicka för en större bild

2014-01-05_v87921.b2610.s257.jpg
  SVAR 2014-01-05 20:56

Ok så här emellan lovö och Skå tar han sig namnet malmlöf. men min Erik dvs sonen född 1823 flyttar till Stockholm 1835 enligt AI:13 sid 257. kan det vara som Anders tror att sonen Erik tar sig namnet i samband med någon lärlingstid, han är 12 år när han flyttar 

  SVAR 2014-01-05 22:16

Har du kollat om där finns någon bouppteckning efter Erik Ersson Malmlöf f. 1823

Anita

  SVAR 2014-01-05 22:52

Han dog på fattighuset i Södertälje tror ej det finns någon sådan.
  SVAR 2014-01-05 23:00

Det är nog en bra ide att kolla ev. bouppteckning efter Erik f. 1823.

Erik f. 1823 flyttar till Stockholm 1835, 12 år gammal. Det hände att man började en lärlingsutbildning så pass tidigt.  Betr. den här namnförbistringen.  När Erik f. 123 står fadern Erik Ersson noterad som statdräng,det är ju möjligt att han "sadlade om" till ett hantverksyrke och i samband med detta tog namnet Malmlöf, det kan jag inte tro att det fanns något hinder för. Fast jag kan inte på rak arm påminna mig ha träffat på någon som bytt namn på gamla dar, (någon som kan kommentera detta?) Om det var så  var det i sin ordning att sonen också fick namnet.

Anders A

  SVAR 2014-01-05 23:58

Ännu mer om namnskick på 1800 talet (har läst på lite)  1901 kom en förordning som där det stadgades att man måste ansöka om ta sig ett nytt namn. Dessförinnan var det i princip fritt fram att att ta sig ett nytt namn. Man gick till prästen som skrev in det nya namnet i husförhörslängden, förbehåll fanns, man fick inte ta sig ett adligt namn. Sedan fanns det av tradition olika namnskick i stad resp. landbygd. På landsbygden höll man fast vid sina gamla patronymikon, i städerna valde man gärna lite "finare" namn, skillnaden ser man tydligt i husförhörs. och födelselängder i stad resp. landsbygd. Flyttade man till staden och skaffade sig ett nytt arbete, det kunde vara gatsopare eller vad som helst, då var det dags att byta upp sig till ett lite mera stadsmässigt namn. Någon åldersgräns för namnbyte verkar det inte ha funnits.

Anders A

  SVAR 2014-01-06 11:53

 

Skomakarämbetet i Stockholm.

Skomakarämbetet hade vid den här tiden sina lokaler vid slottsbacken nr 6. När skråväsendet upphörde 1846 övertogs hust av Skomakarföreningen och stannade i dess ägo fram till 1906.  Skomakarämbetets arkiv (Stadsarkivet)  omfattar ca tre hyllmeter handlingar under tiden 1645-1880.

I dessa hyllmetrar gömmer sig förmodligen också den skomakarmästare hos vilken Erik gick i lära.  Lärlingen bodde hos mästaren mot kost och logi. Förmodligen finns det en förteckning med adresser på samtliga skomakarmästare med gesäller omkring ca 1840.  Skråväsendet upp hörde 1846 så förmodligen kunde Erik då etablera sig som skomakare var han ville.

Anders A

  SVAR 2014-01-06 13:20

Då kanske "Sveriges skomakarmästare i ord och bild, ett samlings- och minnesverk över svenskt skomakeri jämte personuppgifter ...red.

Knut vWrenby och G. Gottschalk, omakarmästare i ord och bild : ett samlings- och minnesverk över svenskt skomakeri jämte personuppgifter över medlemmarna i Sveriges skomakarmästarförbund / redaktör för textavd. Knut Wrenby, redaktör för den biografiska avd: G. Gottschalk. Stockholm Hansa 1944, 546 s." kan vara till nytta.Sveriges skomakarmästare i ord och bild : ett samlings- och minnesverk över svenskt skomakeri jämte personuppgifter över medlemmarna i Sveriges skomakarmästarförbund / redaktör för textavd. Knut Wrenby, redaktör för den biografiska avd: G. Gottschalk.

Sveriges skomakarmästare i ord och bild : ett samlings- och minnesverk över svenskt skomakeri jämte personuppgifter över medlemmarna i Sveriges skomakarmästarförbund / redaktör för textavd. Knut Wrenby, redaktör för den biografiska avd: G. Gottschalk. .Ulf Hj.

  SVAR 2014-01-06 13:44

När Erik vigdes 9/6 1850 i Katarina var vigselattesten undertecknad av en skomakaremästare G H Lövelius, trol.vis Eriks arbetsgivare. Bostadsadressen vid vigseln var  Stadsträdgårdsgatan 9. Har inte lyckats hitta adressen i husf.h.längderna 1850. Och 31/10 1851 flyttade det nygifta paret till Östertälje.

Anders A

 

  SVAR 2014-01-06 13:57

Det måste väl vara en ren händelse att i inflyttningslängden för Katarina 1831-35, Bl:6  3220/319, finns en skomakare Nils Peter Malmlöf född 20/6 1808 i Malmö.

Anders A

  SVAR 2014-01-06 15:18

Ulf/ vill minnas att den boken bara gäller 1944 men kan ha fel.

Anders/Har dock missat underskriften på vigselattesten. 

Såg den andra malmlöf.

Det är ju ändå så att namnet  tillkommer nånstans mellan 1835 och1850.

brottas med att det inte finns ut och inflyttningslängder på hans  och familjens väg. Letar nu på inflyttade i stockholm 1835...

  SVAR 2014-01-06 15:31

Jag har också letat i inflyttn.längderna för Katarina. Erik flyttade ju 1835 till Stockholm, men det verkar inte som om han hamnade i Katarina!  Enl. vigselattesten var Eriks boendeadress  Stadsträdgårdsgatan 9, har du hittat den i husförhörslängden?  Betr. skomakaren Nils Peter Malmlöf inflyttad till Katarina mellan 1831-35, med adress Svartens gränd nr 18, har du hittat honom i husförhörslängderna?    Stockholm är hopplöst att leta i, tacka vet jag socknarna i Vemmenhögs härad!

Anders A

  SVAR 2014-01-06 15:41

:) ja har hittat stadsträdgårdgatan det är wintertullen men han finns inte där.

får leta var svartens gränd låg då

  SVAR 2014-01-06 16:09

Svartens gata och Svartens gränd låg i närheten av Katarina kyrka.  Varför jag är nyfiken på den här skomakaren Nils Peter Malmlöf f. 20/6 1808 i Malmö och inflyttad till Katarina 1831-35, är för att återknyta till namnet. När man valde ett namn så hade detta ofta anknytning till den ort eller plats där man föddes, och denne skomakaren kom från Malmö!  Har du koll på släkten längre tillbaka?

Anders A

  SVAR 2014-01-06 16:58

En sökning på familysearch efter Malmlöf födda på 1700-talet, ifall att det finns något kul att hämta där (en del är dubletter)

Maria Malmlöf
Spouse
Sweden, Södermanland Church Records, 1604-1900; index 1640-1860
birth:    1794    
residence:    27 November 1831    Nafsta
marriage:    27 November 1831    Dunkers församling, Södermanland, Sweden
spouse:    Peter Olsson

Anders Malmlöf
Sweden, Södermanland Church Records, 1604-1900; index 1640-1860
birth:    1760    
death:    8 Juni 1814    
burial:    14 Juni 1814    Nyköpings Alla Helgona församling, Södermanland, Sweden

Christ Cath Malmlöf
Sweden, Södermanland Church Records, 1604-1900; index 1640-1860
birth:    1770    
death:    7 Januari 1836    
burial:    17 Januari 1836    Nyköpings Alla Helgona församling, Södermanland, Sweden

Anders Malmlöf
Sweden, Södermanland Church Records, 1604-1900; index 1640-1860
birth:    1761    
death:    26 Maj 1836    
burial:    29 Maj 1836    Eskilstuna Klosters församling, Sodermanland, Sweden
residence:    29 Maj 1836    Fattighus

Britta Christina Andersdotter Malmlöf
Sweden Burials, 1649-1920
birth:    1796    
death:    15 Januari 1866    Marie Magdelena, Stockholm, Sweden

Malmlof
Sweden Burials, 1649-1920
birth:    1798    
death:    8 Maj 1816    
burial:    10 Maj 1816    Stockholm, Stockholm, Sweden

Nils Malmlof
Sweden Burials, 1649-1920
birth:    1777    
death:    21 Oktober 1819    
burial:    24 Oktober 1819    Ängelholm, Kristianstad, Sweden

Carl Olof Malmlof
Sweden, Marriages, 1630-1920
birth:    1773    
marriage:    12 Mars 1827    Visby, Gotland, Sweden
spouse:    Brita Maria Weller Wallander

Brita Malmlof
Sweden, Marriages, 1630-1920
birth:    1791    
marriage:    30 Maj 1840    Stockholm, Stockholm, Sweden
spouse:    Carl Olof Nystrom

Ingri Greta Malmlof
Sweden, Baptisms, 1611-1920
birth:    31 Juli 1775    
christening:    2 Augusti 1775    SANKT PETRI FORS., MALMO, MALMOHUS, SWEDEN
residence:    1775    Malmö, Malmöhus, Sweden
father:    Andreas Gororg Malmlof
mother:    Elna Catrina Kock

Anna Catharina Malmlof
Sweden, Baptisms, 1611-1920
birth:    14 November 1777    
christening:    15 November 1777    SANKT PETRI FORS., MALMO, MALMOHUS, SWEDEN
residence:    1777    Malmö, Malmöhus, Sweden
father:    And. Georg Malmlof
mother:    Elna Catharina Kock

Christina Lowisa Malmlof
Sweden, Baptisms, 1611-1920
birth:    31 Augusti 1785    
christening:    31 Augusti 1785    SANKT PETRI FORS., MALMO, MALMOHUS, SWEDEN
residence:    1785    Malmö, Malmöhus, Sweden
father:    Andreas Malmlof
mother:    Elna Catharina Kock

Eric Gustaf Malmlof
Sweden, Baptisms, 1611-1920
birth:    11 Januari 1793    
christening:    14 Januari 1793    OSMO, STOCKHOLM, SWEDEN
residence:    1793    Osmo, Stockholm, Sweden
father:    Eric Malmlof
mother:    Brita Lisa Hultgren

Jonas Fredric Malmlof
Sweden, Baptisms, 1611-1920
birth:    9 Februari 1794    
christening:    9 Februari 1794    OSMO, STOCKHOLM, SWEDEN
residence:    1794    Osmo, Stockholm, Sweden
father:    Eric Malmlof
mother:    Brita Lisa Hullgren

Ingri Greta Malmlof
Sweden, Baptisms, 1611-1920
christening:    2 Augusti 1775    SANKT PETRI FORS , MALMO, MALMOHUS, SWEDEN
father:    Andreas Gororg Malmlof
mother:    Elna Catrina Kock

Anna Catharina Malmlof
Sweden, Baptisms, 1611-1920
christening:    15 November 1777    SANKT PETRI FORS , MALMO, MALMOHUS, SWEDEN
father:    And. Georg Malmlof
mother:    Elna Catharina Kock

Christina Lowisa Malmlof
Sweden, Baptisms, 1611-1920
christening:    31 Augusti 1785    SANKT PETRI FORS , MALMO, MALMOHUS, SWEDEN
father:    Andreas Malmlof
mother:    Elna Catharina Kock

  SVAR 2014-01-06 17:00

Letat igenom svartens gränd/ kejsaren folkräkning 1835 där finns han inte.

erik ärju född stigtomta jag börjar bli lite vimlig här av alla uppslag

  SVAR 2014-01-06 17:50

Nä, det är sannerligen inte lätt att reda ut alla dessa Malmlöfare!  Men det är ju konstigt ändå, i inflyttningslängden Katarina  Bl:6 (1831-35)  3220/319 står att denne skomakare Nils Peter Malmlöf född 20/6 1808 i Malmö, flyttade till Svartens gränd nr 18 i Katarina, då borde han också gå att hitta på den här adressen!

Min förflugna tanke är att Erik, som flyttade till Stocklholm 1835 (enl. husförhörslängd), att han hamnade som lärling hos denne skomakare Malmlöf från Malmö och sedan "övertog" namnet som gesäll. Jag kollade utflyttn-längderna i Katarina 10 år framåt, men hittar ingen Malmlöf utflyttad under den tiden

I Sivs utomordentliga bilder ser man att det fanns Malmlöfare också i Malmö, (vilket inte överraskar)  Men Nils Peter Malmlöf föddes 20/6 1808 i Malmö, Caroli, och föräldrarna hette  Måns Nilsson och Mätta Persdotter. Men visst är det hela lite mysko!

Anders A

  SVAR 2014-01-06 19:00

Jag vet inte om en Christina Maria Malmlöf f. 16/10 1815 i Nyköping har varit på tapeten. Hon finns i Katarina BI:9 (1846-1850).

I Svar är det registerat som utflyttning 1850 under bokstaven M (jag tycker det ser ut som inflyttning?)

Varifrån: Clara Till vem: Ö. Kyrkgatan No 27   (bild 372)

Eva M

Jag vet inte om jag skulle skriva här eller i den andra tråden.

 

 

  SVAR 2014-01-06 19:48

Eva! Det verkar nog som om denna Christina Maria skull kunna platsa i den här samlingen!

Är det någon som har lust att kolla lite på inflyttn.längd  Katarina Bl:9 (1846-1850)  4390/430.  Betr. Erik strax före och efter giftermålet, om det ev. skulle gå att få fram hans olika boendeadresser i Stockholm. Här nämns både Storkyrka och Brännkyrka.  Och vad menas, i detta sammanhang, med att ha kommunicerat? (25/4 1847)

Anders A

  SVAR 2014-01-06 19:54

Är det inte att ha tagit nattvarden? Kommunion är substantivet.

 

Eva M

  SVAR 2014-01-06 19:58

Anders

Att han communicerat 25/4 1847 betyder att han gick till nattvard

Anita

  SVAR 2014-01-06 20:33

i Katarina Al:100 1851-1852 bild 329/sid 651 finns Erik med fru i kvarter Grindsbruk

Anita

 

 

 

 

  SVAR 2014-01-06 21:47

tack Anders nu har jag spårat bak då ha flyttar in i storkyrkoförsam dec 1848 AD BIa:12 (1845-1850 )sid 315 från Skeppsholmen tror jag det står men där är han inte så fast igen. Tack Anita vi har honom efter vigseln 1850.
  SVAR 2014-01-06 21:56

Maria Christina (i den ordningen) Malmlöf är född i Nyköpings Västra 14?/10 1815. Föräldrar Slottsknekten Erik Malmlöf och Maria Lundin (38).

 

Eva M

  SVAR 2014-01-06 22:09

Ja då var Maria Christina ett sidospår... tack ändå Eva :) Åren då han är borta krymper dock nu bara tomt mellan 1835 -1848.
  SVAR 2014-01-06 23:41

Jag har försökt kolla upp skomakaren från Malmö. Han finns i Katarina Al:76  (1837) 30/42. Problemet är att han står noterad med ett hushåll på 5 personer ej namngivna. Har inte hittat honom som utflyttad från Katarina mellan 1836-48.

Anders A

  SVAR 2014-01-07 11:43

Jag är lite konfunderad över registreringen i husförhöret enl. ovan. Det skulle alltså betyda att en person kunde flytta till en adress och bo där utan att registreras?  Hos skomakarmästaren Malmlöf fanns det tre personer i hushållet (inte 5).  "Vår" Erik flyttade ju till Stockholm 1835 som 12-åring, han finns inte i inflyttn.längderna för Katarin, men kan bo anonymt på någon adress varsomhelst!?

Någon som kan kommentera detta med husförhörsregistrering?  Det finns i den här husförhörslängden hushåll med upp till 10 personer!

Anders A

  SVAR 2014-01-07 15:28

I 1845 års mantalslängd har NP Malmlöf, skomakarmästare ägare, hustru och 4 söner. Han har två lärgossar Johansson och Flodin. Hans mor änkan Märtha Pehrdotter f. 1784 bor där också. Kvarteret Glabruket - Lilla Glasbruksgatan Nr 9 (gammalt nr) och Nr 1 (nytt nummer).Katarina församling.

Eva M

  SVAR 2014-01-07 15:34

Tack Eva!   Då går det ev. att avfärda Erik som lärling hos skomakare Malmlöf, fast det hade ju gått 10 år mellan 1835 och 1845!

Anders A

  SVAR 2014-01-07 16:09

Katarina kyrkoarkiv, Inflyttningslängder (tillflyttningslängder) och diarier över inkomna personakter, SE/SSA/0009/B I/9 (1846-1850), bildid: C0055699_00368

Eric Malmlöf ( f. 12/2 1823 Nyköping) på Stadsträdgårdsgatan 9 är inflyttad från Storkyrkan. Får ledighetsbetyg till Storkyrkan 14/4 1850. Ska väl gifta sig. Flyttar 12/11 1850 till Brännkyrka.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies