genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsdotter, Anna Cajsa, Vittjärv, född 17772014-01-11 06:51

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=48799
2013-12-23 15:48 

Är det någon som har information om Anna Cajsa Nilsdotters anfäder (är inte säker på om hon bodde i Wittjärv) eller ytterligare information om henne eller hennes man Nils Larsson (f 1750).
  SVAR 2013-12-23 16:07

Dopböcker och husförhörslängder för Överluleå börjar inte förrän omkring 1830. Då är väl hennes föräldrar borta, om hon är född i Vittjärv.

 

Eva M

 

 

  SVAR 2014-01-10 21:51

Tack för upplysningen Eva. Hade dom gamla brunnit upp, eller bokfördes detta på annan ort eller började dom först omkring 1830 att skriva ned detta?
  SVAR 2014-01-11 06:48

I mantalslängderna ingår Vittjärv i Luleå landsförsamling, Luleå härad/tingslag
De finns hos t ex SVAR (det finns för fler år än de på bilden, men inga mellan 1775 och 1794)Klicka för en större bild

2014-01-11_MantalslangderVittjarv.jpg
  SVAR 2014-01-11 06:51

Vittjärv ser ut att ingå i Nederluleå vid den tiden.

 

Så här står det här i Sveriges församlingar genom tiderna
www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html

 

Överluleå 258201  
Pastoratskod: 110602 Indelning: 1831 (beslut 1816-06-12, 1823-09-17 och 1826-06-08) utbruten ur Luleå (Nederluleå), 1884-03-21 utbrutet Edefors, 1919-1966 kyrkobokföringen uppdelad på kommunerna Överluleå och Boden, dock utan officiellt beslut. Pastorat: 1831(beslut 1823-09-17)-1883 eget, 1884-1890 Överluleå och Edefors, 1890- (beslut 1881-04-13) eget.Husförhörslängd: 1831-. Födelsebok: 1831-. Övrigt: födelser vid Bodens garnisonssjukhus/lasarett 1926-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Överluleå kbfd 258200  
Övrigt: 1919-1966 inofficiellt kbfd inom Överluleå församling. 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies