genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persdotter, Boel, Vollsjö, gift 1853-11-19 / 1829-192013-11-19 10:59

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=48129
2013-11-19 08:51 


När och var föddes Boel Persdotters make och när gifte de sig?
När och var levde Boel Persdotters föräldrar? Finns det syskon till Boel?
Vilka är makens (Hans Perssons) föräldrar, när och var levde de, vilka barn hade de?

Pga luckor i kyrkböckerna hoppas jag att någon har uppgifter från annat håll, eller uppgifter som slingrat sig fram från de ursprungliga noteringarna:

I Vollsjö AI:6 p. 209 uppges Boel Persdotters make Hans Persson vara född 1828-06-20 i Kjerrby. Det skulle då röra sig om den Hans som föddes 1829-06-29 (eller 1829-07-26?) i Kjerrby Nr 8, son (Öved CI:4 p. 335) till åbon Per Hansson (f. 1801-12-03 i Kjerrby, Öved) och Elna Olsdotter (f. 1802-04-15). Äktenskapet mellan Boel och Hans uppg. 1853-11-19. Hans Persson d. 1899-07-26 Karstensberg, Säteriet, Vollsjö.

Boel Persdotter f. 1829-08-17 i Brännebohuset, Vollsjö, d. 1910-05-13 Karstensberg, Vollsjö.Boel Persdotters föräldrar uppges heta Per Persson och Ingar Persdotter (Vollsjö CI: 2 p. 38).  Hennes barn är
Per f. 1854-06-21 Brösarp nr 2, Vollsjö (Malmöh.)
Ola f. 1856-04-06 ibid. (evt. står det 5/4 i AI:6, men i övriga noteringar 6/4)
Anders f. 1858-01-19 ibid.
Nils f. 1860-07-01 ibid.
Jöns f. 1861-09-24 ibid.
Mauritz/Måns f. 1863-07-14 ibid. (i AI:8 uppges föräldrarna vigda 1853-10-08)
Carl f. 1867-07-28 i Nr 24 Brandstad (Malmöh.) p. 90
Jöns f. 1870-10-17 i Vollsjö
(fam. flyttar 1868-10-03 från Brandstad till Stationen, Vollsjö, men återfinns i Vollsjö AI:9 i Säteriet p. 209).

Tack på förhand!
Ulf Hj.

  SVAR 2013-11-19 10:59

Hej Ulf.
Kontakta mig.
Email.  sigge.holahog@hotmail.com.

Jag har hela släkträdet.

Vänlig hälsning.

Sigge.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies