genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bengtsson, Carl, Bjäresjö, 18512007-02-19 09:12

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=4806
 

Hej. Jeg søger flere oplysninger om Carl, min oldefar. Jeg har disse: Jag har följt Carl Bengtsson bakåt från Sövestads husförhörslängd (Hf) 1868-1873 sid 188 där man kan se att han kom från Sjörup 1868. I Sjörup Hf 1868-1872 AI:14 på sid 255 finns en Carl Bengtsson, född 1851-08-13 i Sövestad. 1871-12-31 flyttar denna Carl från Sjörup, Norra Wallösa nr 2 till Krageholm i Sövestads församling. Av Sjörups Hf 1861-1867 AI:12 på sid 180 framgår att han är styvson till Mårten Mårtensson Risberg och hans hustru Kjerstin Olsdotter på Norra Wallösa nr 2 i Sjörup. Där finns även styvsönerna Sven, född 1856-12-05 och Per, född 1859-07-16, båda födda i Sövestad. Föräldrar till dessa båda pojkar är enligt Sövestad födelsbok Bengt Carlsson och dess hustru Kjerstin Olsdotter. I Sövestad Hf 1847-1856 på sid 191 återfinns Hustrun Kersti Olsdotter och två söner, Carl och Per. Carl uppges där vara född 1851-08-13 i Bjäresjö. I anmärkningskolumnen står att mannen finns på Sövestad nr 25, sidan 68. Där hänvisas också till hustrun på sidan 191. Alla tre kom från Bjäresjö 1851. I Bjäresjö födelsebok föds en Carl 1851-08-13. Föräldrar är Bengt Carlsson och Kjersti Olsdotter. ************************ De er sporet via en meget venlig dame. Venlig hilsen Maj-Britt Gøtterup-Pedersen
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies