genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Tufvesson, Elias, Hjärnarp, död 1804-03-012013-11-06 15:46

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=47860
2013-11-05 20:16 

Min ana Elias Tufvesson avled 1804-03-01 i Hjärnarp. Jag tror mig veta att han var gift tre gånger och att han fick totalt tre barn. Alla tre är födda i Hjärnarp med samma mor, hustru nummer två (Elna Svensdotter). Vad jag inte lyckats få fram och behöver hjälp med är:

- Var och när föddes Elias Tufvesson? 

- Hustru nummer ett (Kristina Jeppsdotter) avled i Hjärnarp 1781-09-30, men var och när föddes hon?

- Hustru nummer tre (Hanna Esbjörnsson) vet jag bara namnet på, så var föddes/avled hon?   

 

  SVAR 2013-11-06 15:46

Hej Kenneth!

Om personerna är födda i Hjärnarp så är det ju en svår uppgift att lösa eftersom första födelseboken börjar 1762!

Kiersti var 67 år vid sin död och efterlämnade tvenne döttrar. Hon bör vara född omkring 1714.
Elna hade de tre barnen Tufve, Sven och Bengt.
Hanna Esbjörnsdotter avled den 11/5-1816 i Hjärnarp av bröstfeber och var 67 år gammal, utan barn och bröstarvingar. Hon bör vara född omkring 1749.
Elias Tufvesson var 68 år vid sin död och bör vara född omkring 1736.

Du kan ju söka i födelseböckerna i byarna som gränsar till Hjärnarp och kanske få napp där?

Om du har Arkiv digital så upplyser jag dig om att gå in i Bjäre Häradsrätt och söka i bouppteckningarna där du kan få fram många uppgifter.
Kierstinas bouppteckning har nummer 1781/5/231 i FIIa:5
Elnas bouppteckning har nummer 1793/8/64
Hannas bouppteckning har nummer 1816/18/362

Önskar dig lycka till med fortsatt sökande i forskningen!

Annmargrete Persson
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies