genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Brave, Anna Sophia, Skåne, född 17682014-03-15 19:25

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=34706
2012-02-15 19:44 

Anna Sophia Brave, född i Skåne 21.8.1768 och flyttade till Uskela i Finland i sin ungdom.
Kända döttrar är Renata Jacobina Brave f. 1976 och Sophia Carolina Brave  f. 1808.

Finns det någon som känner till något om förfäderna.
  SVAR 2012-12-03 14:03

Rättelse: Renata Jacobina Brave f.1796   d. 1886  i Snappertuna, Finland
                  Anna Sophia Brave        f. 1768  d  1853  i Snappertuna, Finland
                  Sophia Carolina Brave  f  1808  d  1890  i Snappertuna, Finland
  SVAR 2013-10-23 09:11

 Maj-Len Ren

Hej, Jag heter Matti Kallio och blev mycket överraskad över att någon i Sverige har intresse i familien Brave. Anna Sophia har varit ett stort mysterium som även hela Brave Familjen. Det är nämligen så, att under loppet av en vecka har min gode vän Timo Tuulivaara här in Finland lyckats reda ut det ena och det andra om hennes förehavanden. Det fins nämligen en till Anna Sophia Brave, eller så trodde vi först. Hon är också född 1768, men i aprill den sjätte och i Åbo!

När Timo med stor möda plöjde genom olika dokument, som även Åbo stads Rådhusrättens protokoll och olika husförhörslängder, blev det klart, att dessa två personer är en och samma Anna Sophia som tillhör en familj med fyra barn. Hennes syster Albertina är min förmoder. Hur det sedan är möjligt, att hon skulle kunna vara född i Skåne kan bero på moderns härstamning.

Barnens far heter Eric Brave, kämner i Åbo. Modern heter Thala Malmström. Om Eric vet vi en del gällande hans liv mellan åren 1764-1784, men i det vill jag inte gå in på, för en del saker måste granskas, däremot modern Thala har släkt i Skåne och med stor sannolikhet är även född där. Problemet är den skånska kyrkobokföringen, husförhörslängderna i festa fall börjar först från början av 1800 talet. Timo har inte lyckats sätta tummen på Thalas hemort men det kan hända att att även detta klaras av i nära framtid.

Säkert är, att hon har släktingar nära Trellebog och Malmö. Hon nämligen ärvde med sin syster Engla Malmström en framsående handelsman med namnet Nils Tullgren, vilket i sitt testamente kallar systrarna till sina släktingar.

Familjen Brave har många ättlingar i Finland och saken har diskuterats även på nätet. Thala Malmström gifte om sig med fänriken Adam Johan Laman och de bodde  i Uskela socken i st Bertil på gården Romsila Niku. Gården var en soldatboställe. Senare delade man fastigheten på två gårdar. Romsila Wälilä köptes av Albertina Braves man, en föredetta student, Michael Grundström. 

För min del är saken intressant för jag bodde i Skåne mellan åren 1976-77 och från 1984 till slutet av 1989. På sjuttiotalet gjorde jag jordbrukspraktik inte så lågt ifrån Trelleborg och återvände till Lund senare för att studera på Universitetet. Inte kunde jag ana då ett förmodern Thala hade "rötter in den skånska myllan"

Hälsningar Matti Kallio
  SVAR 2013-10-23 10:09

Maj-Len Rhen

Hej, Jag ber om ursäkt för stavfelen. Handelsmannen heter Nils Tullström. Han dog 1782 och i hans testamente, vilket proklamerades  delvis på tidningen Inrikes Tidningar 14.2.1782, nämnes systrarna Engela och Thala Malmström bosatta i Åbo. Engelas namn är doch alltid skriven i Finland som Engla. I det ursprungliga testamentet, vilket upprättades i Malmö år 1782 och är numera digitaliserad av Arkiv Digital, nämnes flera släktingar där bland tre bröder Malmström, Per, Johan och Bertil. De bodde på landsbygden strax norr om Trelleborg. Enligt deras patronymikon kan man dra slutsatsen, att deras far hette Bertil. Man kan inte vara säker på det, att de även var Thalas och Englas bröder, men när Tullström kallade dem alla till sina syskonebarn i testamentet, kan man i alla fall dra slutsatsen om deras inbördes släktskap.

Det intressanta i sammanhanget är, att i Baltikum levde under 1600-talet en prästeman vid namnet Justus Brawe. Kämneren Erik Braves namn stavades i olika dokument vissa gånger med dubbel w - Brawe. Har de släktskap eller var Eriks rötter kanske i Baltikum, vilket tillhörde i det svenska väldet under 1600-talet. Justus Brawe hade i alla fall något att göra med Sverige, för han utfärdade ett brev till Johan Axelsson Oxenstierna af Södermöre år 1649. I vilket ärende skrev han brevet, ved man dock ej än.


Hälsningar och på vantan på ett svar, Matti Kallio  SVAR 2013-10-23 10:47

Hej !

Tala Malmström föddes 29/3 1737 i Södra Åby församling (M) dotter till ryttaren Bertil (Bartholomeus) Malmström och hustrun Bengta Persdotter, ytterligare finns 8 barn, bl.a Engela
som skall vara född 1726 men var vet jag inte, de övriga är födda i Trelleborg
  SVAR 2013-10-23 11:45

 Gert

Tack Hjärtligt!

Jag har lite frågor ifall det dig passar.  Jag skulle järna veta om i Tullströms testamente nämnda Per, Johan och Bertell Malmström var bröder. Alra hastigast kållade Timo Trelleborgs födda och hittade sånen Bertell.  Enligt testamentet bode han i Bösrarp. 

Jag försöker sätta teestamentet på nätet senare i dag och återkommer med www-adressen.

Tack ännu en gång.

Hälsningar Matti

  SVAR 2013-10-23 12:18

Hej igen Matti

Om jag får din privata mailadress kan jag skicka flera uppgifter till dig

Hälsningar
Gert

Min adress: gert.pahlsson@bredband.net
  SVAR 2013-10-23 13:09

Det är ju möjligt att det kan finnas lite uppgifter i Generalmönsterrullan på ryttaren Bertil Malmström.
Född ca 1701, ryttare vid Skånska Dragonregementet, Kompani: Haglösa, Rusthåll: Ståtorp 10, Socken: Västra Tommarp, härad: Skytts.  Det finns två aktnumer:  SD-06-0121-1730,
SD-06-0032-1726.

Anders A
  SVAR 2013-10-23 13:20

Antagen 1724, avsked 1753. Var först inskriven på rusthåll nr 5 S. Åby, sedan på Ståtorp 10 i V. Tommarp. (kan finnas mer om familjeförhållanden i Generalmönsterrullan)

Anders A
  SVAR 2013-10-24 05:47

 Anders A, hej

Hur kan man tacka, jag skall se efter i Generalmönsterrullor vad som skulle kunna erbjudas där.

Hälsningar
Matti Kallio

  SVAR 2014-03-15 19:25

Hej Matti !

Ja, Eric Brave f.1703 d. 1784 och Thala Malmström f. 1732  d.1818 tillhör min släkt.

Jag har uppgift om 3 barn; Eric Johan f.1765 ( min anfader),  Anna Sophia f. 5.1.1768 d. 6.7.1768, och Albertina f. 1772,

men vad heter fjärde barnet ?

Anna Sophia Brave som jag efterlyser är också född 1768 men d. 1853

Hennes döttrar heter Renata Jacobina f. 18.8.1796  d. 1886  och Sophia Carolina f. 1808 d. 1890

Uppgiften om att Anna Sophia Brave härstammar från Skåne finns i Snappertuna historia.

Anna Sophia och hennes döttrar var sockenlärare i Snappertuna och Kulturnämnden i Ekenäs

har rest en minnessten över dem på stället där de bodde i Snappertuna.

Om du har flera uppgifter kan du maila mig

maj-lenrehn.hango@hotmail.se

 

 

 

 

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies