genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Grønstrøm, Nils, Landscrona, levde 18052007-02-22 15:26

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=4746
 

Nils Grønstrøm eller Grundstrøm ble født 5. nov.1765 i Morarp. Hans far Tufve Grønstrøm var tredgårdsmestare på slottet Rosenlund i Morarp och ble gift vid Margaretha Sophia Skog i Morarp den 30. sept. 1764. Nils Grønstrøm ble gift den 25. april 1791 i Halmstad vid Kjersti Persdtr och de fikk sonen Magnus Julius den 18. febr. 1792 i byen Hjortshøg i Kropp fs.. I Mantallslengden/husførhørslengden før 1805 i Landscrona var honom skomakare med sin familj, men inte i 1806. Jag hoppas på stød til at hitta honnom i tiden från 1805 til 1814. Kan honom ha bosatt sig i Kjøbenhavn? Jag søker at rida ut om min ane, Maria Nilsdotter Grønstrøm kan ha varit honoms oekta dotter eller foster-/styvdotter ifrån 1806. Maria ble fødd som oekta barn i Karlshamn den 28. may 1788 under navnet Maria Charlotta. Moren var jungfrun Anna Catharina Ekegren, fødd 11. okt. 1753. Anna Catharina Ekegren kan ha varit i tjenst på Rosenlund i tiden frem til september 1787. P.s. Maria Nilsdotter Grønstrøm reiste ifrån Landscrona i ca. november 1813 til Skee sn. i Bohuslen och hon reiste i april 1814 ifrån Kjøbenhavn via Gøteborg til Skee sn samma år.
  SVAR

Hej jag skrev feil fødelseår. Meningen var at jeg ønsket søk efther honom och familjen ifrån 1805 och frem til 1814 spesielt. Det var Anders Berg (Zzz) som sporet meg på skomakaren Nils Grønstrøm, som en potensiell far/styvfar til Maria Nilsdotter Grønstrøm i Anabytarforum den 10. desember i 2005. Jag har inte glemt tipset och ser det som svært interessant. Maria Nilsdotter Grønstrøms mor, jungfrun Anna Catharina Ekegren dog(døde) i byen Trensum i Hellaryd fs. den 19. january 1806, 52 år gamal. Hon ble gift i 1794 i Mørrum fs. med skolemestaren Christian Thode, som i mai 1795 ble klockare och substitut i Åryd och Hellaryd fs.. Thode var fødd i 1741 och var tidligere verfvet korpral.
  SVAR

Hej Hans Petter I Anbytarforum omtales i 2005 et uddrag af folketællingen for København 1787. Det drejer sig om en 18-årig skomagerdreng (lærling), Niels Grundstrøm. Jeg har set efter Niels Grundstrøm og hans mester, Hendrich Franch, i skomagerlavets protokoller på Københavns Stadsarkiv. Det fremgår heraf, at skomagerdrengen Niels IKKE hedder Grundstrøm men Gudstrøm. Hans navn forekommer én i et register, og to gange i en beskrivelse af hans læretids varighed. Alle gange kaldes han Gudstrøm. - Men han er ganske vist født i Skåne! Niels Gudstrøm starter sin læretid ved påsketid 1786, og er udlært svend (gesäll) 12. juli 1788. Han er ikke nævnt ved folketællingen i København 1801. Han tager ikke borgerskab i København og han gifter sig ikke i København. - Jeg har set i registre indtil o. 1814, og søgt under både Gudstrøm, Grundstrøm og Grønstrøm. Jeg tror ikke at Niels Gudstrøm bliver i København. - Gudström ser ellers ud til at være et usædvanligt navn, både i Danmark og Sverige. Venlig hilsen Gudrun
  SVAR

Hej Gudrun och mange takk for hjelpen med ditt søkende i København. Det konstiga var at min ana jungfrun Maria Nilsdotter Grønstrøm bersøkte(visiterade) København på børjan av 1814. Hon lemnade København ifølge polispass, daterad 22. april 1814. Innan hon var i København lemnade hon Skee sn. i norra Bohuslen der hon ankom på slutet av 1813 etter avreise ifrån Landscrona. Hon ankom Gøteborg i april 1814 och ble innførd i polisprotokollen. Som boningsplass var oppgitt skomakare Carl Andersson på Gamla varfvet i Gøteborg och at hon den 24. may skulle i tjenst hos en Mathias Kellmodin, som var kommisarie på varfvet. Kan det ha varit andre skomakare, fødd i Sverige inkl. Carl Andersson som hadde borgerskap i København i 1813-1814 Jag har søkad på navnesøk efter Gudstrom i hela verden, men inte hittat en.
  SVAR

En sak jag ochså må få undersøkt(ridat ut) er om det kan finnes(hittas) en dom før begangit legarsmål i dombøkene til Luggude Heradsrett før årene 1788-1789 och 1790. Jungfrun Anna Catharina Ekegren kan ha varit i tjenst vid Rosenlund eller annat slott i innom Luggude.
  SVAR

Jag tog en chans och sökte efter Nils Grundströms son Magnus Julius (född 1792 i Kropp) enbart på förnamnen som är en ganska ovanlig kombination. Det visade sig att skomakaren Magnus Julius Nilsson(!) gifter sig i Svedala 1823 30/11 med Kersti Olsdotter. De bor i Svedala och får flera barn. Kontroll i hfl visar att det är Nils Grundströms son. Han kommer inflyttad 1823 från Landskrona till Svedala. Ganska märkligt att en hantverkarson i staden Landskrona lägger bort släktnamnet Grundström (Grönström) och börjar med patronym. Kanske man kan följa Magnus Julius bakåt och träffa på fadern. Får se om jag har tid att göra det. Lite jobbigt att leta i städerna!
  SVAR

Der er mange, mange svenske i København og i Danmark, stort set hele tiden. Jeg kan godt ved lejlighed se efter svenske skomagermester der har borgerskab på det pågældende tidspunkt. Fra 1808 til efteråret 1814 er Danmark og Sverige formelt i krig. Derfor bliver det i 1808 bestemt, at alle svenskere i Danmark skal registreres. Listerne fra denne registrering findes mange gange endnu, for et par herreder er de vist endda renskrevne. Kan det tænkes at Maria Nilsdotter Grønstrøm oprindelig havde tænkt sig at tage arbejde i København, men har fortrudt det igen?
  SVAR

Hej Anders og Gudrun. Jag er veldig takksam for å motta hjelp. For meg er det også viktig dersom oppholdssted/boningsplats før Nils Grønstrøm kan hittas ner legarsmålet ble begangit i juli-september 1787?. Barnet ble som nevnt tidligare fødd 28. may 1788. Jag er svært interesserad i svenska skomagermesterare bosatt i København i 1813-1814 och kan Maria Nilsdotter Grønstrøm hittas i registrerade listor i København i 1814?
  SVAR

Hej Anders I Anabytarforum ifrån Bledinge fs. i Småland har jag fått uppgitt at det fanns en Peter Grundstrøm, som var på Oby Herregård. Han vigdes i 1781-06-03 med Ingrid Beckman(Ingrid Johansdotter), vilken också var på Oby. Vid vigselen var Peter tredgårdsmestare. De fikk en son, Carl fødd 1786-06-04. Då var Peter gårdsfogde. I 1792 attesterades de till Dufeke. Jag vil søke efter om min anmoder Anna Catharina Ekegren kan ha varit på Oby. Oby var egat av Scwerin på den tiden?
  SVAR

Hej Anders och andre interesserade! Jag har idag søkad i husførhørslengdene i Bledinge fs. i Kronobergs len och i fødelseboken. Gårdsfogden på herrgården Oby, Peter Grundstrøms son ble dopad Carl den 5. juni 1786. Faddere var Sven i Lissebro, betjentene Peter och Carl i Oby, hustru Catharina och jungfruene Anna Catharina och Sara ibm. Jag undrer(frågor) hvem jungfrun Anna Catharina var? I husførhørslengden før 1783-1787 fann jag jungfru Anna Christina f.1755, men ingen Sara eller Anna Catharina. I husførhørslengden 1777-1781 fann jag pigen Sara, f.1748 og pige Catrina f.1760.
  SVAR

Idag søkade jag i Genline i husførhør før Landskrona år 1810-1813 och hittade(fant) skomak. Grønstrøm, 46 år, hustr. Kjersti Pehrsd., 49 år och sonen Magnus, f. i 1792 i Hjortshøg. Sonen var overstrøket. De bodde i No. 30, men jag hittade inte gatenavmn. På sidan innan het gatan Søbygatan. GID 1292.78.77500. Bild 106 av 395. Desverre hittade jag inte Maria Nilsdotter Grømstrøm, men jag har inte kollat hele lengden. Det var iallefall et framsteg ved at hitta skomakaren i Landscrona.
  SVAR

HFL Landskrona 1810-13 GID: 1292.78.77500 är inte #30, utan istället #50. På sidan före står Sæbygatan (med æ istället för ø). I efterföljande HFL 1813-17 hittar du på GID: 1292.80.1200, Norra Rotens Förstad #50 (Gamla Staden). Vid en snabb titt hittar jag dock ingen Grundström där då, men kolla själv för säkerhets skull ;) // Ingvar
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies