genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Kinberg, Hindric, Västra Strö / Frillestad (Skåne), gift 17162013-11-03 09:33

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=46803
2013-09-14 22:57 

Diskussionen om ryttaren Hindric Kinberg flyttas hit från Knut Michelsson Kinberg.
  SVAR 2013-09-15 11:08

Hej

Nu har jag hittat en person Hindric Kinberg som skulle kunna vara far till Knut. Jag får fram av texten att han kommer från Frillestad, 1737 är han 42 år gammal så bör han vara född ca 1695. När Knut föddes bör Hindrc vara ca 29 år gammal. Han finns i Billesholms Kompani Norra Skånska Regementet. Nu undrar jag vad det mer står i texten som kan vara intressant.
Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet 895 (1737-1737) Bild 1970 AD.

Örjan
  SVAR 2013-09-15 12:04

Örjan!
Men Mickel och Hindric kan väl inte vara samma namn?

Anders A
  SVAR 2013-09-15 12:47

Hej Anders

Kan du översätta texten.Jag vet inte om man skall ta tillägget Michelsson så alvarligt. Michelsson finns bara på ett ställe och det är i domboken på alla övriga ställen i kyrkböckerna står det inte Michelsson utan bara Kinberg. Jag tror att man får vara öppen för båda varianterna. På Knuts barn finns inte ett enda Knutsson. Finns det någon som vet mer om detta.

Örjan
  SVAR 2013-09-15 18:42

Det här är ju samma Hindric Kinberg som vi behandlat ganska utförligt tidigare. Har för mig att även GMR användes då.

När Knut föddes ca 1714 så var denne Hindric ca 19 år.
  SVAR 2013-09-15 21:13

Hej Anders B

Ja du har rätt 19 år blir det, men det är väl ingen omöjlig ålder för att få barn. Vi har haft Hindric upp tidigare men då med endast knapphändiga data från Centrala Soldatregistret. Jag har sökt födda i Frillestad, men där finns han inte. Man skulle vilja veta om han var gift och om han fick några barn. Kan du förklara varför domstolen i Malmö skriver Knut Michelsson Kinberg och att det inte kommer upp igen under Knuts livstid. Förutom domstolen i Malmö så hade Knut tvister som behandlades i Ingelstads häradsting där han benämns Knut Kinberg utan patronymikon. Samma sak gäller i de bouppteckningar han varit delaktig i. 

Örjan 
  SVAR 2013-09-15 23:32

Det är inget märkligt med att Knuts patronymikon kommer upp tidigt i hans liv, men sedan faller bort. När han väl var känd som Knut Kinberg fanns ingen större anledning att också kalla honom Mickelsson.

Allt det där du frågar om Hindric har varit uppe tidigare, men det var ingen samlad diskussion så det är svårt att få en överblick. Jag har sparat några inlägg i mitt släktprogram, som jag tyckte innehöll det mest relevanta, och lägger in det samlat igen här:

Ronny Andersson - 2012-09-08 16:01

Det finns även en Henrik Kinberg i Frillestad och Skånes Halmstad som är intressant, han får
barn (hans fru(ar?) i alla fall) år 1732 och 1736 enligt DDSS. Tänkbar brorsa faktiskt, både i tid
och plats.

Hilsen Ronny

Ronny Andersson - 2012-09-08 16:13


PS
Hendrich Kinberg gifter sig i Västra Strö 1716-04-22 med Kirstina Jöransdotter. Det är ju
snudd på att den här Hendrich skulle kunna vara far till Knut ju!
DS

Hilsen Ronny

Bengt Olsson - 2012-09-08 17:20


Ronny och alla andra !

Jag har kollat igenom V Strö socken och Ryttare Kinbärg får sitt första barn 1720, detta döps
till Måns, 1722 föds dottern Anna. har inte kollat mera men dett är inte Knuts födelsesocken.

I Frillestad sn finns inget att hämta under aktuella år, dvs runt 1713 då Knut skall vara född

I Halmstad sn och Skinnarps by föds däremot en Knut den 23 okt 1713 som son till Ola
Knutsson och Lusse Bosdotter, även en dotter Elsa föds 1715.

Örjan Kinberg - 2012-09-08 18:20


Hej alla släktforskare

Bra att Ronny är tillbaka på banan. Hindrik Kinberg har jag i Centrala Soldatregistret han är
född 1693 och han finnsi Skånes husarregemente

Kompan: Billesholm ( min far är född i Billesholm)
Socken: Frillestad
Rote Frillestad 11

han finns också i

Kompani: Silvåkra
Socken: Röke
Rote Hultshult 1

Jag kan beställa merinformation från Centrala Soldatregistret om ni tror att det är hett.


Örjan

SVAR 2012-10-10 16:13

Örjan bad mig kolla upp vad som står om ett par ryttare Kindberg i Bennets regemente
(Upplands femmänningsregemente) 1721. Vi har ju i Nordbladstråden funnit att Knut Kinbergs
svärfar var ryttare i det regementet.

Johan Kindberg nr 89 i major von Saltzas kompani, 26 år, i tjänst 5 år, född i Västergötland.

Hindrick Kindberg nr 2 i ryttmästare Segercronas kompani, 28 år, i tjänst 10 år, född i
Östergötland.
Anders Berg

SVAR 2012-10-10 19:16

Betr. Hindrick Kindberg f. ca 1693 i Östergötland, så finns det en namne i Skånska
Knektregistret, från Frillestad! född samma år?

Betr. namnet Kindberg, verkar en gren komma från Västergötland med utbredning västerut till
Halland. I Halland har funnits en stor klan med Kindbergare ( har debatterats flitigt på
Anbytarforum) denna gren har sedan anknytn. till västra? Skåne.

Har, så här dags, plöjt igen samtl. socknar i Ingelstads härad i jakt på Nordblad !!! Fann den
Kinberg som jag nämnt o ovanstående inlägg. Min tanke är att Knut o. Christinas fäder kan ha
varit kolleger i Bennets regemente, och kommit till Skåne samtidigt. Betr. Bennets regemente,
så stötte jag, omkring 1720, på åtskilliga ryttare (som faddrar) där de stoltserar över att
tillhöra Bennets regemente, dom finns även representerade i östra Skåne. Men Knuts far
bör väl ha hetat Kinberg när sonen föddes omkring 1713? Och jag tror att även Kinberg
"gömmer" sig i östra Skåne.

Anders A
Anders Andersson

SVAR 2012-10-10 20:52

Hej
Jag tycker det är lite märkligt med Hindrick Kinberg .Där är en Hindrick som är med i Bennets
regemente som gifter sig 1716 i V.Strö sedan finns där en Hindrick i Simrishamn som är änkling
samtidig med Knut kan de höra ihop vara samma person .Jag tror också att Knut och
Christinas fäder kände varandra men knuts far kanske inte hette Kindberg i början
mvh
Anita

SVAR 2012-10-11 14:07

Denne Hindrick börjar segla upp som huvudmisstänkt, han behöver kanske kollas ännu mer.
Är det samma gubbe som Anders B hittade i Bennets rullor, som nr 2 i Ryttmästare
Segercronas Kompani? Födelseåret, 1693, stämmer med den Hindrick Kinberg som sedan
figurerar på olika platser i Skåne

Örjan! Firade med ett glas vitt till en fiskgratäng!

Anders A

SVAR 2012-10-11 14:56

Kan man tänka sig att denne Hindrick Kinberg, vid Segercronas kompani, vid något tillfälle varit
kollega med Erik Nordblad, och att de så småningom förenades i Svabeholms kompani,
och att även Hindrick Kinberg då begåvats med ett annat namn?
Då stämmer teorin om att Knut och Christinas föräldrar kände varandra!

Det har påpekats att Hindrick då endast skulle vara 20 år när Knut föddes. Det är väl inte
osannolikt, sedan vet jag inte om födelseåret på Hindrick kan spikas exakt till 1693, om jag
inte missminner mig står det ett frågetecken här, i Skånska Knektregistret.

Anders A

SVAR 2012-10-11 15:31

Anders och Anita

Hindrick Kinberg finns på flera platser. I AD vigselregister finns Hendrick Kinberg och Kristina
Jöransdotter vigda i Västra Strö 1760 04 22 Onsjö härad som Anita skrev här ovan.

Jag hittade Hindrick Kinberg nr 2 i Ryttmästaren Segerkronas kompani, 28 år, i tjäns 10 år
född i Östergötland. Han var 28 år 1721 vilket betyder att han var född 1693 exakt samma år
som soldaten i Soldatregistret. Här har vi troligen en soldat från Skånes husarregemente som
tjänsgör också i Uppland.

Sen finns Hindrick Kinberg i Soldatregistret som jag skrev här ovan finns i Västra Strö,
Frillestad och Röke.

Kan ni titta om ni hittar något på detta
Örjan Kinberg

SVAR 2012-10-11 16:12

Anders, visst är det samma Hindrick. Vid vigseln 1716 i Västra Strö står att han är vid Bennets
regemente.

Detta Bennets regemente eller Upplands femmänningsregemente var ofta i Skåne denna tid.
Chefen Vilhelm Bennet var ju också hemmahörande på Vittskövle.
Anders Berg

SVAR 2012-10-11 17:47

Denne Hindrick verkar ha varit en riktig flyttfågel. Han har nu figurerat i åtskilliga inlägg, bl. a.
av Örjan 8/9 och den 11/9, och jag har noterat följande adresser: (inte i ordning) ,
V. Strö, Frillestad, Silvåkra, Röke, Skånes Halmstad, Billesholm. Alltså lite olika platser i
Skåne. Har han tillhört Bennets regemente på samtl. platser?
Det är kanske dags att söka i födelseregistren på dessa platser? Betr. Billesholm så tror jag
att orten tillhörde antingen N.Vram eller Risekatslösa.


Anders A

SVAR 2012-10-11 20:30

Hej
Jag har varit och nosat på den här Hindrik tidigare, då jag såg att han gifte sig 1716 i Västra
Strö gav jag upp honom som tänkbar, det borde stått tex Ryttaren och Enklingen om han varit
gift tidigare.

SVAR 2012-10-11 22:18

Jag håller på att söka i Generalmönstringsrullarna men inget resultatännu.
Men Hindrick kan ju ha avlat en barn innan han blev gift inget omöjlöigt för en 20 årig soldat
men var i rödaste H....te
Jag får nog sova det tar på krafterna att leta efter Kinberg

SVAR 2012-10-12 09:41

Hej

Jag ser att det spekuleras hej vilt, jag tycker att vi skall hålla oss till sanningen och följa
SCANGENS Forumregler.

Här är vad jag fått fram från Centrala Soldatregistret om Hindrik Kinberg

Soldatnummer SH-04-0014 - 1730
SH: Skånes Husarregemente
04: Billesholm
1730: Anställningsår

Född: 1693
Födelseort: Östergötland
Rusthåll: Frillestad 11
Socken: Frillestad
Härad :Luggude
Antagen :1729-07-24
Avsked: 1735-09-16
Transport: 1730-02-23 nr-ändrat fr 04-78 t 04-14
Från reg: 12 år var?
Betyg: fådt interim-avsked
Knektens föräldrar: ingen information
Knektens hustru: ingen information

Örjan Kinberg

SVAR 2012-10-14 11:37

Hindrick-spåret - avstämning med några ?

Hindrick Kinberg f. ca 1693.
Antagen vid Bennets regemente ca 1712-13
Blir far till Knut ca 1713?
Vigs 1716 i V. Strö med Kirstina Jöransdotter, finns då vid Bennets regemente.
Barn: Måns Hindricksson Kinberg f. 1720 i V. Strö
Anna Hindricksdotter f. 1722 i V.Strö
Jöran Hindricksson Kinberg f. 1729 i V. Strö.
År 1721 fanns Hindrick vid Segerkronas kompani i Uppland och blev då skickad till ett
"filialregemente" i Finland.
Återvände till V. Strö (sonen Jöran föddes där 1729)
Från 1729 och framåt finns inga barn reg. i födelseboken på Hindrick o. Kirstina

Omkring 1730 är Hindricks (förmodade) son Knut omkring 17 år gammal
Är det då han beger sig till Malmö för att lära i smed / urmakareyrket?
Hur länge bodde familjen kvar i V. Strö? Tills Hindrick fick avsked från regementet?
När fick han detta (enl. generalmönsterrullan) ? Var var han då placerad?
Var det sonen Måns Kinberg som övertog faderns plats vid kompaniet i Billesholm?
Är det Måns som d. 5/11 1749 gifter sig i Reslöv med Else Trulsdotter?
Det finns en Jöran Hindricksson, vigd 16/2 1754 i Tullstorp med Elna Persdotter.
Det finns inga bouppteckn. reg. i ArkivDigital på Hindrick och Kirstina.

Det skulle vara av intresse att fastställa var, och vid vilket kompani/regemente, Hindrick fanns
när han beviljades avsked. Hade han då "återförenats" med Erik Nordblad ? Fanns dom då
boende i samma region? (med tanke på var Knut och Christina ev. träffades)
****
slut citat av tidigare inlägg

  SVAR 2013-09-16 12:49

är där någon som tittat efter om där finns någon som heter Michael eller Petter mickelsson i det kompani som var placerat på Svabesholm
"om ni nu tror att Petter var ryttare

Anita
  SVAR 2013-09-17 14:07

Tack Anders B

Det är nästan omöjligt att komma ihåg alla inlägg när det blir flera hundra st. Bra att du hade dom tillgängliga. Nu har jag stött på Ryttaren Kinberg i Bennetz Regemente, det här är 1719-12-13 när det föds en dotter Bengta moderns namn Hanna Pärsdotter platsen är Benestad. Vi har haft Benestad uppe tidigare men jag kan inte placera personerna. Det här är ju på Eric Söderstens tid.Kan du läst texten.

Örjan 
  SVAR 2013-09-17 18:36

Ja, vi skulle kanske behöva lyfta ut även Hindrik Kinberg till en egen tråd.

Den 20 döptes för svaghets skull  hemma i huset Hanna Pärsdotters på nr 1 i Näraby lilla pigebarn Bengta, som var född den 13 förut. Faddrar var Per Jepsson, Måns Nilsson, hustru Ingrid Månsas, Claus Clausson, hustru Bengta salig Hans Nilssons bar barnet och till barnafader blev ryttaren Kinberg av generalmajor Benets regemente och ryttmästare Bergencronas kompani föredragen. [moderniserad stavning]
Benestad CI:1 (1686-1743) Bild 1310 / sid 261 (AID: v97857a.b1310.s261, NAD: SE/LLA/13022)

Nu står det inget förnamn, men någon annan än Hindrik Kinberg fanns väl inte vid Bennets regemente? Det verkar alltså som att han begått äktenskapsbrott här, eftersom han gifte sig redan 1716 med Kerstina Jöransdotter.

  SVAR 2013-09-17 18:46

Örjan!
Intressant med den här ryttaren Kinberg i Benestad,  Cl:l Ver:a  1310/261.

Kollade lite i födelseboken mellan 1711-1725, men hittattade inget mer om ryttaren Kinberg.
Men man kan väl förmoda att han fanns i grannskapet.
Var var Gen.major W. Bennets regemente förlagt 1719? Han var ju regem.chef för Upplands femmänningsreg. till häst som sattes upp 1703 och avvecklades 1721. Regementet var förlagt till Skåne mellan 1710-1721.  Så ryttaren Kinberg deltog bl.a i i det Skånska fälttåget 1709-10 i slaget vid Helsingborg  28/7 1710.  Toligtvis var han också med Bennets regemente i Norge 1718. Bennets reg. var förlagt hemma i Sverige som ett försvarsregemente, medan större delen av svenska armen fanns med  Karl Xll på slagfälten ute i Europa. ( när man nu funderar på barnaavlande mellan åren 1700-1721)

Anders A
  SVAR 2013-09-17 19:34

Han var nog inte med i slaget vid Helsingborg
Detta måste väl vara han första "anställning", 
Hindrick Kindberg, född 1693, död -    Född i Östergötland  (så det är väl härifrån han hämtat namnet)
Antagen 1711 vid Upplands Femmänningaregemente (Bennets reg)
Avsked 1727.

Sedan figurerar han med olika adresser i Skåne, bl, a. Frillestad nr 11, Billesholm.
Silvåkra, Starby socken,
Silvåkra, Röke socken

Anders A
  SVAR 2013-09-17 20:16

Kollade lite på gamla inlägg betr. denne Hindrich Kinberg.  Det är nog dags, som Anders B skriver, att  H. Kinberg får en egen tråd med samlade uppgifter.

Anders A
  SVAR 2013-09-17 20:32

Anders Berg jag tycker att vi öppnar en ny tråd med Hindric Kinberg. Kan du öppna tråden och lytta över alla ilägg som du tagit fram ovan så får vi lättare att gå vidare.

Örjan
  SVAR 2013-09-17 22:33

Detta med begånget enkelt, eller enfalt hor, för detta måste den gifte böta med 80 Daler och den ogifta med 40 Daler. Detta enl. 1734 års lag. Kan man inte betala böterna handlar det om spöstraff för mannen och risstraff för kvinnan. Vad som gällde före 1734 vet jag inte.

Så det finns nog lite antecknat i häradsrättens protokoll om Hindrich Kinberg och hans amorösa bedrifter.

Anders A
  SVAR 2013-09-17 23:05

Nu är inläggen flyttade till nya tråden.
  SVAR 2013-09-18 09:50

Det fanns inte så värst många med namnet Kinberg i Skåne på 1730-talet.  Är det då bara av en slump eller en tillfällighet att Hindrich Kinberg figurerar i Benestad, grannsocken till Ullstorp , nästan samtidigt med att Knut Kinberg där blev klockare?

Anders A
  SVAR 2013-09-18 10:31

Hej

Nu har jag hittat Ryttaren Johan Kinberg i Benetz Regemente i saköreslängden Ingelstads häradsrätt AIa:12 (1718-1719) Bild 265 AD. Kan någon läsa hela texten. Det här kan vara ett genombrott.

Örjan
  SVAR 2013-09-18 11:19

Hej igen

Det här kan bli riktigt roligt. Nu har jag hittat domen, tyvärr är en del av sidan skadad.Kan någon läskunnig översätta hela domen.

Örjan 
  SVAR 2013-09-19 08:53

Hej

Komplettering, domen finns på bild Ingelstads häradsrätt AIa:12 (1718-1719) Bild 194 AD.

Örjan
  SVAR 2013-09-19 11:11

 Hej!

Min tolkning:

4 rader på skadad sida

och Majoren Welborne Saltz... Compagnie
Johan Kinberg ogift sampt ogifta qvin
folket Hanna Persdotter för begånget
lägersmåhl
Ryttaren Kingren Comparerade och tilstod
dhet han henne har lägrat, men föregifver
sig eij hafva penningar att plikta med.
Qvinfolket Hanna Persdotter bekiende och
att Ryttaren Johan Kingren och ingen
annan har henne lägrat, sampt uthlät
sig att willia ehrläggia böterne.
Q: Om någondera af dem tilförne har
försedt sig med lägersmåhl? Svarade
Nej  det och Nembd med Almoge in-
tygade.
           Resolutio.
Texten här under ser ut att handla om ett annat mål. Domen i det aktuella målet har jag inte hittat, kan ju finnas på en skadad sida.

Göran
  SVAR 2013-09-19 11:30

Hej Göran

Ett stort tack Göran, kan du också läsa texten i saköreslängden enligt mitt inlägg ovan 2013-09-18 10:31.

Örjan
  SVAR 2013-09-19 14:10

 Saköreslängden:

Ryttaren Joh: Kinberg under högwälb. ???aren af Gen: major Benetz regemente
    och wälb majoren Saltzous Compagnie för lönskal.             10 daler (i kolumnen afstraffade)
Att Johans böter är noterade i kolumnen för avstraffade innebär att han inte hade pengar till att betala böterna med, utan fick "slita spö".

Qvinfolket Hanna Persdotter dito  
(Hannas böter 5 daler är fördelade 1/3 till vardera frälset, häradet och målsägaren)

Mvh
Göran
  SVAR 2013-09-19 14:36

Då var det alltså inte Henrik det handlade om, så han är friad från vår misstanke om äktenskapsbrott!

Jag kollade GMR (finns på SVAR) för Upplands tre- och femmänningsreg. (under Bennets kommando) och major Saltzas kompani. På nummer 89 finns Johan Kindberg åren 1719 och 1721. Han sägs vara född ca 1696-97 i Västergötland och blivit antagen ca 1717 (saknas i GMR 1716).

Örjan, har du (vi) undersökt åbon och rusthållaren Johan Nilsson Kindberg, som bor i Öslöv, Bosarp, och gifter sig 1739 24/6 i Stehag med Karna Jönsdotter, och sedan 1762 23/10 i Bosarp med Elna Turasdotter? Jag tar detta från vigselregistret på AD och har inte forskat mera på honom.

Namnet Kindberg på denne bonde antyder ett annat ursprung än ren allmoge (som nästan alltid endast använde patronymikon).
  SVAR 2013-09-19 19:24

Hej

Ett stort tack Göran och Anders B. Nu har vi förnamnet på Ryttaren Kinberg från Benestad. Det här är Knuts Hemmamarker och bör vara intressant att kartlägga närmare om det är någon  släkting till Knut.

Den här Johan Nilsson Kindberg känner jag inte igen från tidigare, Bosarp t.o.m. 1946 moderförsamling i Bosarp och Västra Strö pastorat, det här är ett intressant område Onsjö HD.

Egentligen är det Hindric Kinberg som vi söker i den här tråden men naturligtvis måste man vara öppen för andra personer som dyker upp i sökningarna. I Centrala Soldatregistret finns det fyra Hindric Kinberg och Kindberg. Jag har beställt detaljinformation om dessa. Vi får se vad som finns där.

Jag har en fundering Knuts son Zacharias sökte klockaretjänsten i Benestad och Övraby 1775.
där också kyrkoherden Grönqvists son sökte samma tjänst.Kyrkoherden och Zacharias blev  bittra ovänner och saken drogs i Ingelstads häradsrätt. Knut var klockare i Ullstorp den här tiden och han försöke hjälpa Zacharias till tjänsten. Jag undrar om det kan finnas något gammalt groll mellan Knuts föräldrar och befolkningen i Benestad och Övraby.

Örjan 


  SVAR 2013-09-21 11:22

Hej

Jag har plockat fram några personer som jag vill få kontrollerade av någon läskunnig:

HINDRIC KINBERG kommer från Frillestad Skånska husarreegenentet Billesholms kompani. GMR - Skånska husarregementet 895 (1737-1737) Bild 1970 nr.14  AD. Född ca 1695, Antagen ca 1714. 
JÖNS KINDBERG kommer från ? Skånska husarregementet Billesholms kompani. GMR - Skånska husarregementet 896 (1744-1744) Bild 3930 nr 98 AD. Född ca 1697 Antagen ca 1719.
JÖNS MICKELSSON kommer från Nöbbelöv Skånska husarregementet Billesholms kompani.
GMR - Skånska husarregementet 890 (1719-1719) Bild 2360/sid 233 nr 118 AD Född ca 1694.
GMR - Skånska husarregementet 888 (1716-1716) Bild 1590 nr 118 AD 
  SVAR 2013-09-22 21:26

Den första sidan ur Husarreg. GMR 1737 ger den intressanta upplysningen att Hindric Kinberg "gåt ur landet" och fått interimsavsked 16 sept 1735. Det förklarar varför vi inte kunde hitta några fler uppgifter om honom efter barnet Tyre som föddes 1736 25/9 i Halmstad socken.

Jöns Kindberg (gmr 1744) rider för rusthållarna Per Larsson och Jöns Jonsson i Hindby. Han är skåning.

Jöns Mickelsson, skåning. I gmr 1719 står att "karlen får afskied när en annan i stället skaffas".
  SVAR 2013-09-23 08:16

Tack Anders B

Hindric Kinberg finns också 1732 i Billesholms kompani. Där kan det finnas intressant information, bra om du kan läsa texten.  GMR - Skånska husarregenentet 894 (1732-1732) Bild 2790 AD. Hindric på nr 14 men i högra kolumnen.

Örjan 
  SVAR 2013-09-23 23:46

Där läser man att Hindrick Kinberg blir antagen 24 sept 1729, 39 år född i Östergötland och tjänt i 20 år, efter Jacob Eckertz, som fått interimsavsked. Märkligt nog hade även han "gått ur landet"!
  SVAR 2013-09-30 17:45

Hej Anders B

Jag fick ett tips av dig den 2013-09-19 om Johan Nilsson Kindberg Öslöv/Bosarp. Jag har hittat en del i Bosarp. Texten är svår att läsa så nu undrar jag om du kan ögna igenom sidorna och avgöra om det finns något som kan vara intressant för oss. Du behöver inte skriva ut texten.

Födda-Vigda
Bosarp CI:2 (1710-1748) Bild 160/sid 155 Födda 1740-03-22 AD 
               CI:3 (1749-1806) Bild 175/sid 166 Vigda 1762-10-23 AD
               CI:3 (1749-1806) Bild 65/sid 58 Födda vittne 1762 nr 23 AD
               CI:3 (1749-1806) Bild 68/sid 61 Födda 1763-07-29 nr19 AD
               CI:3 (1749-1806) Bild 71/sid 64 Född 1764 nr 19 AD
               CI:3 (1749-1806) Bild 72/sid 65 Födda 1765 nr 3 AD

Örjan


  SVAR 2013-10-03 14:25

Hej Örjan,

Har kollat igenom dina hänvisningar, och lite intressant är att Johan Nilsson Kinberg (sedan Kindberg) kallas "Boråsen" i födelseboken 1740. Det betyder att han var från Västergötland (inte nödvändigtvis från staden Borås) och var handlande.

Han kallas Nilsson vid vigseln i Stehag 1729.
Stehag CI:1 (1731-1808) Bild 149 / sid 151 (AID: v106769.b149.s151, NAD: SE/LLA/13365)

Det borde även finnas en dotter Kerstina i första äktenskapet, eftersom hon nämns som fadder till pappans barn 1763. Frågan är om inte också den dräng Nils Johansson som är fadder 1764 är Johan Kinbergs son född 1740.

Återkommer om jag hittar något mer, kanske behövs en ny tråd igen!

  SVAR 2013-11-02 23:16

Hej Örjan & Co!

Jag sitter och  "bläddrar" i Generalmönsterrullorna i Billesholms Kompani, (1760-61) och snubblar över en Måns Kindberg, från Öslöv, gift, 39 år gammal. Någonstan i bakhuvudet har jag för mig att denne Måns har varit på tapeten tidigare, blev han ordentligt kollad?
Det finns en text i anslutning till namnet som jag inte kan tyda.
899 Ver:a  (1760-61)  bild 5690

Anders A
  SVAR 2013-11-03 09:33

Hej Anders B och Anders A

Jag har varit i Spanien hela månaden oktober men nu är jag tillbaka i Nacka och är beredd att fortsätta sökning på Kinberg/Kindberg. Det finns fem Måns Kindberg i den senaste listan från Centrala Soldatregistret. jag har tidigare hittat en ryttare Måns Kinberg i Reslöv som får en son Bengt född 1752-01-30 och Måns vigd 1749-11-05 med Else Trulsdotter. Det här är inte samma Måns som Anders A skriver om. Reslöv CI:2 (1728-1792) Bild 390/sid 34 AD och Bild 1680/sid 161 AD. Jag skall och titta på Boråsen. 

Örjan    
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies