genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Wilhelmsson, Ingrid, Ystad Sankt Maria, 18782007-01-31 10:08

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=4618
 

Hej ! Jag har följt Ingrid W från födslen till arbetshuset som fattigjon . Men 1878 tappar jag bort henne därför att jag hittar inte arbetshuset i husförhörslängden 1878-1882. I längden innan 1872-1877 fanns de på sid 901. Är det någon som vet var de gjorde av fattigjonen 1878 i Ystad ? Kanske till en annan församling.
  SVAR

Jag vet inte vad det är för typ av kvinna du söker. När är hon född? Är hon änka? Är det Ystad Maria eller Ystad Petri? 1877-09-30 i Ystad Petri så dör änkan Ingar Wilhelmsson 67 år 8 mån 29 dag gammal på arbetshuset. Det är möjligt att detta är din ana, Men efter som du utelämnar ALL typ av info så är det ingen mer än du som kan hjälpa dig. Den info jag fick fram kommer från http://www.ddss.nu under databaser, döda. MVH Nils-Olof Ystad
  SVAR

Tack Nils-Olof ! Trots bristerna i min efterlysning gav du mig ändå svaret. Jag skrev inte alla uppgifter eftersom det jag ville veta var fattigjonen blev av men tydligen så bytte de församling från sankt Maria till sankt Petri. Som jag skrev fanns de med i sakt Marias husförhörslängd från 1872-1877 men inte 1878-1882 . mvh Calle Blåholtz
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies