genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Uf, Hans (Mogensen), Gunnestorp - Gundestrup, 15862013-08-06 06:05

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=46075
2013-08-05 17:35 

Hej Alle

1) Er der nogle af jer kære slægtforskere, som kender til hvor herregården Gunnestorp (svenska) eller Gundestrup (dansk) skulle ligge i Skåne i år 1586 ejet af friherre Hans Mogens UF også kaldet Hans UF?

Sandsynligvis skulle herregården også havde ligget der i 1671 (måske ombygget) og tæt på Höganäs. Vi har kontrolleret, at dette ikke er Vrams Gunnarstorp og Kulla Gunnarstorp, da der begge steder var andre ejere i 1586 end Hans Mogensen UF. 

2) Vi kender kun til en anden sandsynlig placering, nemlig tæt på en nuværende restaurang på Gunnestorpsvägen 168, 263 93 Höganäs. Er der nogle af jer kære slægtforskere, som har kendskab til, om der har lagt en herregård på denne adresse i perioden 1586 til 1671?

3) Er der nogle af jer kære slægtforskere, som kan oplyse hvor det mere exact er muligt, at finde oplysninger om den tidligere formentlig Gunnestorp gård.

På forhånd tak

Med venlig hilsen"

Birgith 

3) Er der nogle
  SVAR 2013-08-05 18:23

Gunnestorp är en gammal by belägen i Farhults socken vid Höganäs, med anor sedan tidig medeltid. Byn bestod 1700 av 5 hemman, ett av dessa var trol.vis Gunnestorps gård.Detta är vad man får fram på Google. Men någonstans måste det finnas mer uppgifter, kartmaterial o. liknande, möjligtvis på Höganäs bibliotek.

Anders A
  SVAR 2013-08-05 19:25

 Hej Anders

Tak for svaret

Har du kendskab til hvilken kyrka Gunnerstorp henhørte under i 1586 og i 1671?

På forhånd tak

Hilsen

Birgith
  SVAR 2013-08-05 22:47

Kyrkbyn hette Farhult, men några kyrkboksuppgifter finns inte från den här tiden. Ev. uppgifter om gårdar och folk finns troligtvis i häradsrättens domböcker. Mellan 1682-1690 tillhörde Farhult Luggude och Bjäre härads domsaga.
Dessa uppgifter är hämtade från Google. Men Landsarkivet i Lund bör kunna ge lite närmare uppgifter var du ev. skulle kunna hitta ytterligare uppgifter.
Det finns också en hel del kunniga personer på den här sidan som kanske har lite mer uppgifter att bidra med.

Anders A  SVAR 2013-08-06 06:05

 Hej Anders

Tak for oplysningerne.

Hilsen

Birgith

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies