genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hals, , Ystad, 1600-talet2010-08-27 10:57

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=451
 

Kjenner noen til Tilluf Jacobsen, borger i Ystad ca. 1670. Hans hustru het Ingeborg Persdotter og det var skifte etter henne 31.8.1674. Ingeborg hadde en søster hvis navn skulle være Metta Persdotter. Jeg skulle gjerne visst mer om Metta og hennes opphav. Metta var gift med Jens (Jöns) Andersen Hals. Han var ridefoged i Bollerup. Jeg er etterkommer av Jens Andersen Hals, men vet ingenting om hans hustru. Stein
  SVAR

Jeg har følgende opplysninger: Jens Andersen Hals: "Jens Andersen Hals rimeligvis født omkr. 1636 i Ystad, var inden 1667 ridefoged og forvalter paa Bollerup i Skaane. kaldes ogsaa "arrendator" og deltar livlig i skifteprocessen efter faren. Ved skifte 31/8 1674 i Ystad efter borgeren Tilluf Jacobsen og hustru Ingeborg Pedersdatter optraadte han paa barnens vegne, saasom "han hadde deres moster udi senge". Hvad Hals´ hustru het vites f.t. ikke, men han hadde med henne otte barn som vokste op. hans kone: Metta Persdotter: Hun var søster av borger i Ystad Tilluf Jacobsen's hustru Ingeborg Pedersdatter, etter hvem det var skifte 31/8 1674 . Enligt mina anteckningar hette hans hustru Metta Persdotter. Efter ridfogden Hals död gifte hon om sig med rådmannen i Ystad, Johan Rango. Äktenskapet med Rango verkar inte särskilt lyckligt för Metta avled hemma hos sin svärson kyrkoherden Arendt Branberg 1704, och ska då ha "bortrymt" från sin make. (uppgifter från Ystad dombok 1704). Har noen uppgifter som stadfeste opplysningene om at Metta var Jens (Jøns) sin hustru? Evt. finnes det opplysninger om Metta's foreldre?
  SVAR

Hvor finner jeg skifter og kyrkoböcker for perioden rundt 1650-1700. Jeg søker informasjon om Anders Jønsson Hals/Sidsel(Cecilie)Persdotter Ring og deres son Jøns Andersen Hals/Metta Persdotter. Linda Wicklander har hjulpet meg med noe, men søker mer opplysninger. Stein
  SVAR

Stein Ole här kommer lite information om Ystad. Skifter/Bouppteckningar finns för Ystad sedan 1611 och framåt. Ett register finns tryckt av S. Otto Brenner, "Ystads Bouppteckningar 1611-1735" Arkiv för svensk släktforskning, Malmö 1965. I detta register finns följande noteringar: 1667 26/7. Anders Hals, rådman, död. Hustru: Marna Nilsdotter - förmyndare rådman Christen Jönsson. Barn: Jöns Andersson Hals, ridfogde på Bollerup. Nämnes änkans bror Werner Nilsson (stamfader för släkten Wernerskjold i Norge) 1676 29/8. Hans Björnsson död. Hustru: Margareta Petersdotter - närvarande för henne arrendatorn på Bollerup Jöns Hals. Hans syskon: Måns Björnsson; avlidne Anders Björnsson, som efterlämnat sonen Hans Andersson, som är utomlands - förmyndare Anders Matsson; Kirstina Björnsdotter, gift med (David) Natanael i Landskrona - närvarande för henne sonen Christian Davidsson; Karna Björnsdotter, gift med Jöns Nilsson. 1704 15/11 och 1705 11/4. Jakob Simonsson, kyrkoherde, död. Dotter: Helena Cecilia Jakobsdotter, ogift - förmyndare pastor Simon Aqvilonius. - Nämnes Jakob Hegelund som fullmäktig för Hannibal Hals; kyrkoherde Arent Brandenburg; Simon Palm; Assessorn i Kommerskollegium i Köpenhamn Christian Simonsson. Skuldebrev av Hans Isaksson, borgare och handelsman i Ystad, till Metta, änka efter Jöns Hals. - "Uti Aprilis 1709 lånte H. Rådm. Rango conceptet till skiftebrevet efter dess sl. Hustru Metta Jöns Hals." Olika Hals nämns också som förmyndare i ytterligare några bouppteckningar, men jag kan inte se på vilket sätt de är släkt med dessa personer och de ger ingen information om släktskap inom familjen Hals. Cecilia Persdotter Ring finns inte nämnd i någon bouppteckning 1611-1735 inte heller någon Per Ring. Det finns en släkt Ring i Ystad vid denna tid, men som sagt inte någon av dessa ovan nämnda. Bollerup, ur C. M. Rosenbergs lexikon (1883): Bollerup. Socken i Ingelstads härad, Kristianstads län, något öster om Tomelilla och Svenstorps jernvägsstationer på Ystad-Eslöfs banan. 0,121 qv.-mil eller 2,805 tnld, 20 7/8 mtl, 597 inv., 739,550 kr. fastighetsvärde. Jemn, i allmänhet bördig mark, flerestädes med skifferlager upp i dagen. Skogsplantering finnes på 150 tnld. Hela sn tillhör godset Bollerup, som består af Bollerups gård 9 3/8 mtl, Bollerups by 10 mtl och Gärarps by 1 ½ mtl, tills. tax. 736,000 kr., och Bollerups oljeverk och qvarn. Bollerups gård är ett gammalt herresäte på en af vallgrafvar omgifven holme. Egaren är hvar annan gång patronus till pastoratet. Sn är annex till Ullstorp och har ett sparbanks-afdelningskontor. Bollerups kyrkoböcker börjar först 1700. Jag vet inte när Ingelstads Härads bouppteckningar börjar, men det kan kanske någon annan vara behjälplig med. Kyrkböckerna för Ystad (Sankta Maria eller stadsförsamlingen) börjar först 1677 på grund av Danskarnas försök att återta Skåne och att Ystad därmed sattes i Brand. Ystads Sankt Petri (landsförsamlingen) börjar 1689. Jag hoppas att detta kan vara till någon hjälp. Alla original arkivalier nämnda ovan finns förvarade på Landsarkivet i Lund. Med vänlig hälsning Anders Larsson Svedala
  SVAR

Anders jeg takker så mye for opplysningene. Dette ser ut til å snu opp ned på det fakta at vi har operert med Cesilie Pedersdotter Ring som Anders Hals hustru. Han kan jo selvfølgelig ha vært gift flere ganger. Jeg håper at det kan være flere med opplysninger om denne slekten som ser dette. Dette er griper direkte inn i ane-linjene til hele Familien Hals i Norge. men vennlig hilsen Stein
  SVAR

Anders - etter å ha lest ditt svar litt bedre. Vil det være mulig å finne ytterligere opplysninger i dette: 1704 15/11 och 1705 11/4. Jakob Simonsson, kyrkoherde, död. Dotter: Helena Cecilia Jakobsdotter, ogift - förmyndare pastor Simon Aqvilonius. - Nämnes Jakob Hegelund som fullmäktig för Hannibal Hals; kyrkoherde Arent Brandenburg; Simon Palm; Assessorn i Kommerskollegium i Köpenhamn Christian Simonsson. Skuldebrev av Hans Isaksson, borgare och handelsman i Ystad, till Metta, änka efter Jöns Hals. - "Uti Aprilis 1709 lånte H. Rådm. Rango conceptet till skiftebrevet efter dess sl. Hustru Metta Jöns Hals." Det jeg er interessert i er å eventuelt se om det står noe mer i dette skuldebrevet og i skiftet etter Metta. Alle opplysninger som kan bringe mer lys over familieforholdene til Anders Jönsson Hals og sonen Jöns Andersson Hals med hustruer, vil være til stor hjelp. Jeg har brukt mange år på disse familiene. Det skrevet mye feil fra forskjellige forskere om denne familien opp gjennom tidene. Stein
  SVAR

Några gamla trådar har slagits ihop med "Skifter Eller Kyrkoböcker I Ystad", vilka alla berör släktkretsen kring Jens Andersen Hals i Ystad.
  SVAR

Stein Tyvärr så har jag just nu bara tillgång till det tryckta registret och kan därför inte hjälpa dig mer. Det bör naturligtvis vara möjligt att kontrollera vad som står i skuldebrevet på Landsarkivet i Lund. Troligen står det inte något som kan vara till ytterligare hjälp, men man kan aldrig vara säker förrän man kontrollerat ursprungskällan. Ett register är ett register och man måste själv kontrollera originalet. Jag förstår att det kan vara svårt att göra detta från Norge, men kanske någon annan på listan kan hjälpa dig med ett besök i Lund. Själv räknar jag inte med att komma dit på ett bra tag, tyvärr. Jag skall kontrollera lite mer på din fråga om Tilluf Jakobsson, han förekommer flera gånger i registret. Jag återkommer när jag skrivit av vad som står. Anders Larsson Svedala
  SVAR

Jeg er veldig takknemlig for hjelpen. Jeg håper sevfølgelig at noen på listen her er innom på Landsarkivet i Lund og har tid til overs for å kikke på disse kildene. Alternativet er selvfølgelig at jeg selv prøver å få tatt en tur ned til Lund - med et er langt å kjøre da fra Hamar i Norge ;) mvh Stein
  SVAR

Jeg glemte å spørre deg - hvor finnes dette registeret tilgjengelig? Kun på arkiver, eller finnes det i en tigjengelig utgave - enten å få kjøpt eller vet. scannet elektronisk. stein
  SVAR

Anders Larsson, Jeg har gjennomgått det jeg har av opplysninger om Anders Jönsson Hals och Sidsel (Cesilie) Pedersdatter Ring. De skal være gift 1635 i Ystad. Hun dør 30. oct. 1653. Ettersom årstall og dato er oppgitt, så burde en forvente at dette har sin basis i kilder. Hvor er evtentuelt disse å finne. Jeg kjenner ikke det svenske arkivsystemet, så hvis du kan sende meg en e-post privat, så kan jeg sende mine spørsmål rett til deg istedetfor på denne listen. steinole at broadpark.no
  SVAR

Sidsel Pedersdatter Ring ble begravet den 30.10.1653 iflg. St. Petri Kirkes regnskaper. Hun var søster av raadmannen Hans Pedersen Ring, handelsmannen Christen Pedersen Ring og Dorthe Pedersdatter, som var gift 1. med hr. Jacob Jensen og 2. med Bonaventura Jacobsen Weiser, begge sogneprester i St. Petri menighet i Ystad. Men hvem var disse Pedersen/Pedersdatter Ring sine foreldre? Kan noen hjelpe?
  SVAR

1651 12/5 Hans Ravn, borgmästare, och hans hustru Anna Gertsdotter döda. Hans arvingar: brodern Christoffer Ravn – närvarande för honom kungliga tullskrivaren, borgaren Christian Friis; avlidne brodern Albrecht Ravn, som efterlämnat barnen: Willum Albrechtsson, Christoffer Albrechtsson, Nils Albrechtsson – för dem närvarande deras svåger borgaren Peter Rasmusson; systern Bengta Hansdotter, gift med landsdomaren i Blekinge Willum Tomasson i Ronneby; systern Lisbet Hansdotter, gift med borgaren Henrik Sluter (Schlüter) i Ronneby; systern Margareta Hansdotter, gift med kyrkoherden i Fränninge och Vollsjö Samuel Rasmusson. – Hennes arvingar, dotterbarnen: Lauritz Jakobsson; Tilluf Jakobsson; Gert Jakobsson; Gertrud Jakobsdotter; Elsa Jakobsdotter. Närvarande för dessa deras farbroder rådman Tilluf Hansson. 1668 21/9 Jöns Graa, rådman, död. Barn: Laurs Graa; Zander Graa. Dotterbarn: Olof Kofod; Hans Laursson Weibull; Peter Larsson Weibull; Katarina Laursdotter; Christense Laursdotter. Krav i boet framställdes av kyrkoherden i Everlöv Sören Jörgensson på ”sin avlidne faders hustrus brors vägnar”, av borgaren Tilluf Jakobsson på sin avlidne brors vägnar, av Peter Segudsson på sin hustrus brors vägnar. 1685 17/11 Jakob Jakobsson död. Hustru: Barbara Graa. Barn: Dorotea Jakobsdotter; Ingeborg Jakobsdotter; Anna Maria Jakobsdotter. – Kyrkoherden i Hemmesdynge Johan Johansson kräver sin hustrus och hennes barns arv efter Tilluf Jakobsson. Kirstina Månsdotter och Marna Månsdotter kräver sin arvpart efter fadern, avlidne Måns Mickelsson. Mats Matsson, Helge Matsson och Per Bengtsson kräver kapital, som den avlidne hade sig tillöst. Lite mer information: Bouppteckningarna skall finnas på mikrofilm och skall då finnas tillgängliga i Norge, antingen via ett bibliotek eller på ett arkiv. Detta skall fungera via fjärrlån, men kan kanske kosta en slant. Möjlighet finns också via en mormonkyrka som kan beställa den från Salt Lake även detta kostar en del men å andra sidan så brukar filmen därefter stanna kvar i den aktuella kyrkans arkiv, och kan nyttjas där i all framtid. Vi här nere i Skåne är också hjälpta av http://www.digiarkiv.se som fotograferar av originalhandlingar så mycket som de hinner, men om just detta är klart har jag inte koll på nu. När det gäller registret så är det en tryckt bok och därmed tillgänglig via bibliotek, även i Norge. Den är så gammal så den har inget ISBN nummer, men skall finnas registrerad på författaren S. Otto Brenner och ”Ystads Bouppteckningar 1611-1735”. Jag hittade ingen notering om Ingeborg Persdotter eller Metta Persdotter i registret, inte heller under andra stavningsvarianter på dessa två namn, tyvärr. Jag ligger långt efter med min läsning av e-post eftersom jag har lite mycket för mig just nu. Jag såg att du lagt in fler frågor, jag återkommer till dessa när jag kan lämna ytterligare efterlysningar. Jag har nu lämnat tillbaka boken till Ystads bibliotek, men har du fler frågor kan jag låna den igen. Jag jobbar i Ystad så det är kvickt ordnat. Anders Larsson
  SVAR 2010-08-27 10:57

Jag har uppgifter om att Jens Andersen Hals ridefogd i Bollerup i Skåne 1667. Född ca 1636. Hans fader är Anders Jensen Hals död februari 1667. Moder Sissel Pedersdotter Ring Död okt. 1653. Anders Jensen Hals faders namn är Jens Andersen Juel Död ca 1614. Moderns namn Anne Andersdotter Hals ( dotter av Anders Skifver död juli 1589 som fogd i Hals ved Limfjorden i Danmark. Dessa uppgifter kommer från min egen stamtavla. Jag har en bok som heter SLEKTBOK FOR EFTERKOMMERE AV INGER_GURINE & JOHAN O: HOVIND. Du kan nå mej via mail.
gun.kipowsky@bredband.net
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies