genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Kinberg, Knut Axel, Billinge, född 17852013-05-09 14:56

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=44898
2013-04-24 20:05 

Hej alla

Nu söker jag Knut Axel Kinberg. Det här är vad jag vet.
Född 1785-09-26 i Billinge Billinge CI:2 (1722-1785) Bild 209/sid 205 AD. Han är son till Zacharias Kinberg och Dorothea Catarina Gjörloff. Knut Axel finns i i husförhörlängder Billinge 1785-1795. 1804 blir Knut Axel Kronolänsman i Billinge endast 19 år gammal. 1806 får han avsked och 1809 lär han hava deltagit i Finska kriget troligen Skånska husarer/Norra skånska infanteriregementet och icke sedan dess avhörts. 

Nu undrar jag vad som hände blev han dödad i kriget eller överlevde han och kom hem till Sverige 

Örjan
  SVAR 2013-05-02 09:02

 Hej Örjan. Var har du fått regementstillhörigheten från. Jag kan inte återfinna mönsterrullor för deaktuella regementena 1809 på AD. Går det att hitta en exakt uppgift om förbandstillhörighet kan vi ju vända oss till krigsarkivet som generellt har fler regementshandlingar än AD.
Johan

  SVAR 2013-05-02 15:29

Hej Johan

Tack för ditt svar. Jag är inte säker på vilket förband som gäller så jag skall besöka krigsarkivet i morgon så får vi se om det klarnar.

Örjan
  SVAR 2013-05-04 10:56

Hej Johan

Jag besökte Krigsarkivet i går men hittade inte Knut Axel. Krigsarkivet har en bok där man kan få fram regemente och kompani när man vet var personen bor. Boken pekar på Skånes Husarer kompani Källberga. Jag lyckades inte hitta Knut Axel. Däremot har jag hittat
Ryttaren Johan Kin(d)berg som eventuellt kan vara släkt.
Läs Benestad CI:1 (1686-1743) Bild 1310/sid 261 AD här stavas namnet Kinberg.
Läs Ingelstads häradsrätt AIa:12 (1718-1719) Bild 265 AD (här stavas namnet Kinberg)
Läs sedan för du som har SVAR Upplands femmänningsregemente till häst (1703-1720) Generalmönsterrullor, Arkiv löpande volymnumering SE/KrA/0023/0/1616 (1719) kompani Satzous nr 89 (här stavas namnet Kindberg) vad står det där?
Läs SE/KrA/0023/0/1617 (1721) Kompani Satzous 89 (här stavas namnet Kindberg) vad står det där?
Desutom SE/KrA/0023/0/1615(1716) Satsous 58 Brynoel Kindberg (namnet Kindberg) vad står det här? Kinberg och Kindberg är olika släkter ,men det förekommer skrivfel även av präster.

Örjan
  SVAR 2013-05-07 19:35

Hej alla

Jag behöver läshjälp. Du som har SVAR vad står det i Generalmönsterrullorna som jag skrivit om i ovanstående inlägg 2013-05-04 10:56. För AD bilderna har jag redan texten klar.

Hälsningar

Örjan
  SVAR 2013-05-08 15:26

Hej Anders

Jag har försökt att få läshjälp men ingen har känt sig manad. Skulle inte du kunna hjälpa mig med läsningen av de båda generalmönsterrullorna i inlägg Kinberg,Knut Axel, född 1785 .2013-05-04 10:56. Du har ju både AD och SVAR. Knut Axel är sonson till vår Knut.

Hälsningar

Örjan
  SVAR 2013-05-08 17:02

Hej Örjan
Jag har försökt att läsa  men jag klarar inte det det är alldeles för rörigt
mvh
Anita
  SVAR 2013-05-08 18:32

Tack Anita

Tack för att du försökte. Nu får vi hoppas på Anders Berg.

Hälsningar

Örjan
  SVAR 2013-05-09 10:26

Nr 89 vid Upplands femmänningsregemente och major von Saltzas kompani Johan Kindberg (utelämnar uppgifterna om häst och utrustning såsom kläder, dvs den röriga biten!)

1719 (bildid A0029821_00194)
23 år, 2 tjänsteår, född i Västergötland, rider för Arfwid Persson i Henningstorp

1721 (bildid A0029822_00181)
24 år, 3 tjänsteår, född i Västergötland, rider för Arfwid Persson i Henningstorp

Nr 58 vid Upplands femmänningsregemente och ryttmästare Saltzas kompani Bryngel Kindberg (utelämnar uppgifterna om häst och utrustning såsom kläder)

1716 (bildid A0029820_00236)
25 år, 3 tjänsteår, född i Halland ("halling"), rider för Nils Widerström i Kalmar län

  SVAR 2013-05-09 14:56

Tack Anders B

Vi kan nog lämna dom här "gossarna" nu, det finns inget som pekar på att det är Knuts släkt. 

Örjan
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies