genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Johansson, Johan Anders, Vrå, död 19342013-04-12 06:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=44706
2013-04-11 16:15 

hej,undrar hur jag går till väga för att få fram vem som återlämnat en gravplats, fick veta att min morfars gravplats blivit återlämnad så sent som 2002. dock kunde inte mannen på kyrkoförvaltningen ge upplysning om det...
begravd i Vrå, kyrkogårdskvarter 120 och gravplats 299...  måste ju varit nån anhörig som haft kvar den så länge
född 1881-10-15 död 8 feb 1934.
hälsningar anita
  SVAR 2013-04-11 16:56

Jag har ibland märkt att man inte längre alltid får uppgift om vem som är gravrättinnehavare. Kan bero på att kyrkan inte längre är statlig myndighet.
Att gravrätten återlämnats kan ibland betyda att graven inte har skötts under lång tid och kyrkogårdsförvaltningen har hävt gravrätten. Gamla gravrätter brukar vara på evinnerlig tid.

Föreslår att du försöker finna bouppteckningen efter den avlidne. Säkert är det någon av hans arvingar som haft gravrätten och sen kanske barn till denne. Kanske det barnet till den avlidne som levde längst.

Eva M 

  SVAR 2013-04-12 00:04

Hej Eva, tack för svaret. Nej ingen av hans barn har haft med den att göra... bara ett barn finns i livet idag, har kontakt med henne och det var hon som undrade...o inga av hans syskon är i livet idag...  verkade så konstigt att få veta att den funnits i 68 år...,, tack ni alla fall får försöka spåna vidare på det... Med vänlig hälsning Anita
  SVAR 2013-04-12 06:43

Det kan också vara så att kyrkogårdsförvaltningen 2002 har upptäckt att det inte finns någon gravrättsinnehavare. Då och då gör man genomgång av sina register och rensar ut. Förvaltningen annonserar om gravrätter som kommer att  upphöra om ingen hör av sig, numera på församlingens hemsida men man sätter också upp en skylt på graven. Det kan ju vara så att graven har varit en ensamgrav t ex i ett gravfält med gräs runt om och kyrkogårdsarbetarna har bara klippt gräset. Själva graven har skött sig själv. Det har kanske inte funnit någon innehavare.
För ett antal år sedan blev det "lag" på att gravar skulle ha levande gravrättsinnehavare. När min mor dog för 20 år sedan upptäckte jag att gravrätten fortfarande stod på min morfar som hade dött 30 år tidigare. 

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies