genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Strand, Bengt, Rumpeboda/Örkened, 1926-272013-04-10 16:21

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=44666
2013-04-10 12:46 

F d Kopralen Bengt Jönsson Strand i Rumpeboda skrev 1926 och 1927 brev till släktingar i Danmark. Breven var daterade enligt följande: "Tallmo 15 augusti 1926", "Tallmo 27 januari 1927" och "Tallmo 30 december 1927". Vet någon var Tallmo ligger? Hus, torp eller något annat?

Börje Olsson
  SVAR 2013-04-10 13:20

Hej
Där finns ett bostadsområde som heter Tallmo i Sibbo kommun i landskapet Nyland i Finland
mvh
Anita
  SVAR 2013-04-10 14:02

Hej!
Jag hittade en notering från Örkened 1920 där man ansökt om att få ändra namnet Rumpeboda till Tallmo, men det blev visst avslag den gången. Men det måste väl finnas någon från den här trakten som kan ge besked!?

Anders A
  SVAR 2013-04-10 16:05

Sv. Dödbok:
Bengt Strand f. 22/9 1864 i Rumpeboda. Örkened, d. 12/6 1950 i Rumpeboda 1:3.Örkened, änkling 12/9 1928.

Mer uppgifter finns på:
Örkened  AIIa:a (1900-1910)  2650/611

Anders A
  SVAR 2013-04-10 16:21

Anders!

Tack för dina uppgifter. Det var en nu levande släkting till Bengt Strand som frågade om Tallmo. Jag har också någon gång hört att man inte gillade att bo i Rumpeboda, dock 
har jag aldrig hört att man hade ett förslag på ett nytt namn. Man kan väl tänka sig att Strand var "tjurig" och därmed försökte få gehör för det nya namnförslaget genom att använda detta.
Kan nämna att det tidigare också fanns ett Rumpeboda i Ringamåla församling. Här fick man gehör för sin begäran om namnändring, varför? Idag heter denna by Ekeryd.

Börje Olsson
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies