genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Leander, Jan, Slöta, född 1796-07-272013-11-01 21:26

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=44266
2013-03-19 13:29 

Hittat i Nykyrka AI:4 sid 67, men hittar honom inte i kyrkböckerna i Slöta  Några ledtrådar ???
  SVAR 2013-03-19 23:07

Hej Per!

Du finner Jean´s födelsenotis i Karleby (R). Hans föräldrar är Abraham Månsson och Sara Sandgren och de är inhyses i Klöfhålan. (Står svagt på sidan 35, AI:3 Karleby) och på den sidan finns en Jan Leander, född 1845! Men, Jean´s familj finner du på sidan 33, Karleby AI:3 (Öland). Där står att fadern heter Abraham Larsson. Det verkar lite rörigt, men du kan nog spåna vidare när du nu vet var de finns. Karleby och Slöta hörde ihop på den tiden.

Lycka till med fortsatt forskning önskar Annmargrete Persson
  SVAR 2013-11-01 21:26

Tack för hjälpen, har hittat honom i flyttlängderna från Slöta 1820, post 21. Har nu fått dubbelnamn Abrahamsson/Leander.
Adopterad av ägaren av Klöshålan? eller erkänd som son? Ska titta i protokoll från denna tid om jag kan hitta någonting om det, men det verkar ju lite skumt att han fått namnet Jan.
MVH

Per
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies